Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoisshaffer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 01:59 ΜΜ EDT
Melanoplus punctulatus - Photo (c) Kyle Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle Jones
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Melanoplus punctulatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 04:52 ΜΜ EDT
Sunira bicolorago - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Sunira bicolorago, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 09:35 ΜΜ EDT
Plutella xylostella - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Plutella xylostella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 09:10 ΜΜ EDT
Phycitodes reliquellum - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kens18
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Phycitodes reliquellum, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 02:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Sur Solidago.

Feltia jaculifera - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Feltia jaculifera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoisshaffer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 11:54 ΠΜ EDT
Idia americalis - Photo (c) Jewelwing66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jewelwing66
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Idia americalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:45 ΜΜ EDT
Feltia herilis - Photo (c) Carol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carol
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Feltia herilis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 11:51 ΜΜ EDT
Apantesis virgo - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Apantesis virgo, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:31 ΜΜ EDT
Ostrinia nubilalis - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Ostrinia nubilalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bird-man

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 02:45 ΜΜ ADT
Monotropa uniflora - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Monotropa uniflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 09:28 ΜΜ EDT
Idia rotundalis - Photo (c) John P Friel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John P Friel
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Idia rotundalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 11:14 ΜΜ EDT
Idia lubricalis - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Idia lubricalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 10:11 ΜΜ EDT
Leucania pseudargyria - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Gould
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Leucania pseudargyria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoisshaffer

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 10:28 ΠΜ EDT
Feltia jaculifera - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Feltia jaculifera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoisshaffer

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 10:25 ΠΜ EDT
Idaea dimidiata - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Idaea dimidiata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 10:23 ΜΜ EDT
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) janet graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 11:00 ΜΜ EDT
Habrosyne scripta - Photo (c) Rebecca McCluskey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rebecca McCluskey
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Habrosyne scripta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 11:42 ΠΜ EDT
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 12:48 ΜΜ EDT
Crambus agitatellus - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Crambus agitatellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 11:24 ΜΜ EDT
Metzneria lappella - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Metzneria lappella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacques-larivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 11:13 ΠΜ EDT
Macaria signaria - Photo (c) Christina Woolf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christina Woolf
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Macaria signaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 02:58 ΜΜ EDT
Anageshna primordialis - Photo (c) Marc Belisle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marc Belisle
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Anageshna primordialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 09:53 ΜΜ EDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacques-larivee

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 11:00 ΠΜ EDT
Phyciodes cocyta - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Phyciodes cocyta, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacques-larivee

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2016 09:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Grand lac Shaw (Google, OSM)
Orthosia hibisci - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Orthosia hibisci, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 10:26 ΜΜ EDT
Cucullia intermedia - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Cucullia intermedia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 11:06 ΜΜ EDT
Phycitodes reliquellum - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kens18
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Phycitodes reliquellum, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 10:36 ΜΜ EDT
Orthosia revicta - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Orthosia revicta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:56 ΜΜ EDT
Orthosia hibisci - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Orthosia hibisci, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:08 ΜΜ EDT
Cladara limitaria - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη plaporte: Cladara limitaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 229