Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

shanemurray

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 11:46 ΠΜ KST

Περιγραφή

Think he was taking a break from the wind.
He stood about 20-25cm tall.

Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

paenifer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 01:48 ΜΜ KST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinnia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 11:44 ΠΜ KST
Pica serica - Photo (c) Mikhail Nevsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mikhail Nevsky
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Pica serica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renard928

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 11:55 ΠΜ CST
Schistodesmus lampreyanus - Photo (c) biolin36, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Schistodesmus lampreyanus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)
Diomedea epomophora - Photo (c) tam_topes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tam_topes
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Diomedea epomophora, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moonwoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 06:37 ΜΜ JST

Περιγραφή

운동중 수로에서 만난 조개

Cristariini - Photo (c) Stefan Scheufler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stefan Scheufler
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Φυλή Cristariini, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kapil_chand

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 02:26 ΜΜ IST
Succineinae - Photo (c) Tuomo Virtanen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tuomo Virtanen
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Υποοικογένεια Succineinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thewitchfrommars

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 11:36 ΜΜ JST
Acusta sieboldtiana - Photo (c) Samantha Leigh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samantha Leigh
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Acusta sieboldtiana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016 04:48 ΜΜ JST
Bubulcus coromandus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Bubulcus coromandus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016 04:48 ΜΜ JST
Bubulcus coromandus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Bubulcus coromandus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2016 05:03 ΜΜ JST
Bubulcus coromandus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Bubulcus coromandus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaichi

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 05:16 ΜΜ JST
Bubulcus coromandus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Bubulcus coromandus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

normalcauer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 06:06 ΜΜ CST
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Cathaica fasciola, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 09:23 ΜΜ KST
Gloydius brevicauda - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Gloydius brevicauda, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 08:57 ΜΜ KST
Kaloula borealis - Photo (c) Bonghee Lim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bonghee Lim
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Kaloula borealis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

South Korea (Google, OSM)
Pelophylax nigromaculatus - Photo (c) Amaël Borzée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaël Borzée
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Pelophylax nigromaculatus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Rana uenoi

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 09:36 ΜΜ KST
Rana uenoi - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Rana uenoi, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 09:42 ΜΜ KST
Bufo sachalinensis - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Bufo sachalinensis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:31 ΜΜ KST
Deroceras - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harsi Parker
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Γένος Deroceras, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 03:59 ΜΜ KST
Glandirana emeljanovi - Photo (c) grantw90, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Glandirana emeljanovi, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:44 ΜΜ KST
Cambaroides similis - Photo (c) Kim, Hyun-tae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Cambaroides similis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

South Korea (Google, OSM)
Pelophylax nigromaculatus - Photo (c) Amaël Borzée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaël Borzée
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Pelophylax nigromaculatus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 02:58 ΜΜ KST
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 08:44 ΜΜ KST
Kaloula borealis - Photo (c) Bonghee Lim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bonghee Lim
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Kaloula borealis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 10:18 ΜΜ KST

Περιγραφή

뒤쥐

Crocidura - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Γένος Crocidura, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 09:48 ΜΜ KST
Hyla japonica - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Hyla japonica, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 08:22 ΜΜ KST
Gekko japonicus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Gekko japonicus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:22 ΜΜ KST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:42 ΜΜ KST
Neverita didyma - Photo (c) Chuangzao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuangzao
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Neverita didyma, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Rana uenoi

Παρατηρητής

ha2kim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 09:42 ΜΜ KST
Rana uenoi - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη pintail: Rana uenoi, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5699