Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 05:47 ΜΜ PDT
Calonarius elotoides - Photo (c) Kevin McCoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin McCoy
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Calonarius elotoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Leccinum - Photo (c) Daniel Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Υποτμήμα Leccinum, Ένα μέλος του Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:03 ΜΜ MST
Leccinum - Photo (c) Daniel Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Υποτμήμα Leccinum, Ένα μέλος του Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)
Leccinum - Photo (c) Daniel Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Υποτμήμα Leccinum, Ένα μέλος του Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in an Aspen Grove

Leccinum - Photo (c) Daniel Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Υποτμήμα Leccinum, Ένα μέλος του Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gortiz00

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:23 ΠΜ MST
Leccinum - Photo (c) Daniel Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Υποτμήμα Leccinum, Ένα μέλος του Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahzigs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:12 ΜΜ MST
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiza02

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 03:15 ΜΜ MST
Agaricomycotina - Photo (c) Meg Madden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Υποσυνομοταξία Agaricomycotina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahzigs

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 05:06 ΜΜ MST
Suillus tomentosus - Photo (c) Ed Barge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ed Barge
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Suillus tomentosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izmac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 10:45 ΠΜ MST
Pisolithus - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Γένος Pisolithus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 03:43 ΜΜ MST
Pisolithus - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Γένος Pisolithus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 04:37 ΜΜ MST
Pisolithus - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Γένος Pisolithus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 04:41 ΜΜ MST
Podaxis pistillaris - Photo (c) Jasper Nance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Podaxis pistillaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_b

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 05:18 ΜΜ MST
Phyllosticta concava - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Phyllosticta concava, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemasterrj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:11 ΜΜ MST

Περιγραφή

Shoe and water bottle for scale

Battarreaceae - Photo (c) Marica Lewis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marica Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Οικογένεια Battarreaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdmarch87

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 05:38 ΜΜ MST
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2008 03:15 ΜΜ CEST
Infundibulicybe bresadolana - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Infundibulicybe bresadolana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

mycologygirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 12:36 ΜΜ PDT
Σκληρόδερμα - Photo (c) szjohnson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

crb146

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 03:24 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found in a mulched habitat with nice moisture surrounded by perennial plant cover (shade). Pileus is round with an areolate surface, light brown in color and measuring 1.5 cm by 1.5 cm and globe shaped. Spores are contained internally, tightly packed - no sign of previous sporulation (young). Unable to observe a stipe - base rested flat atop wood mulch substrate. Growth habit is small and bulbous.

Σκληρόδερμα - Photo (c) szjohnson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

kenzstock

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 08:38 ΠΜ MDT

Περιγραφή

found in pecan orchard with chemical mowing/no cover crop

Σκληρόδερμα - Photo (c) szjohnson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marimarissa

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 09:09 ΠΜ MST
Somion unicolor - Photo (c) Michael J. Gras, M.Ed., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Gras, M.Ed.
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Somion unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trpaprocki

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 11:08 ΠΜ MST
Somion unicolor - Photo (c) Michael J. Gras, M.Ed., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Gras, M.Ed.
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Somion unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aptgrebe

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 04:16 ΜΜ MST
Somion unicolor - Photo (c) Michael J. Gras, M.Ed., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Gras, M.Ed.
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Somion unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinschindler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 08:57 ΠΜ MST
Somion unicolor - Photo (c) Michael J. Gras, M.Ed., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Gras, M.Ed.
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Somion unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_wimmer

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 05:01 ΜΜ MST

Περιγραφή

Maybe this or something similar. Never really seen something like this yet! Growing on oak in the south fork of Cave Creek, around 5,400ft. Fleshy and substantial fruiting body with a hairy cap surface and large irregular pores. Stains orange in KOH.

Somion unicolor - Photo (c) Michael J. Gras, M.Ed., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Gras, M.Ed.
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Somion unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccatwiss

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 12:26 ΜΜ MST

Περιγραφή

Growing on an oak tree

Somion unicolor - Photo (c) Michael J. Gras, M.Ed., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Gras, M.Ed.
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Somion unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 10:25 ΠΜ MST
Somion unicolor - Photo (c) Michael J. Gras, M.Ed., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Gras, M.Ed.
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Somion unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

annagypsy

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 10:39 ΠΜ MST

Περιγραφή

On alive oak

Somion unicolor - Photo (c) Michael J. Gras, M.Ed., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Gras, M.Ed.
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Somion unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrcastro1

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 05:26 ΜΜ MDT

Περιγραφή

DNA sequenced

Somion unicolor - Photo (c) Michael J. Gras, M.Ed., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Gras, M.Ed.
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Somion unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisagiles

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:25 ΠΜ MST

Περιγραφή

Chiricahua Mountains, Upper Rhyolite Trail

Somion unicolor - Photo (c) Michael J. Gras, M.Ed., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Gras, M.Ed.
Η ταυτότητα του χρήστη pinonbistro: Somion unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 24208