Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_bastian

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 05:24 PM +13
Chaetogastra scabriuscula - Photo (c) Luis Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Chaetogastra scabriuscula, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 01:21 PM CST
Chaetogastra scabriuscula - Photo (c) Luis Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Chaetogastra scabriuscula, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardo144

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 01:26 PM CDT
Draba jorullensis - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Draba jorullensis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalive

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 09:38 AM CDT
Pinus oocarpa - Photo (c) Oliver Komar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver Komar
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus oocarpa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crotalus_tzabcan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 09:52 AM CST

Περιγραφή

En la zona hay muchos, parecen un tipo de pino.

Juniperus coahuilensis - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Juniperus coahuilensis, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2009 02:21 PM CST
Pinus luzmariae - Photo (c) M. Socorro González Elizondo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by M. Socorro González Elizondo
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus luzmariae, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gina_bo

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 11:30 PM CST

Περιγραφή

Gimnosperma
Familia: Pinaceae

Abies flinckii - Photo (c) Dante S. Figueroa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dante S. Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Abies flinckii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanavarro

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 03:09 PM CST

Περιγραφή

Gimnosperma
Orden: Coniferales
Familia: Pinaceae

Abies flinckii - Photo (c) Dante S. Figueroa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dante S. Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Abies flinckii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_rojimenez

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 10:19 AM CDT

Τόπος

Zapopan, JAL, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Pinaceae

Pinus oocarpa - Photo (c) Oliver Komar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver Komar
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus oocarpa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemex

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 01:34 PM CDT
Pinus hartwegii - Photo (c) Oscar Leonardo Chavez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oscar Leonardo Chavez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus hartwegii, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eva_luisalopez99

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 02:26 PM CST

Περιγραφή

Gimnosperma
Orden: Pinales
Familia: Pinaceae

Abies flinckii - Photo (c) Dante S. Figueroa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dante S. Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Abies flinckii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianagodinez

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 02:19 PM CST

Περιγραφή

Gimnosperma
Familia: Pinaceae

Abies flinckii - Photo (c) Dante S. Figueroa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dante S. Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Abies flinckii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monochof

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 09:35 PM CST

Περιγραφή

Gimnosperma
Orden: Pinales
Familia: Pinaceae

Abies flinckii - Photo (c) Dante S. Figueroa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dante S. Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Abies flinckii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivangalindo

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 10:40 AM CDT

Περιγραφή

Gimnosperma

Abies flinckii - Photo (c) Dante S. Figueroa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dante S. Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Abies flinckii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolina_elizabeth

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022

Περιγραφή

Clase: Pinopsida
Orden: Pinales
Familia: Pinaceae

Abies flinckii - Photo (c) Dante S. Figueroa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dante S. Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Abies flinckii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer1024

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 02:12 PM CST

Περιγραφή

Gimnosperma
Familia: Pinaceae

Abies flinckii - Photo (c) Dante S. Figueroa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dante S. Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Abies flinckii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar_enrique

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 02:16 PM CST

Περιγραφή

Gimnioespermas

Abies flinckii - Photo (c) Dante S. Figueroa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dante S. Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Abies flinckii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeebazan_21

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 02:37 PM CST
Abies flinckii - Photo (c) Dante S. Figueroa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dante S. Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Abies flinckii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmguevara

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 07:35 AM CDT
Podocarpus matudae jaliscanus - Photo (c) Dante S. Figueroa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dante S. Figueroa
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Podocarpus matudae ssp. jaliscanus, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 01:14 PM CDT
Pinus lumholtzii - Photo (c) Forest_13, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Forest_13
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus lumholtzii, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danypinetum51

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 01:16 PM CDT
Pinus oocarpa - Photo (c) Oliver Komar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver Komar
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus oocarpa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertoaynescobedo

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 12:42 PM CDT
Abies jaliscana - Photo (c) Eréndira Canales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Eréndira Canales
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Abies jaliscana, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 09:01 AM CDT
Pinus devoniana - Photo (c) García-Martínez Miguel A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by García-Martínez Miguel A.
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus devoniana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 09:45 AM CDT
Pinus devoniana - Photo (c) García-Martínez Miguel A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by García-Martínez Miguel A.
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus devoniana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 09:53 AM CDT
Pinus oocarpa - Photo (c) Oliver Komar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver Komar
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus oocarpa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:30 AM CDT
Pinus oocarpa - Photo (c) Oliver Komar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver Komar
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus oocarpa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:26 AM CDT
Pinus oocarpa - Photo (c) Oliver Komar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver Komar
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus oocarpa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:32 AM CDT
Pinus oocarpa - Photo (c) Oliver Komar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver Komar
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus oocarpa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:58 PM CDT
Pinus oocarpa - Photo (c) Oliver Komar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver Komar
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus oocarpa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:58 PM CDT
Pinus oocarpa - Photo (c) Oliver Komar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver Komar
Η ταυτότητα του χρήστη pinidae: Pinus oocarpa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1577