Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adammonckton

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 01:52 ΜΜ PDT
Pinus ponderosa - Photo (c) Mart Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mart Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Pinus ponderosa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adammonckton

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 01:53 ΜΜ PDT
Potentilla recta - Photo (c) Michael Werner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Werner
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Potentilla recta, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adammonckton

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 02:01 ΜΜ PDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

faithyyyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 09:56 ΜΜ PDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faithyyyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 02:59 ΜΜ PDT
Juniperus scopulorum - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Juniperus scopulorum, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faithyyyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 09:53 ΜΜ PDT
Pinus ponderosa - Photo (c) Mart Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mart Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Pinus ponderosa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faithyyyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 09:54 ΜΜ PDT
Pseudotsuga menziesii - Photo (c) Tracy S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tracy S.
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Pseudotsuga menziesii, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faithyyyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 10:15 ΜΜ PDT
Balsamorhiza sagittata - Photo (c) Leslie Seaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Balsamorhiza sagittata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolyn_forbes

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 03:07 ΜΜ PDT
Balsamorhiza sagittata - Photo (c) Leslie Seaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Balsamorhiza sagittata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

faithyyyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 10:49 ΜΜ PDT
Αγριοράδικο - Photo (c) Stepan Vdovichenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stepan Vdovichenko
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

faithyyyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 01:20 ΜΜ PDT
Αγριοράδικο - Photo (c) Stepan Vdovichenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stepan Vdovichenko
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

adammonckton

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 01:21 ΜΜ PDT
Αγριοράδικο - Photo (c) Stepan Vdovichenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stepan Vdovichenko
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επίμυς (Γένος Rattus)

Παρατηρητής

natueharak

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024
Επίμυς - Photo (c) Wich’yanan (Jay) Limparungpatthanakij, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wich’yanan (Jay) Limparungpatthanakij
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Επίμυς (Γένος Rattus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corrinat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 05:09 ΜΜ PDT
Thuja plicata - Photo (c) Nicholas Sly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas Sly
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Thuja plicata, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corrinat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 04:57 ΜΜ PDT
Pinus ponderosa - Photo (c) Mart Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mart Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Pinus ponderosa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corrinat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 04:52 ΜΜ PDT
Thuja plicata - Photo (c) Nicholas Sly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas Sly
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Thuja plicata, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

corrinat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 07:39 ΠΜ PDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougbrown

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 11:40 ΠΜ PDT
Pinus ponderosa - Photo (c) Mart Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mart Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Pinus ponderosa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbaile

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 12:50 ΜΜ PDT
Pinus ponderosa - Photo (c) Mart Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mart Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Pinus ponderosa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwareham03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 10:10 ΠΜ PDT
Nepeta cataria - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Nepeta cataria, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 03:11 ΜΜ PDT
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) khockey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiva

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 01:55 ΜΜ PDT
Fragaria vesca - Photo (c) Алексей Афонин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Афонин
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Fragaria vesca, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thyg

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 10:57 ΠΜ PDT
Fragaria virginiana - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jason Grant
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Fragaria virginiana, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamsteele

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 06:08 ΜΜ PDT
Antennaria - Photo (c) judith holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by judith holm
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Γένος Antennaria, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thyg

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 10:20 ΠΜ PDT
Hesperostipa comata - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Hesperostipa comata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

critterpedia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 01:56 ΜΜ PDT
Καλιφορνέζικο Ορτύκι - Photo (c) Christian Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

critterpedia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 01:56 ΜΜ PDT
Καλιφορνέζικο Ορτύκι - Photo (c) Christian Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

critterpedia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 02:13 ΜΜ PDT
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) khockey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

alexheffernan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 09:09 ΠΜ PDT
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexheffernan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:03 ΜΜ PDT
Chrysemys picta bellii - Photo (c) peterballin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pinepython: Chrysemys picta ssp. bellii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 149