Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

focus1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 07:35 ΠΜ JST
Corvus macrorhynchos - Photo (c) VarmaX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by VarmaX
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Corvus macrorhynchos, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbrix

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020
Spizella pallida - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Spizella pallida, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

raphfriolet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 03:01 ΜΜ EDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

corinne-swdc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 07:57 ΠΜ EST
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)

Παρατηρητής

baybot

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 01:20 ΜΜ PST
Μεξικάνικος Καλαμοκανάς - Photo (c) Hayath Mohammed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hayath Mohammed
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

samhough315

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 01:07 ΜΜ MST
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samhough315

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 01:27 ΜΜ MST
Bucephala albeola - Photo (c) ianhearn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 05:04 ΠΜ CDT
Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Balduvino
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 05:10 ΠΜ CDT
Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Balduvino
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helmwige

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 04:30 ΜΜ CST

Τόπος

Urbana, IL, USA (Google, OSM)
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helmwige

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 04:30 ΜΜ CST

Τόπος

Urbana, IL, USA (Google, OSM)
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helmwige

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 04:31 ΜΜ CST

Τόπος

Urbana, IL, USA (Google, OSM)
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helmwige

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 04:31 ΜΜ CST

Τόπος

Urbana, IL, USA (Google, OSM)
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανοπάρουλα (Setophaga striata)

Παρατηρητής

alowemas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 02:14 ΜΜ CDT
Μελανοπάρουλα - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Μελανοπάρουλα (Setophaga striata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

lou_the_beast

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I think they are pigeons.

Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

birdcite-ing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 05:19 ΠΜ CST

Περιγραφή

AI suggests hooded merganser. There were 6 diving for fish. Surface dives. Underwater briefly. Resurfaced close to diving spot. Unfortunately only silhouettes captured

Αμερικανικό Κεφαλούδι - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

mikat78

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 10:58 ΠΜ CEST

Τόπος

0467 Oslo, Norway (Google, OSM)
Κοινό Λούγαρο - Photo (c) Hennie Cuper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

mikat78

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 10:58 ΠΜ CEST

Τόπος

0467 Oslo, Norway (Google, OSM)
Κοινό Λούγαρο - Photo (c) Hennie Cuper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jweaver22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 09:09 ΠΜ EST
Melospiza georgiana - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Melospiza georgiana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

eml23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Kevin Milazzo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

danielmorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:53 ΜΜ EST
Μαυροβουτηχτάρι - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jweaver22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 11:09 ΠΜ EST
Poecile carolinensis - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

eml23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 02:35 ΜΜ EST
Δακτυλιόραμφος Γλάρος - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel5611

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Burhinidae - Photo (c) Brett Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Οικογένεια Burhinidae, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbeza31979

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 02:38 ΜΜ EDT
Ammospiza maritima - Photo (c) Joseph F. Pescatore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Ammospiza maritima, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 09:43 ΠΜ CDT
Κοινό Δεντροχελίδονο - Photo (c) Carter Dorscht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carter Dorscht
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 09:38 ΠΜ CDT
Κοινό Δεντροχελίδονο - Photo (c) Carter Dorscht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carter Dorscht
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Βελτίωση
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 09:25 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Being chased by a few red-winged blackbirds.

Accipiter - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Γένος Accipiter, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 11:01 ΠΜ CDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Joe Zigmont, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Zigmont
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

mikat78

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 05:38 ΜΜ +01
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη pillwixler: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7244