Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:07 PM SAST

Τόπος

ar7 (Google, OSM)
Jamesbrittenia sessilifolia - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Jamesbrittenia sessilifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 12:59 PM SAST

Τόπος

ar2 (Google, OSM)
Albuca suaveolens - Photo (c) Earl Roode, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Earl Roode
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Albuca suaveolens, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:16 PM SAST

Τόπος

ar4 (Google, OSM)
Moraea serratostyla - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Moraea serratostyla, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:27 PM SAST

Τόπος

ar5 (Google, OSM)
Ornithogalum puberulum - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Ornithogalum puberulum, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:33 PM SAST

Τόπος

ar5 (Google, OSM)
Albuca etesiogaripensis - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Albuca etesiogaripensis, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:58 PM SAST

Τόπος

ar6 (Google, OSM)
Berkheya spinosissima namaensis - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Berkheya spinosissima ssp. namaensis, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:04 PM SAST

Τόπος

ar7 (Google, OSM)
Pentatrichia petrosa - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Pentatrichia petrosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:24 PM SAST

Τόπος

ar7 (Google, OSM)
Antherothamnus pearsonii - Photo (c) Botswanabugs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Botswanabugs
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Antherothamnus pearsonii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:26 PM SAST

Τόπος

ar8 (Google, OSM)
Buddleja saligna - Photo (c) fayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fayne
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Buddleja saligna, Ένα μέλος του Μπουτλέια (Γένος Buddleja)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:28 PM SAST

Τόπος

ar9 (Google, OSM)
Jamesbrittenia ramosissima - Photo (c) Vera Frith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vera Frith
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Jamesbrittenia ramosissima, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:35 PM SAST

Τόπος

ar9 (Google, OSM)
Massonia bifolia - Photo (c) Patrick Lane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patrick Lane
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Massonia bifolia, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:37 PM SAST

Τόπος

ar9 (Google, OSM)

Περιγραφή

deep shade, damp

Ehrharta delicatula - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Ehrharta delicatula, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:43 PM SAST

Τόπος

ar8 (Google, OSM)
Montinia caryophyllacea - Photo (c) Klaus Wehrlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Montinia caryophyllacea, Ένα μέλος του Στρυχνώδη (Τάξη Solanales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:42 PM SAST
Antherothamnus pearsonii - Photo (c) Botswanabugs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Botswanabugs
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Antherothamnus pearsonii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:44 PM SAST

Τόπος

ar7 (Google, OSM)

Περιγραφή

undescribed; triangular squishy leaves; shaded crevices

Trachyandra - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Γένος Trachyandra, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:54 PM SAST

Τόπος

ar7 (Google, OSM)
Cynodon dactylon - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Cynodon dactylon, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:57 PM SAST

Τόπος

ar7 (Google, OSM)
Hesperantha bachmannii - Photo (c) AnneLise Vlok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by AnneLise Vlok
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Hesperantha bachmannii, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:58 PM SAST

Τόπος

ar7 (Google, OSM)
Trachyandra - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Γένος Trachyandra, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:59 PM SAST

Τόπος

ar6 (Google, OSM)
Roepera leptopetala - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Roepera leptopetala, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 04:03 PM SAST

Τόπος

ar5 (Google, OSM)
Lacomucinaea lineata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Di Turner
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Lacomucinaea lineata, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 04:13 PM SAST

Τόπος

ar5 (Google, OSM)

Περιγραφή

sorry for blurry pic; creeping, dry watercourse

Kedrostis capensis - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Kedrostis capensis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 06:35 PM SAST
Tetraena longicapsularis - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Tetraena longicapsularis, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jayturn1

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 05:13 PM SAST
Mesembryanthemum pseudoschlichtianum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Mesembryanthemum pseudoschlichtianum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayturn1

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 05:15 PM SAST
Hypertelis spergulacea - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Hypertelis spergulacea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayturn1

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 10:20 AM SAST
Osteospermum polycephalum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Osteospermum polycephalum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayturn1

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:02 AM SAST
Portulacaria namaquensis - Photo (c) prix_burgoyne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by prix_burgoyne
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Portulacaria namaquensis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayturn1

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:14 AM SAST
Kewa salsoloides salsoloides - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Kewa salsoloides var. salsoloides, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 07:16 AM SAST
Calicorema capitata - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Calicorema capitata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 11:44 AM SAST
Hermbstaedtia glauca - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Hermbstaedtia glauca, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 07:21 AM SAST
Petalidium setosum - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη pietermier: Petalidium setosum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1232