Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammykernane

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 08:52 ΜΜ CET
Xantho poressa - Photo (c) Oscar Díaz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Xantho poressa, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbykeatley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:59 ΜΜ GMT

Τόπος

Inner Lees Wreck (Google, OSM)
Pagurus prideaux - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Pagurus prideaux, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbykeatley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:35 ΜΜ GMT

Τόπος

Inner Lees Wreck (Google, OSM)
Pagurus prideaux - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Pagurus prideaux, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 02:42 ΜΜ CET

Τόπος

Alicante, Spain (Google, OSM)
Βραχύουρα - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Βραχύουρα (Ανθυποτάξη Brachyura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετροκάβουρας (Eriphia verrucosa)

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 02:55 ΜΜ CET
Πετροκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Πετροκάβουρας (Eriphia verrucosa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετροκάβουρας (Eriphia verrucosa)

Παρατηρητής

giuseppe29

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 04:35 ΜΜ CEST
Πετροκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Πετροκάβουρας (Eriphia verrucosa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

diogo_kemper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 01:52 ΠΜ CET
Corvidae - Photo (c) Kathryn Flowers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kathryn Flowers
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Οικογένεια Corvidae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

shinjikun

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 01:25 ΜΜ CET
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

shinjikun

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 01:15 ΜΜ CET
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

shinjikun

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 12:51 ΜΜ CET
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

markaye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 07:36 ΜΜ CET
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreadeux

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:45 ΜΜ CET

Τόπος

17800 Avy, France (Google, OSM)
Leotia lubrica - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Leotia lubrica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)

Παρατηρητής

taramw5

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Amphipoda - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Τάξη Amphipoda, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taramw5

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Hippolyte varians - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Hippolyte varians, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκάποδα (Τάξη Decapoda)

Παρατηρητής

mayankbagchi91

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:39 ΜΜ IST
Macrobrachium - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Γένος Macrobrachium, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκάποδα (Τάξη Decapoda)

Παρατηρητής

zaberansary

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 02:25 ΜΜ +06
Macrobrachium rosenbergii - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Macrobrachium rosenbergii, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)

Παρατηρητής

floundark

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 02:40 ΜΜ EDT
Cambaridae - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Οικογένεια Cambaridae, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcoombes

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022

Τόπος

East Sussex, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile squat lobster

Galathea intermedia - Photo (c) jim-anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Galathea intermedia, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

isaac_chacon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 12:16 ΜΜ WEST

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)

Παρατηρητής

philodendronjoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 11:33 ΠΜ CEST
Κολυμβητικά - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natael51

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 03:17 ΜΜ BST
Gibbula magus - Photo (c) H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Gibbula magus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole_wi

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 10:59 ΠΜ CET
Dosinia exoleta - Photo (c) Stefan Pav, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stefan Pav
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Dosinia exoleta, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t_tully

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 11:56 ΠΜ CET

Τόπος

France (Google, OSM)
Calliactis parasitica - Photo (c) Jean-Paul Cassez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Cassez
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Calliactis parasitica, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattis_brooks

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 04:15 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Aquarium de la Station Biologique de Roscoff

Calliactis parasitica - Photo (c) Jean-Paul Cassez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Cassez
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Calliactis parasitica, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetidepooler

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 06:52 ΠΜ CEST

Τόπος

Saint-Malo, France (Google, OSM)
Calliactis parasitica - Photo (c) Jean-Paul Cassez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Cassez
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Calliactis parasitica, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poulpette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:25 ΠΜ CEST
Calliactis parasitica - Photo (c) Jean-Paul Cassez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Cassez
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Calliactis parasitica, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_dezetter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 12:18 ΜΜ CET

Τόπος

France (Google, OSM)
Calliactis parasitica - Photo (c) Jean-Paul Cassez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Cassez
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Calliactis parasitica, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_dezetter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 12:39 ΜΜ CET

Τόπος

France (Google, OSM)
Calliactis parasitica - Photo (c) Jean-Paul Cassez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Cassez
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Calliactis parasitica, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariani

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:44 ΜΜ CET
Liocarcinus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Γένος Liocarcinus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

zoesib

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:02 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Shore crab

Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη pierrenoel: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 96114