Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oier_frias

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 10:28 ΠΜ CET
Lixus anguinus - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Lixus anguinus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giorege1959

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019
Lixus bardanae - Photo (c) Andy Van de Velde, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andy Van de Velde
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Lixus bardanae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelangelfuentes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 06:29 ΜΜ CEST
Lixus ochraceus - Photo (c) Mishanook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mishanook
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Lixus ochraceus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023

Περιγραφή

Caught by some spiders

Larinus - Photo (c) stuguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Γένος Larinus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efarilis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:01 ΜΜ EET
Coniocleonus - Photo (c) Jivko Nakev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jivko Nakev
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Γένος Coniocleonus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macrohunter_ls

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 04:20 ΜΜ MSK
Cleonis pigra - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Cleonis pigra, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:09 ΜΜ CEST
Grapholitini - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Φυλή Grapholitini, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simaomateus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 01:26 ΜΜ WET
Lixus pulverulentus - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Lixus pulverulentus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio_matos1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 10:00 ΠΜ WET
Larinus - Photo (c) stuguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Γένος Larinus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvatore_zafarana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 01:18 ΜΜ CEST

Περιγραφή

9 mm

Larinus - Photo (c) stuguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Γένος Larinus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atalman101

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 04:29 ΜΜ EEST
Coniocleonus - Photo (c) Jivko Nakev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jivko Nakev
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Γένος Coniocleonus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timviclev

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 01:06 ΜΜ MSK

Περιγραφή

on Echinops

Larinus onopordi - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Larinus onopordi, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanwj

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 08:43 ΠΜ +04
Larinus - Photo (c) stuguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Γένος Larinus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos2b

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 09:16 ΠΜ CEST
Lixomorphus algirus - Photo (c) Raniero Panfili, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raniero Panfili
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Lixomorphus algirus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 07:58 ΜΜ WIT

Περιγραφή

Massive range extension

Lorentzimys nouhuysii - Photo (c) Michael Pennay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Lorentzimys nouhuysii, Ένα μέλος του Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisonchalier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 03:26 ΜΜ CEST
Lixus acicularis - Photo (c) david_cabanillas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Lixus acicularis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nesille

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 04:39 ΜΜ CEST
Cleonis pigra - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Cleonis pigra, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_aureglia

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 07:10 ΜΜ CEST
Larinus vulpes - Photo (c) Pavel Gorbunov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Gorbunov
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Larinus vulpes, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michel04

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 11:47 ΠΜ CEST
Larinus vulpes - Photo (c) Pavel Gorbunov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Gorbunov
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Larinus vulpes, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpauldauphin

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 03:28 ΜΜ CEST
Larinus cynarae - Photo (c) Susanne Vogel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susanne Vogel
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Larinus cynarae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crebassa

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 04:30 ΜΜ CEST

Τόπος

05560 Vars, France (Google, OSM)
Larinus pollinis - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Larinus pollinis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma2100

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 08:18 ΠΜ CEST
Larinus scolymi - Photo (c) Maxime Bodhuin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maxime Bodhuin
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Larinus scolymi, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_aureglia

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 02:48 ΜΜ CEST
Larinus turbinatus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Larinus turbinatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarekbejaoui

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 05:01 ΜΜ CEST
Larinus - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Υπογένος Larinus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendi8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 02:52 ΜΜ CEST
Lixus anguinus - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Lixus anguinus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentcarlier

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 04:54 ΜΜ CEST
Larinus cynarae - Photo (c) Susanne Vogel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susanne Vogel
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Larinus cynarae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoitnabholz

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 01:40 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On Onopordum illyricum

Larinus cynarae - Photo (c) Susanne Vogel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susanne Vogel
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Larinus cynarae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 10:48 ΠΜ CET
Lixus acicularis - Photo (c) david_cabanillas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Lixus acicularis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bottin

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 09:43 ΜΜ CEST
Lixus acicularis - Photo (c) david_cabanillas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Lixus acicularis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passutimateo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 02:58 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Femelle

Locusta migratoria migratoria - Photo (c) Lilian Hacquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lilian Hacquin
Η ταυτότητα του χρήστη pierrehenrifabre: Locusta migratoria ssp. migratoria, Ένα μέλος του Brouchos (Locusta migratoria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 1253