Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 07:11 ΜΜ EDT
Juncus marginatus - Photo (c) Lauren McLaurin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lauren McLaurin
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Juncus marginatus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 06:18 ΜΜ EDT
Tragia betonicifolia - Photo (c) Jaime Baxter-Slye, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jaime Baxter-Slye
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Tragia betonicifolia, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 06:30 ΜΜ CDT
Vitis cinerea baileyana - Photo (c) Dwayne Estes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwayne Estes
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Vitis cinerea var. baileyana, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 07:49 ΜΜ EDT
Acalypha rhomboidea - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Acalypha rhomboidea, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 08:16 ΜΜ EDT
Tragia urticifolia - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Tragia urticifolia, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 07:19 ΜΜ EDT
Carex complanata - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Carex complanata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 08:25 ΜΜ EDT

Τόπος

Carrollton, GA, US (Google, OSM)
Smilax smallii - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Smilax smallii, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 08:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Carrollton, GA, US (Google, OSM)
Cleome houtteana - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Cleome houtteana, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 06:15 ΜΜ EDT
Chamaecrista fasciculata - Photo (c) Fritz Flohr Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Chamaecrista fasciculata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 07:46 ΜΜ EDT
Phytolacca americana americana - Photo (c) Jacob A. Varney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jacob A. Varney
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Phytolacca americana var. americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 06:23 ΜΜ EDT
Lespedeza repens - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Botany, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Lespedeza repens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gdunham28

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 08:30 ΠΜ CDT
Arundinaria tecta - Photo (c) Nate Hartley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nate Hartley
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Arundinaria tecta, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 07:51 ΜΜ EDT
Croton glandulosus septentrionalis - Photo (c) Jordan Broadhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jordan Broadhead
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Croton glandulosus var. septentrionalis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 07:50 ΜΜ EDT
Acalypha persimilis - Photo (c) Matthias Buchmeier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Acalypha persimilis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλιστρίδα (Portulaca oleracea)

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 12:20 ΜΜ CDT
Γλιστρίδα - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Γλιστρίδα (Portulaca oleracea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 02:03 ΜΜ CDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 23, 1998 03:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Chattahoochee National Forest, west of 75

Quercus × saulii - Photo (c) Dwayne Estes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwayne Estes
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Quercus × saulii, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

junior_bartram

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 07:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Carrollton, GA, US (Google, OSM)
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) Karen Oakes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Oakes
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakozbek

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 01:05 ΜΜ CDT
Clematis terniflora - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Clematis terniflora, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakozbek

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 01:11 ΜΜ CDT
Teucrium canadense - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Teucrium canadense, Ένα μέλος του Τεύκριο (Γένος Teucrium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakozbek

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 11:56 ΠΜ CDT
Eupatorium rotundifolium - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Eupatorium rotundifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύγαλα (Γένος Polygala)

Παρατηρητής

meknght

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 03:21 ΜΜ UTC
Polygala curtissii - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Polygala curtissii, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2007 01:23 ΜΜ EDT
Youngia japonica - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Youngia japonica, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troach

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 08:18 ΠΜ CDT

Τόπος

Heflin (Google, OSM)
Lobelia inflata - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Ireland
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Lobelia inflata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekconradbrown

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 06:01 ΜΜ CDT
Chimaphila maculata - Photo (c) Wayne Longbottom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Longbottom
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Chimaphila maculata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanshaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Medeola virginiana - Photo (c) Seig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seig
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Medeola virginiana, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

southern_appalachia

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 07:37 ΜΜ CDT

Περιγραφή

In an old cow pasture

The flower had a sweet smell

Teucrium canadense canadense - Photo (c) Armin Weise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Armin Weise
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Teucrium canadense var. canadense, Ένα μέλος του Τεύκριο (Γένος Teucrium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

southern_appalachia

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 03:46 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Old cow pasture, silt loam soil, growing in and around a shallow drainage channel.

Hairs along the midvein on the under surface retrorsely somewhat appressed but not closely appressed.

I observed this population last year (link), but I felt like my photos (especially of the underside of the leaf) were lacking, so I decided to re-observe it this year.

This appears to be a county record. Herbarium collection made.

Teucrium canadense canadense - Photo (c) Armin Weise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Armin Weise
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Teucrium canadense var. canadense, Ένα μέλος του Τεύκριο (Γένος Teucrium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

southern_appalachia

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dry forest on a slope

Aristolochia serpentaria - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Aristolochia serpentaria, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 03:06 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Marshy edge of lake. With Taylor Spaulding.

Sagittaria latifolia - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη piedmontplants: Sagittaria latifolia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1157