Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 05:41 PM IST
Tephritidae - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Οικογένεια Tephritidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:10 PM IST
Tephritidae - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Οικογένεια Tephritidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 03:30 PM -03
Palpada pygolampa - Photo (c) Gabriel Felix, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Felix
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Palpada pygolampa, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 02:06 PM -03
Lauxaniidae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Οικογένεια Lauxaniidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarasims

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 05:20 PM CDT
Thecophora - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Γένος Thecophora, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavopt

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 01:50 PM WET
Alliophleps elliptica - Photo (c) Gustavo Peña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gustavo Peña
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Alliophleps elliptica, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanmukhavarma

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 10:38 AM IST
Muscoidea - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Υπεροικογένεια Muscoidea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanmukhavarma

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 10:39 AM IST
Sciapodinae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Υποοικογένεια Sciapodinae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanmukhavarma

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:31 AM IST
Tabanus - Photo (c) Joseph Connors, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joseph Connors
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Γένος Tabanus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)

Παρατηρητής

shanmukhavarma

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 11:07 AM IST
Καλλιφορίδες - Photo (c) Fan Gao, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fan Gao
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanmukhavarma

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 04:38 PM IST
Taeniapterinae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Υποοικογένεια Taeniapterinae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 04:28 PM IST
Calyptratae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marcello Consolo
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Υποενότητα ζώων Calyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocean

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Peru (Google, OSM)
Hydrophorinae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Υποοικογένεια Hydrophorinae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 07:04 AM JST
Volucella thompsoni - Photo (c) Hitoshi WATANABE 渡辺仁, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hitoshi WATANABE 渡辺仁
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Volucella thompsoni, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joel5antos

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:10 AM BST
Volucella pellucens - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Volucella pellucens, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 02:19 AM -05
Chrysidini - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Φυλή Chrysidini, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

ansonbd

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 11:42 AM EDT
Χρυσομηλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:12 PM EDT
Toxomerus geminatus - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Toxomerus geminatus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttimmy

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 03:20 PM CST
Pachygastrinae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Υποοικογένεια Pachygastrinae, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:58 AM EDT

Περιγραφή

opening in thicket swamp

Stratiomys - Photo (c) Marie Lou Legrand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Lou Legrand
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Γένος Stratiomys, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regornotpul

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 02:34 PM EDT
Nemotelus - Photo (c) tex-anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tex-anne
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Γένος Nemotelus, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvester_k

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Masovian, PL (Google, OSM)
Pachygaster atra - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Pachygaster atra, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lassa8

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:08 PM EDT

Τόπος

Damascus, MD, USA (Google, OSM)
Cephalochrysa canadensis - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Preney
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Cephalochrysa canadensis, Ένα μέλος του Σαργίνες (Υποοικογένεια Sarginae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

dantheoneandonly

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό
Μαύρη Στρατιωτόμυγα - Photo (c) Cristian Trejos Guerra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cristian Trejos Guerra
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

kuyeda

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Μαύρη Στρατιωτόμυγα - Photo (c) Cristian Trejos Guerra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cristian Trejos Guerra
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric-schmitty

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:24 PM CDT
Ptecticus trivittatus - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Ptecticus trivittatus, Ένα μέλος του Σαργίνες (Υποοικογένεια Sarginae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexminico

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)
Oplodontha viridula - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Oplodontha viridula, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v_s_

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 03:21 PM CEST

Τόπος

Antwerpen, België (Google, OSM)
Oplodontha viridula - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Oplodontha viridula, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterteunissen

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2017 04:39 PM CEST
Oplodontha viridula - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Oplodontha viridula, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v_s_

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 02:13 PM CEST

Τόπος

Antwerpen, België (Google, OSM)
Oplodontha viridula - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phycus: Oplodontha viridula, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 68383