Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peder007

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 09:50 ΠΜ +06
Pieris formosa - Photo (c) Mary Joyce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mary Joyce
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Pieris formosa, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mingma_tamang1

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:28 ΠΜ IST
Rhododendron dalhousieae - Photo (c) Phuentsho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phuentsho
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Rhododendron dalhousieae, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peder007

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 02:23 ΜΜ +06
Rhododendron arboreum - Photo (c) Nuwan Chathuranga, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nuwan Chathuranga
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Rhododendron arboreum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piedbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:14 ΠΜ +06
Tetrastigma leucostaphylum - Photo (c) Sam Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Tetrastigma leucostaphylum, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piedbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:12 ΠΜ +06
Firmiana colorata - Photo (c) Jayesh Patil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Firmiana colorata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peder007

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 02:19 ΜΜ +06
Daphne bholua - Photo (c) Suresh Ghimire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suresh Ghimire
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Daphne bholua, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peder007

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 02:18 ΜΜ +06
Juniperus recurva - Photo (c) Phuentsho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Phuentsho
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Juniperus recurva, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peder007

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 02:18 ΜΜ +06
Άρκευθος - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peder007

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 02:14 ΜΜ +06
Rhododendron arboreum - Photo (c) Nuwan Chathuranga, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nuwan Chathuranga
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Rhododendron arboreum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranger-krishna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 01:33 ΠΜ +06
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 08:45 ΠΜ +08

Τόπος

Zhemgang, Bhutan (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Musa griersonii, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michal243

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2019 07:04 ΠΜ UTC

Τόπος

Sarpang, Bhútán (Google, OSM)
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorjirinzin

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 12:18 ΜΜ +06

Τόπος

Chukha, Bhutan (Google, OSM)
Colebrookea oppositifolia - Photo (c) satish nikam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Colebrookea oppositifolia, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorjirinzin

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 03:19 ΜΜ +06

Τόπος

Chukha, Bhutan (Google, OSM)
Morinda angustifolia - Photo (c) Rohit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rohit
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Morinda angustifolia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asivitskis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 10:03 ΠΜ +06

Τόπος

Samtse, BT (Google, OSM)
Ageratum houstonianum - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Ageratum houstonianum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyeltshengyeltshen

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2017 04:12 ΜΜ +06
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retabpowrel

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 05:42 ΜΜ +06

Τόπος

Thimphu, Bhutan (Google, OSM)
Bergenia ciliata - Photo (c) Tim Waters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Bergenia ciliata, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorjirinzin

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 05:01 ΜΜ +06
Zanthoxylum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Γένος Zanthoxylum, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuengao

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 11:25 ΠΜ +06

Τόπος

Chukha (Google, OSM)
Ardisia macrocarpa - Photo (c) kinley_dorji, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kinley_dorji
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Ardisia macrocarpa, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorjirinzin

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 09:51 ΠΜ +06

Τόπος

Chukha, Bhutan (Google, OSM)
Pseudocaryopteris paniculata - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Pseudocaryopteris paniculata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorjirinzin

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 12:29 ΜΜ +06

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Edgeworthia gardneri - Photo (c) James Ojascastro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Ojascastro
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Edgeworthia gardneri, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdhendup

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 03:34 ΜΜ +06

Τόπος

Chukha, BT (Google, OSM)
Κνίδη - Photo (c) Pavel Komkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pavel Komkov
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Κνίδη (Γένος Urtica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorjirinzin

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 05:00 ΜΜ +06
Cinnamomum glanduliferum - Photo (c) de_revi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Cinnamomum glanduliferum, Ένα μέλος του Κιννάμωμον (Γένος Cinnamomum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phubgyeltshen

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 09:37 ΠΜ +06

Τόπος

Paro, Bhutan (Google, OSM)
Dasiphora arbuscula - Photo (c) Basu Dev Neupane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Basu Dev Neupane
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Dasiphora arbuscula, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

letro

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 11:57 ΠΜ HST

Τόπος

Paro, Bhutan (Google, OSM)
Dasiphora arbuscula - Photo (c) Basu Dev Neupane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Basu Dev Neupane
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Dasiphora arbuscula, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorjirinzin

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 09:55 ΠΜ +06

Τόπος

Paro, Bhutan (Google, OSM)
Dasiphora arbuscula - Photo (c) Basu Dev Neupane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Basu Dev Neupane
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Dasiphora arbuscula, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinchen_zangmo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 03:56 ΜΜ +06

Τόπος

Trashigang (Google, OSM)
Ardisia macrocarpa - Photo (c) kinley_dorji, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kinley_dorji
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Ardisia macrocarpa, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorji_wangchuk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 05:48 ΜΜ +06
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorji_wangchuk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 05:45 ΜΜ +06
Primula malacoides - Photo (c) Leo Huang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leo Huang
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Primula malacoides, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorji_wangchuk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 05:43 ΜΜ +06

Περιγραφή

Flowering season: February
Habitat: Dry terrestrial
Altitude: 2000 masl

Primula malacoides - Photo (c) Leo Huang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leo Huang
Η ταυτότητα του χρήστη phuentsho: Primula malacoides, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3930