Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catata

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 03:47 PM ADT
Loasa placei - Photo (c) nicrodemo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Loasa placei, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catata

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 03:56 PM ADT
Pasithea caerulea - Photo (c) Andrea Ramdohr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Pasithea caerulea, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

valentina_ampuero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:10 PM -03
Βελανιδιά - Photo (c) Sherpas 428, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kta3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 04:50 PM -03

Τόπος

Quebrada de Macul (Google, OSM)
Liolaemus lemniscatus - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Liolaemus lemniscatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kta3

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021

Τόπος

La Cisterna (Google, OSM)
Coptopteryx gayi - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Coptopteryx gayi, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kta3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 01:52 PM -03

Τόπος

La Cisterna (Google, OSM)
Eristalis tenax - Photo (c) hobiecat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Eristalis tenax, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kta3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 12:33 PM -03

Τόπος

Quebrada de Macul (Google, OSM)
Liolaemus tenuis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kta3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 01:28 AM -03
Coptopteryx gayi - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Coptopteryx gayi, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kta3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 07:09 PM -03

Τόπος

Quebrada de Macul (Google, OSM)
Mimus thenca - Photo (c) javiergross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Mimus thenca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catata

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 04:25 PM -03
Mutisia subulata subulata - Photo (c) Catalina Ulloa Romero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Mutisia subulata subulata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catata

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 06:05 PM -03
Grausa micrantha - Photo (c) Fabrizzio Ausensi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Grausa micrantha, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catata

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 06:03 PM -03
Alstroemeria ligtu simsii - Photo (c) Paz Montenegro Urbina, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Alstroemeria ligtu ssp. simsii, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catata

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Liolaemus gravenhorstii - Photo (c) Eneas Acevedo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Liolaemus gravenhorstii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malucha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 09:24 AM UTC
Quillaja saponaria - Photo (c) andresamenabar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Quillaja saponaria, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malucha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 09:25 AM UTC

Περιγραφή

3 tórtolas. 2 juvenies y 1 adulto comiendo en el techo de la casa vecina

Zenaida auriculata - Photo (c) Diego Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

malucha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 05:37 PM UTC

Περιγραφή

Posada en el techo de la casa del frente

Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:08 PM UTC
Tropaeolum tricolor - Photo (c) Mauricio Fuentes Garrido, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Tropaeolum tricolor, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:49 PM UTC
Phycella cyrtanthoides - Photo (c) Sebastian Nuñez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Phycella cyrtanthoides, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catata

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 12:35 PM -03
Quinchamalium chilense - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Quinchamalium chilense, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catata

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 12:32 PM -03
Alstroemeria revoluta - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Alstroemeria revoluta, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hector_riquelme077

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 10:38 AM -03
Tessaria absinthioides - Photo (c) Guillermo Debandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Tessaria absinthioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malucha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 09:31 AM UTC

Περιγραφή

dos juveniles y un adulto comiendo en el techo de la casa del frente

Zenaida auriculata auriculata - Photo (c) Claudio Andres Jimenez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Zenaida auriculata ssp. auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malucha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 09:38 AM UTC

Περιγραφή

Posado en un quillay cerca de un mirlo hembra

Elaenia albiceps chilensis - Photo (c) Diego Balbuena, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Elaenia albiceps ssp. chilensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malucha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 09:45 AM UTC
Turdus falcklandii magellanicus - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Turdus falcklandii ssp. magellanicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

malucha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 05:19 PM UTC
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

malucha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 06:08 PM UTC
Περιστέρι - Photo (c) Vibhu Prasad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bvsstvrd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 05:48 PM -03

Περιγραφή

Cayó a la piscina, no se lo que es

Oryctomorphus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Γένος Oryctomorphus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winahrens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 02:48 PM EST
Turdus falcklandii magellanicus - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Turdus falcklandii ssp. magellanicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mati_thiele

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 10:09 AM -03
Coptopteryx gayi - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Coptopteryx gayi, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaulquappe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 08:20 PM -03
Schinus molle - Photo (c) Squeezeweasel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phrygilanthus_aphyllus: Schinus molle, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1423