Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian-seager

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:16 PM NZST
Pteris cretica - Photo (c) CARLOS VELAZCO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Pteris cretica, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skogs_mark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 02:03 PM NZST
Coprosma - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Γένος Coprosma, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherief80

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:07 PM NZST
Hemiphaga novaeseelandiae - Photo (c) Brodie Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Hemiphaga novaeseelandiae, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian-seager

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:16 PM NZST
Blechnum minus - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Blechnum minus, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian-seager

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:18 PM NZST
Pittosporum crassifolium - Photo (c) emanning, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Pittosporum crassifolium, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briancb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:28 PM NZST
Phyllocladus trichomanoides - Photo (c) bbi2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bbi2
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Phyllocladus trichomanoides, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_rogers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:37 AM NZST
Microsorum scandens - Photo (c) Pete The Poet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Microsorum scandens, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_rogers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:33 AM NZST
Laurelia novae-zelandiae - Photo (c) bbi2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bbi2
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Laurelia novae-zelandiae, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briancb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:20 PM NZST
Dysoxylum spectabile - Photo (c) eve_manning, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Dysoxylum spectabile, Ένα μέλος του Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_rogers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:30 PM NZST
Litsea calicaris - Photo (c) jacqui-nz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Litsea calicaris, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)

Παρατηρητής

karen2010

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:14 PM NZST
Δενδρολίβανο - Photo (c) Giuseppe Buscemi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonoosterman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:02 PM NZST
Gahnia lacera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Gahnia lacera, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonoosterman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:01 PM NZST
Lygodium articulatum - Photo (c) Petra White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Lygodium articulatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonoosterman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:04 PM NZST
Metrosideros perforata - Photo (c) tbay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robyn Smith
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Metrosideros perforata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohantz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:23 PM NZST
Hemiphaga novaeseelandiae - Photo (c) Brodie Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Hemiphaga novaeseelandiae, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krmorison

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:48 PM NZST

Τόπος

Purau, New Zealand (Google, OSM)
Melicope simplex - Photo (c) melissa_hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Melicope simplex, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergafoliata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 05:04 PM NZST
Brachyglottis kirkii angustior - Photo (c) jacqui-nz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Brachyglottis kirkii var. angustior, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuatara-time

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:59 PM NZST
Fuchsia boliviana - Photo (c) James Steamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Fuchsia boliviana, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergafoliata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:48 PM NZST
Pseudopanax arboreus - Photo (c) jon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Pseudopanax arboreus, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altobejo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:14 PM NZST
Dysoxylum spectabile - Photo (c) eve_manning, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Dysoxylum spectabile, Ένα μέλος του Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanitha21

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:23 PM NZST

Τόπος

Lake Koraha (Google, OSM)
Lygodium articulatum - Photo (c) Petra White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Lygodium articulatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanitha21

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:30 AM NZST

Τόπος

Lake Koraha (Google, OSM)
Lycopodium deuterodensum - Photo (c) Angela  Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angela Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Lycopodium deuterodensum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

crellow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 05:21 PM NZST
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucedc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:22 PM NZST

Περιγραφή

Large tree with many basal resprouts.

Hedycarya arborea - Photo (c) melissa_hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Hedycarya arborea, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucedc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:13 PM NZST
Pneumatopteris pennigera - Photo (c) Dan and Sharon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by d_kluza
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Pneumatopteris pennigera, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ria999

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 10:48 AM NZST
Cortaderia selloana - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Cortaderia selloana, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη (Γένος Veronica)

Παρατηρητής

paul_kettel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 12:22 PM NZST
Βερονίκη - Photo (c) cpfeuillet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 03:57 PM NZST
Lonicera japonica - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucedc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 03:51 PM NZST

Περιγραφή

On Phoenix palm.

Tradescantia fluminensis - Photo (c) Marco Pellegrini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Tradescantia fluminensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanlah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:01 AM NZST
Lonicera japonica - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη phoebeandrews: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 95