Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 04:31 ΜΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akarena

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 09:10 ΠΜ -03

Τόπος

Pilõezinhos (Google, OSM)
Cladoxerini - Photo (c) palomabosso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Φυλή Cladoxerini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yiii_pez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 01:46 ΠΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladybird_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 09:43 ΠΜ -03

Τόπος

Queule (Google, OSM)
Xeropsis - Photo (c) andyselva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andyselva
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Xeropsis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduarda03

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:04 ΜΜ -04
Heteronemiini - Photo (c) Camila Andrea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Camila Andrea
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Φυλή Heteronemiini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparra007

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 03:18 ΜΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_quevedo_sierra

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2018 04:13 ΜΜ -03

Περιγραφή

Sobre roble (Nothofagus obliqua)

Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyselva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 05:29 ΜΜ -03
Xeropsis - Photo (c) andyselva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andyselva
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Xeropsis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raponchi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022
Xeropsis - Photo (c) andyselva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andyselva
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Xeropsis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrlemur

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 05:31 ΜΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricionieto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 10:24 ΠΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 07:59 ΠΜ -03

Τόπος

Molco (Google, OSM)
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanoso

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 08:13 ΜΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mireya_anzieta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 10:44 ΠΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsonqm29

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 01:32 ΠΜ -03
Heteronemiini - Photo (c) Camila Andrea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Camila Andrea
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Φυλή Heteronemiini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 08:44 ΠΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panchisazo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 05:51 ΜΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarantaguerra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 07:09 ΜΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardomuoz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 10:38 ΠΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agustinl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 12:31 ΜΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_puelles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 12:31 ΜΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 03:30 ΜΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leticia_scarlets

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 10:51 ΜΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_munoz_puelman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 10:55 ΜΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belensalvaje

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 11:34 ΠΜ -03
Heteronemiini - Photo (c) Camila Andrea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Camila Andrea
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Φυλή Heteronemiini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodolfo192

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 03:10 ΜΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulina379

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 07:46 ΜΜ -03

Περιγραφή

Adulto, Aproximadamente de 15 cm

Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendymusikmom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 10:48 ΠΜ -03
Heteronemia - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Γένος Heteronemia, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian684

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 09:26 ΜΜ -03
Heteronemiini - Photo (c) Camila Andrea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Camila Andrea
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Φυλή Heteronemiini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leotempesta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 08:09 ΜΜ -03
Heteronemiini - Photo (c) Camila Andrea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Camila Andrea
Η ταυτότητα του χρήστη phillipengelking: Φυλή Heteronemiini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3756