Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 02:12 PM +08
Rhododendron adamsii - Photo (c) Tayler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Rhododendron adamsii, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:38 AM +08
Euphrasia pectinata - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Euphrasia pectinata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2007 07:59 AM -11
Veronica serpyllifolia - Photo (c) philg-j, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garnock-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Veronica serpyllifolia, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2007 08:13 AM -11
Pedicularis compacta - Photo (c) Павел Голяков, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Pedicularis compacta, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2007 07:37 AM -11
Veronica sajanensis - Photo (c) Dmitriy Bochkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Veronica sajanensis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2007 07:26 AM -11
Pedicularis incarnata - Photo (c) Dmitry Kulakov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Pedicularis incarnata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2007 07:07 AM -11
Pedicularis incarnata - Photo (c) Dmitry Kulakov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Pedicularis incarnata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:39 PM +07
Veronica pinnata - Photo (c) Dmitry Kuzmenckin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Veronica pinnata, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 04:59 PM +07

Περιγραφή

Host plant is Artemisia cf. latifolia.

Phelipanche pallens - Photo (c) Aleksandr Ebel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Phelipanche pallens, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 07:31 PM +07
Allium rubens - Photo (c) Денис Елин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Allium rubens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 05:21 PM +07
Allium rubens - Photo (c) Денис Елин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Allium rubens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 06:22 PM +07

Τόπος

Россия (Google, OSM)
Allium rubens - Photo (c) Денис Елин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Allium rubens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 01:24 PM +07
Allium rubens - Photo (c) Денис Елин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Allium rubens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 01:06 PM +07

Ετικέτες

Allium rubens - Photo (c) Денис Елин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Allium rubens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 12:44 PM +07

Τόπος

Россия (Google, OSM)
Allium rubens - Photo (c) Денис Елин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Allium rubens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 05:39 PM +07
Allium rubens - Photo (c) Денис Елин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Allium rubens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 11:27 AM +07
Allium rubens - Photo (c) Денис Елин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Allium rubens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 03:18 PM +07
Allium rubens - Photo (c) Денис Елин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Allium rubens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 02:12 PM +07

Τόπος

Россия (Google, OSM)
Allium rubens - Photo (c) Денис Елин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Allium rubens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 02:29 PM +07

Τόπος

Россия (Google, OSM)
Allium rubens - Photo (c) Денис Елин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Allium rubens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanaagafonova

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:19 AM HST
Allium rubens - Photo (c) Денис Елин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Allium rubens, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 06:05 PM +07

Τόπος

Россия (Google, OSM)
Lomelosia austroaltaica - Photo (c) Павел Голяков, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Lomelosia austroaltaica, Ένα μέλος του Λομελόζια (Γένος Lomelosia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 01:04 PM +07

Ετικέτες

Lomelosia austroaltaica - Photo (c) Павел Голяков, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Lomelosia austroaltaica, Ένα μέλος του Λομελόζια (Γένος Lomelosia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artsab

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020
Lomelosia austroaltaica - Photo (c) Павел Голяков, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Lomelosia austroaltaica, Ένα μέλος του Λομελόζια (Γένος Lomelosia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanaagafonova

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 02:01 PM HST
Lomelosia austroaltaica - Photo (c) Павел Голяков, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Lomelosia austroaltaica, Ένα μέλος του Λομελόζια (Γένος Lomelosia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanaagafonova

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 02:00 PM HST
Gentiana decumbens - Photo (c) Evgeniy Meyke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Gentiana decumbens, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanaagafonova

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:19 AM HST
Gentiana decumbens - Photo (c) Evgeniy Meyke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Gentiana decumbens, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 01:38 PM +07

Τόπος

Россия (Google, OSM)
Galatella hauptii - Photo (c) vladimir_epiktetov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Galatella hauptii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanaagafonova

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:20 AM HST
Galatella hauptii - Photo (c) vladimir_epiktetov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Galatella hauptii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanaagafonova

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:20 AM HST
Crepidifolium tenuifolium - Photo (c) Natalya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη petr_kosachev: Crepidifolium tenuifolium, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1958