Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linaka333

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 02:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Are these the same species?

Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Γένος Phyciodes, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 10:49 ΠΜ MDT
Porzana carolina - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Porzana carolina, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριβόλι (Tribulus terrestris)

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:43 ΠΜ MDT
Τριβόλι - Photo (c) Andrew Core, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Core
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Τριβόλι (Tribulus terrestris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:48 ΠΜ MDT
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριβόλι (Tribulus terrestris)

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 11:51 ΠΜ MDT

Τόπος

Caldwell, ID, USA (Google, OSM)
Τριβόλι - Photo (c) Andrew Core, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Core
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Τριβόλι (Tribulus terrestris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asemerdj

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 04:23 ΜΜ PDT
Anas crecca carolinensis - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tommy Farquhar
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Anas crecca ssp. carolinensis, Ένα μέλος του Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Λιμνοδρόμος (Limnodromus scolopaceus)

Παρατηρητής

asemerdj

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 12:18 ΜΜ PDT
Μεγάλος Λιμνοδρόμος - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Μεγάλος Λιμνοδρόμος (Limnodromus scolopaceus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asemerdj

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 02:01 ΜΜ PDT
Aechmophorus occidentalis - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Aechmophorus occidentalis, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

asemerdj

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 02:57 ΜΜ PDT
Κοινό Γελαδοπούλι - Photo (c) sdrov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sdrov
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

mmcmasters

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 02:51 ΜΜ HST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

marissagibson

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 04:06 ΜΜ PDT
Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:08 ΠΜ PDT
Stelgidopteryx serripennis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Stelgidopteryx serripennis, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Λιμνοδρόμος (Limnodromus scolopaceus)

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 08:49 ΠΜ PDT
Μεγάλος Λιμνοδρόμος - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Μεγάλος Λιμνοδρόμος (Limnodromus scolopaceus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 11:59 ΠΜ PDT
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

vgdeason

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 06:40 ΜΜ PDT
Δακτυλιόραμφος Γλάρος - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teetertiptotterish

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 04:11 ΜΜ PDT
Empidonax oberholseri - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Empidonax oberholseri, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oregonnaturalist13

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 08:34 ΠΜ PDT
Contopus sordidulus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Contopus sordidulus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyernst

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2008 07:11 ΠΜ PDT
Empidonax traillii - Photo (c) lizlovesnature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by lizlovesnature
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Empidonax traillii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)

Παρατηρητής

petezani

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2017 12:41 ΜΜ PDT
Νανόκυκνος - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joanne Redwood
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτοβάτης (Chordeiles minor)

Παρατηρητής

petezani

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2014 11:01 ΠΜ PDT
Νυχτοβάτης - Photo (c) Mike Stewart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Stewart
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Νυχτοβάτης (Chordeiles minor)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktakahashi

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:57 ΠΜ PDT
Pipilo maculatus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Pipilo maculatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)

Παρατηρητής

laurenstudley

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 05:00 ΜΜ PDT

Τόπος

Riley, OR, US (Google, OSM)
Νανόκυκνος - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joanne Redwood
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

brodiecasstalbott

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 08:21 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Looking for an id on the dark goose. Sized like the Ross's, but bill looking better for snow to me. Dark juvenile hybrid?

Λευκόχηνα - Photo (c) Isaac Sanchez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Isaac Sanchez
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Λευκόχηνα (Anser caerulescens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 03:47 ΜΜ PDT

Τόπος

Frenchglen (Google, OSM)
Αμερικάνικος Σταχτογερανός - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Αμερικάνικος Σταχτογερανός (Antigone canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 08:29 ΠΜ PDT
Gallinago delicata - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Gallinago delicata, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 02:19 ΜΜ PDT
Sturnella neglecta - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Sturnella neglecta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 05:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Two individuals in a large group of mixed California and Ring-billed Gull

Leucophaeus pipixcan - Photo (c) georg32sea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Leucophaeus pipixcan, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 02:46 ΜΜ PDT
Euphagus cyanocephalus - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Euphagus cyanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

jaltemus

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 03:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Two individuals

Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη peterolsoy: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1240