Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leojohnson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 10:31 ΠΜ EDT

Τόπος

Plainfield, VT, US (Google, OSM)
Stylommatophora - Photo (c) Nicolas Zwahlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nicolas Zwahlen
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Τάξη Stylommatophora, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

scuttlebug

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 11:40 ΜΜ EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scuttlebug

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 11:24 ΠΜ EST
Rhamnus cathartica - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_t_m_m_n_n

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2017 08:45 ΠΜ EDT
Tiarella stolonifera - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Tiarella stolonifera, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2017 03:08 ΜΜ EDT
Tiarella stolonifera - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Tiarella stolonifera, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew2285

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 06:06 ΜΜ EDT
Setaria - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Γένος Setaria, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

tsmity06

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 11:32 ΜΜ EDT
Οικιακή Σκουτιγκέρα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcnichja

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 01:05 ΜΜ EDT
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo (c) avislaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholas848

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 01:02 ΜΜ EDT
Lonicera - Photo (c) Josué Amoroso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josué Amoroso
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Γένος Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

knd1034

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 07:44 ΜΜ EDT
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcastillo13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 02:55 ΜΜ EDT
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo (c) avislaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)

Παρατηρητής

melinag3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 05:03 ΜΜ ADT
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

alyamac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 04:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Catskill, NY, US (Google, OSM)
Γάλιο - Photo (c) Václav Dvořák, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Václav Dvořák
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinag3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 05:07 ΜΜ ADT
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturejunkymom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 05:17 ΜΜ EDT
Juliformia - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Υπερτάξη Juliformia, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vedge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 06:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Stafford (Google, OSM)
Στρυχνοειδή - Photo (c) John Cramer III, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Cramer III
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

zhelicarol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 08:07 ΠΜ EDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) nasua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasua
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

matthewcrum2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 08:26 ΠΜ EDT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)

Παρατηρητής

omlvle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 03:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found in water

Πτερυγωτά - Photo (c) Jane Orgee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jane Orgee
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

jamesspitznas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 05:07 ΠΜ EDT
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)

Παρατηρητής

marinemoleculess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 12:02 ΠΜ EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

jamiehearn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 08:39 ΠΜ EDT
Αστέρες - Photo (c) Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 09:18 ΜΜ EDT
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricahoge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 08:08 ΠΜ EDT
Iris - Photo (c) Nona, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nona
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Γένος Iris, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

lojohnso

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 10:43 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Parasitized?

Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doyouthinkhesaurus

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 01:16 ΜΜ EDT
Lampyridae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Οικογένεια Lampyridae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin1724

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 04:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seemed to had attached itself to a rock right next to a stream very large about the size of my fist

Tipula abdominalis - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Tipula abdominalis, Ένα μέλος του Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

mthomps

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 04:04 ΜΜ EDT
Πτερυγωτά - Photo (c) Jane Orgee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jane Orgee
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

mdoh22

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 06:09 ΜΜ EDT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

kinggama

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 12:35 ΠΜ EDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) Teresa Murr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teresa Murr
Η ταυτότητα του χρήστη peterhma: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 956