Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tymdek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 02:46 PM CET

Περιγραφή

under a log

Cylindroiulus punctatus - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Cylindroiulus punctatus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tymdek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 02:43 PM CET
Tachypodoiulus niger - Photo (c) Klaus Dühr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Tachypodoiulus niger, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zuzcis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 08:32 AM CET
Polydesmus - Photo (c) Bee Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Γένος Polydesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 10:02 PM CET
Chordeumatida - Photo (c) Jrg Spelda. ZSM (Zoologische Staatssammlung Muenchen)., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Τάξη Chordeumatida, Ένα μέλος του Νηματοφόρα (Υπερτάξη Nematophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornisamu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2017 10:27 AM CET
Craspedosoma - Photo (c) jonathan_mack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Γένος Craspedosoma, Ένα μέλος του Νηματοφόρα (Υπερτάξη Nematophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corinnah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 03:23 PM CET
Craspedosoma rawlinsii - Photo (c) leifmo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Craspedosoma rawlinsii, Ένα μέλος του Νηματοφόρα (Υπερτάξη Nematophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bianca_t

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 12:39 PM CEST
Cylindroiulus caeruleocinctus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Cylindroiulus caeruleocinctus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leifmo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 03:02 PM CET
Blaniulidae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Οικογένεια Blaniulidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adlerauge

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 12:18 AM CEST
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Bogdan Mazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)

Παρατηρητής

zuzcis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 11:58 AM CET
Chordeumatida - Photo (c) Jrg Spelda. ZSM (Zoologische Staatssammlung Muenchen)., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Τάξη Chordeumatida, Ένα μέλος του Νηματοφόρα (Υπερτάξη Nematophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malvarinaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 04:36 PM SAST

Τόπος

München (Google, OSM)
Tachypodoiulus niger - Photo (c) Klaus Dühr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Tachypodoiulus niger, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricia_deny

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 06:56 PM CET
Oxidus gracilis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Oxidus gracilis, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 02:23 PM CEST

Περιγραφή

unter Rinde

Ετικέτες

Polydesmus complanatus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Polydesmus complanatus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 01:05 PM CEST

Ετικέτες

Oxidus gracilis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Oxidus gracilis, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leifmo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 01:36 PM CET
Blaniulidae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Οικογένεια Blaniulidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 01:44 PM CET
Cylindroiulus britannicus - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Cylindroiulus britannicus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 11:08 AM CEST

Περιγραφή

im Wald auf Totholz

Cylindroiulus punctatus - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Cylindroiulus punctatus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 03:14 PM CEST

Ετικέτες

Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Bogdan Mazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 12:26 PM CEST

Ετικέτες

Polydesmus complanatus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Polydesmus complanatus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:11 AM CEST
Glomeris pustulata - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Glomeris pustulata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornisamu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 12:04 AM CET
Polydesmus - Photo (c) Bee Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Γένος Polydesmus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaroschacht

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 09:34 PM CET
Cylindroiulus - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Γένος Cylindroiulus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bemma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 02:13 PM CET
Polydesmus angustus - Photo (c) Bee Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Polydesmus angustus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaroschacht

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 01:27 PM CET
Blaniulidae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Οικογένεια Blaniulidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaroschacht

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 01:24 PM CET
Brachyiulus pusillus - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Brachyiulus pusillus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corinnah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 02:41 PM CET
Polyxenus lagurus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Polyxenus lagurus, Ένα μέλος του Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermanberteler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 05:19 PM CET
Cylindroiulus punctatus - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Cylindroiulus punctatus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021

Ετικέτες

Julidae - Photo (c) sarah faulwetter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Οικογένεια Julidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theimer

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 02:26 PM CEST
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Bogdan Mazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brevan_wagner

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 02:49 PM UTC
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Bogdan Mazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peterdecker: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 769