Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 10:18 AM -03
Polybia rejecta - Photo (c) Nelson Wisnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelson Wisnik
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polybia rejecta, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikkoni

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 09:46 AM EEST

Τόπος

Kirkkonummi, Suomi (Google, OSM)
Vespula rufa - Photo (c) Татьяна Дензанова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна Дензанова
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Vespula rufa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:06 AM -03
Polybia - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Γένος Polybia, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_marques

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 12:53 PM -03
Mischocyttarus - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Υπογένος Mischocyttarus, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aranda87

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 01:27 PM -03
Polybia - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Γένος Polybia, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vichernandez

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 09:07 PM CDT
Polistes carnifex - Photo (c) Roy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes carnifex, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)

Παρατηρητής

borys7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 02:27 PM -03

Τόπος

Almeirim, PA, BR (Google, OSM)
Exaerete - Photo (c) Eden Fontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eden Fontes
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Γένος Exaerete, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Guinea or Hunter's ?

Polistes exclamans - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes exclamans, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick97

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 11:59 AM CST
Vespula maculifrons - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Vespula maculifrons, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benbeeles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 03:22 PM CST
Apoica pallens - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Apoica pallens, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugornot

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 01:16 PM PST
Vespula pensylvanica - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Vespula pensylvanica, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)

Παρατηρητής

andrea_chavez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 12:32 PM CST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 03:37 PM PST
Latrodectus hesperus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lnolaker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 09:40 AM MST
Latrodectus hesperus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eunice92

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 09:01 AM PST
Latrodectus geometricus - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus geometricus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myriada

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Val Verde County, TX, US.

Latrodectus hesperus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnovaes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 10:11 AM -03
Theridiidae - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Óscar Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Οικογένεια Theridiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

galxe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 09:17 AM NZDT
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorali_beatriz_zuniga_rivas

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 12:54 PM -05

Τόπος

Perú (Google, OSM)
Polybia - Photo (c) sandralamberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sandralamberts
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Υπογένος Polybia, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucianot

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 12:29 PM -03
Polybia ignobilis - Photo (c) José Valério, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Valério
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polybia ignobilis, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imix-akbal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 09:08 AM EST
Brachygastra mellifica - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Brachygastra mellifica, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Vespula vulgaris)

Παρατηρητής

chrisls

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 12:31 AM GMT

Περιγραφή

Scared the crap out of me. All I could hear was buzzing, wondering what’s that? Then boom! What the hell is a wasp doing in my bathroom in February!?

Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinicius_s_domingues

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 03:06 PM -03
Mischocyttarus - Photo (c) William Hull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William Hull
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Γένος Mischocyttarus, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinicius_s_domingues

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 03:09 PM -03
Aphanilopterus - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Υπογένος Aphanilopterus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericgiles

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 03:31 PM EDT
Dolichovespula arenaria - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Dolichovespula arenaria, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bombin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 09:41 PM -03
Polybia scutellaris - Photo (c) José Valério, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Valério
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polybia scutellaris, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:20 PM CDT

Τόπος

Medina, MN, USA (Google, OSM)
Vespula vidua - Photo (c) Stan Rullman, PhD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stan Rullman, PhD
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Vespula vidua, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:28 PM CDT

Τόπος

Medina, MN, USA (Google, OSM)
Vespula vidua - Photo (c) Stan Rullman, PhD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stan Rullman, PhD
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Vespula vidua, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 11:16 AM EST
Polistes metricus - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Monica Krancevic
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes metricus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

mscaus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 11:39 AM AEDT
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 137292