Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)

Παρατηρητής

liss-o

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 12:15 PM CEST
Dolichovespula media - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Dolichovespula media, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 08:19 AM MDT
Fuscopolistes - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fitz Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Υπογένος Fuscopolistes, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 08:52 AM MDT
Fuscopolistes - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fitz Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Υπογένος Fuscopolistes, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asifashim

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 05:32 PM +06
Polistes olivaceus - Photo (c) sk2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sk2
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes olivaceus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asifashim

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 05:32 PM +06
Polistes olivaceus - Photo (c) sk2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sk2
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes olivaceus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btree

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 01:54 PM CEST
Dolichovespula media - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Dolichovespula media, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrodenborg

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 07:10 AM CDT

Τόπος

Clearwater (Google, OSM)

Περιγραφή

Seek ID

Polistes fuscatus - Photo (c) Bruce J. Marlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes fuscatus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)

Παρατηρητής

falko

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 03:16 PM EEST
Πολιστής - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeleaquino

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 08:24 AM EDT

Περιγραφή

Staying still for long period

Polistes dorsalis - Photo (c) Jimmy Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes dorsalis, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

seakmus

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 02:19 PM CEST
Σφήκα Η Ευρωπαϊκή - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 09:41 AM MDT
Polistes exclamans - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes exclamans, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

alcesevropsky

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 03:11 PM CEST
Ευρωπαϊκή Σφήκα - Photo (c) alfonsobenayas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

symphyta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2015 11:16 AM WET
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:58 PM -03

Περιγραφή

RECS

Polistes cinerascens - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes cinerascens, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:50 PM -03

Περιγραφή

RECS

Polistes cinerascens - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes cinerascens, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:13 PM -03

Περιγραφή

RECS

Polistes cinerascens - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes cinerascens, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:12 PM -03

Περιγραφή

RECS

Polybia scutellaris - Photo (c) José Valério, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Valério
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polybia scutellaris, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

cccrll

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 10:33 AM CEST
Ευρωπαϊκή Σφήκα - Photo (c) alfonsobenayas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

yamara

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 01:26 PM PDT
Ευρωπαϊκή Σφήκα - Photo (c) alfonsobenayas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

carla_palricas

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 02:42 PM WEST
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronr

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 04:31 PM EDT
Polistes metricus - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Monica Krancevic
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes metricus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 11:18 AM CDT

Περιγραφή

Found on golden alexanders.

Ετικέτες

Polistes fuscatus - Photo (c) Bruce J. Marlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes fuscatus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

naturalist58827

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 03:53 PM CEST
Σφήκα Η Ευρωπαϊκή - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielsd

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό
Agelaia - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Γένος Agelaia, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wpence

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 08:59 AM CDT

Περιγραφή

DOR

Vespula squamosa - Photo (c) Mike  Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Vespula squamosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria1890

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 09:46 AM EST
Agelaia centralis - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Agelaia centralis, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria1890

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 09:51 AM EST
Polybia simillima - Photo (c) so-cal-bc-doc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polybia simillima, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmac263263

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 01:02 PM CDT

Περιγραφή

Metric Paper Wasp

Polistes metricus - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Monica Krancevic
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes metricus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioescutia

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:19 AM MDT
Polistes instabilis - Photo (c) fam_ruvalcaba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fam_ruvalcaba
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes instabilis, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar_hernandez_urbina

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 08:56 AM MDT
Polistes major - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes major, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 90836