Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marytschopp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 01:32 ΜΜ EDT
Polistes metricus - Photo (c) krancmm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by krancmm
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes metricus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sygrnwd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 01:44 ΜΜ EDT
Polistes fuscatus - Photo (c) alex_shure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alex_shure
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes fuscatus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Υπογένος Polistes)

Παρατηρητής

yurayahnke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:44 ΠΜ +05
Polistes nimpha - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes nimpha, Ένα μέλος του Πολιστής (Υπογένος Polistes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

k_a_christopher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Σφήκα Η Ευρωπαϊκή - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragunov79

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 02:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Coral Springs (Google, OSM)
Mischocyttarus mexicanus - Photo (c) Luxomancer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luxomancer
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Mischocyttarus mexicanus, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Vespula vulgaris)

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 02:00 ΜΜ CEST
Σφήκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Σφήκα (Vespula vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonenmac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:22 ΜΜ EDT
Βέσπουλα - Photo (c) tex-anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tex-anne
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

the_opossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 11:00 ΠΜ PDT
Ευρωπαϊκή Σφήκα - Photo (c) IronChris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

wasplover

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 12:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Male

Ευρωπαϊκή Σφήκα - Photo (c) IronChris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

wasplover

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 12:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Female

Ευρωπαϊκή Σφήκα - Photo (c) IronChris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscocubas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:48 ΠΜ CST
Polistes instabilis - Photo (c) NACHITO, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NACHITO
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes instabilis, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c-meling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 10:49 ΠΜ PDT
Latrodectus hesperus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenrush

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 08:19 ΜΜ CDT
Latrodectus hesperus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aydenburd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 10:31 ΠΜ MDT
Latrodectus hesperus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adammonckton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 09:26 ΜΜ PDT
Latrodectus hesperus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_becker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 09:43 ΜΜ MDT
Latrodectus hesperus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_becker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 09:43 ΜΜ MDT
Latrodectus hesperus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_becker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 09:25 ΜΜ MDT
Latrodectus hesperus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coluber_constrictor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:28 ΠΜ CDT

Τόπος

Muskogee, OK, USA (Google, OSM)
Latrodectus mactans - Photo (c) Kevin Wiener, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Wiener
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus mactans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilplantpal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:00 ΜΜ EDT
Latrodectus variolus - Photo (c) Trey Wardlaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Trey Wardlaw
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus variolus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendelia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Latrodectus - Photo (c) Clayton Bownds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clayton Bownds
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Γένος Latrodectus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lightningfreek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 09:37 ΠΜ CDT

Τόπος

Elkins, AR, USA (Google, OSM)
Latrodectus mactans - Photo (c) Kevin Wiener, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Wiener
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus mactans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perquimans_nc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: ezra

Latrodectus mactans - Photo (c) Kevin Wiener, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Wiener
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus mactans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davise14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 07:12 ΠΜ EDT
Latrodectus mactans - Photo (c) Kevin Wiener, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Wiener
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus mactans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giganta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:12 ΠΜ AEST
Latrodectus hasselti - Photo (c) Stephen McGrath, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Latrodectus hasselti, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

vrwilliams123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 11:04 ΠΜ BST
Σφήκα Η Ευρωπαϊκή - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

brookd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 06:54 ΜΜ BST

Τόπος

Aberystwyth, UK (Google, OSM)
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

dominik_bertl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 09:18 ΠΜ CEST
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raysnook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:17 ΜΜ EDT
Polistes fuscatus - Photo (c) alex_shure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alex_shure
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes fuscatus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raysnook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:22 ΜΜ EDT
Polistes fuscatus - Photo (c) alex_shure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alex_shure
Η ταυτότητα του χρήστη pedro3111: Polistes fuscatus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 195840