Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:00 AM AEST
Callicarpa pedunculata - Photo (c) colleendowd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Callicarpa pedunculata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 09:10 AM AEST
Psychotria daphnoides - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Psychotria daphnoides, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:13 AM AEST
Cryptocarya laevigata - Photo Poyt448 Peter Woodard, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Cryptocarya laevigata, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 09:58 AM AEST
Aphanopetalum resinosum - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Aphanopetalum resinosum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 10:23 AM AEST
Capparis sarmentosa - Photo (c) Sylvia Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvia Alexander
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Capparis sarmentosa, Ένα μέλος του Κάππαρη (Γένος Capparis)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 12:45 PM AEDT
Macaranga tanarius - Photo (c) Pan Lau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pan Lau
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Macaranga tanarius, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 10:02 AM AEST
Aphananthe philippinensis - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Aphananthe philippinensis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 09:13 AM AEST
Alyxia ruscifolia - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Alyxia ruscifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 08:18 PM AEST

Περιγραφή

In very good shape. the best I have seen regarding myrtle rust.

Gossia hillii - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Gossia hillii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 05:11 PM AEST

Περιγραφή

Reasonable health.

Gossia hillii - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Gossia hillii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 05:11 PM AEST

Περιγραφή

Reasonable health.

Gossia hillii - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Gossia hillii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 05:16 PM AEST

Περιγραφή

Reasonable health.

Gossia hillii - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Gossia hillii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aavankampen

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 11:19 AM AEST

Περιγραφή

At top of bank near running creek

Syzygium smithii - Photo (c) phoca2004, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Syzygium smithii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathy25

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 10:36 AM AEST
Glycine tabacina - Photo (c) gillegan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Glycine tabacina, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathy25

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 10:47 AM AEST
Cheilanthes sieberi - Photo (c) Third Silence Nature Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Third Silence Nature Photography
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Cheilanthes sieberi, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 05:27 PM AEDT
Elaeocarpus obovatus - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Elaeocarpus obovatus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 05:24 PM AEDT
Elaeocarpus obovatus - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Elaeocarpus obovatus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 05:01 PM AEDT
Elaeocarpus obovatus - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Elaeocarpus obovatus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 05:10 PM AEST
Elaeocarpus obovatus - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Elaeocarpus obovatus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 05:08 PM AEST
Cupaniopsis parvifolia - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Cupaniopsis parvifolia, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 04:59 PM AEST
Elaeocarpus obovatus - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Elaeocarpus obovatus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 12:00 PM AEST
Cupaniopsis parvifolia - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Cupaniopsis parvifolia, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 04:39 PM AEST

Τόπος

Rocklea, QLD, AU (Google, OSM)
Cupaniopsis parvifolia - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Cupaniopsis parvifolia, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2019 05:49 PM AEST

Τόπος

Rocklea, QLD, AU (Google, OSM)
Eustrephus latifolius - Photo (c) marmil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marmil
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Eustrephus latifolius, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2019 05:27 PM AEST

Τόπος

Rocklea, QLD, AU (Google, OSM)
Cupaniopsis anacardioides - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Cupaniopsis anacardioides, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 04:44 PM AEST
Cupaniopsis parvifolia - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Cupaniopsis parvifolia, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26