Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:42 ΠΜ AEST
Flindersia schottiana - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Flindersia schottiana, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:03 ΠΜ AEST
Gossia hillii - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Gossia hillii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:19 ΠΜ AEST
Gossia bidwillii - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Gossia bidwillii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:18 ΠΜ AEST
Gossia hillii - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Gossia hillii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 08:11 ΜΜ AEST
Psychotria daphnoides - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Psychotria daphnoides, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 09:03 ΜΜ AEST
Trochocarpa laurina - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Trochocarpa laurina, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 09:39 ΜΜ AEST
Podocarpus elatus - Photo (c) scplants, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Podocarpus elatus, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 07:53 ΠΜ AEST
Eupomatia laurina - Photo (c) paluma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by paluma
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Eupomatia laurina, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 08:01 ΠΜ AEST
Linospadix monostachyus - Photo (c) Christian Perrin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Perrin
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Linospadix monostachyus, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 08:26 ΠΜ AEST
Diploglottis australis - Photo (c) tmnha-naturewalks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tmnha-naturewalks
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Diploglottis australis, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 10:46 ΠΜ AEST
Linospadix monostachyus - Photo (c) Christian Perrin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Perrin
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Linospadix monostachyus, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 02:09 ΜΜ AEST
Petalostigma triloculare - Photo (c) mrady, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Petalostigma triloculare, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 12:47 ΜΜ AEST
Pilidiostigma rhytispermum - Photo (c) Jack Morgan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jack Morgan
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Pilidiostigma rhytispermum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 08:26 ΜΜ AEST
Neolitsea dealbata - Photo (c) Tatters ❀, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Neolitsea dealbata, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 08:32 ΜΜ AEST
Elaeodendron australe - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Elaeodendron australe, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 08:35 ΜΜ AEST
Scolopia braunii - Photo (c) lucygraham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Scolopia braunii, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 08:37 ΜΜ AEST
Streblus brunonianus - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Streblus brunonianus, Ένα μέλος του Μορεοειδή (Οικογένεια Moraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 08:56 ΜΜ AEST
Baloghia inophylla - Photo (c) ianhutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ianhutton
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Baloghia inophylla, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 07:35 ΜΜ AEST
Aphananthe philippinensis - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Aphananthe philippinensis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 07:45 ΜΜ AEST
Eupomatia laurina - Photo (c) paluma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by paluma
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Eupomatia laurina, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 07:49 ΜΜ AEST
Heritiera trifoliolata - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Heritiera trifoliolata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 07:47 ΜΜ AEST
Endiandra pubens - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Endiandra pubens, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 09:20 ΜΜ AEST
Diospyros pentamera - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Diospyros pentamera, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 08:04 ΜΜ AEST
Capparis arborea - Photo (c) Heather Knowles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Knowles
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Capparis arborea, Ένα μέλος του Κάππαρη (Γένος Capparis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 09:00 ΜΜ AEST
Myrsine howittiana - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Myrsine howittiana, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 09:06 ΜΜ AEST
Trochocarpa laurina - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Trochocarpa laurina, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 09:11 ΜΜ AEST
Endiandra pubens - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Endiandra pubens, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 09:11 ΜΜ AEST
Eupomatia laurina - Photo (c) paluma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by paluma
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Eupomatia laurina, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 09:28 ΜΜ AEST
Myrsine howittiana - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Myrsine howittiana, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 12:15 ΜΜ AEST
Diospyros pentamera - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη pdwaar: Diospyros pentamera, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 64