Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

dallonweekes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mosbo6

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 11:06 AM EST
Cambaridae - Photo (c) m_ignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Οικογένεια Cambaridae, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelp36

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2008 06:18 PM EDT
Faxonius propinquus - Photo (c) Michelle Herman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Faxonius propinquus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_j_allison

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 12:54 PM EST
Cambarus robustus - Photo (c) Owen Lockhart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Cambarus robustus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelp36

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2008 06:28 PM EDT
Faxonius - Photo (c) Ashour Rehana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Γένος Faxonius, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelp36

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2009 05:29 PM EDT

Περιγραφή

Perhaps also Faxonius propinquus?

Faxonius propinquus - Photo (c) Michelle Herman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Faxonius propinquus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

five_lined

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:28 AM EDT
Faxonius - Photo (c) Ashour Rehana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Γένος Faxonius, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaverboy2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 11:11 AM EDT
Faxonius virilis - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjchurch

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 10:42 AM CDT
Lampsilis siliquoidea - Photo (c) Jesse Weinzinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Lampsilis siliquoidea, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samcatry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 03:42 PM EST
Pyganodon - Photo (c) Hmccabe10, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Γένος Pyganodon, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harold-lamb

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 11:05 AM EDT
Pyganodon grandis - Photo (c) Philippe Blais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Pyganodon grandis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:34 AM EDT
Lampsilis - Photo (c) jeffrey jenkerson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Γένος Lampsilis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:27 AM EDT
Lampsilis - Photo (c) jeffrey jenkerson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Γένος Lampsilis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dptate

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 09:49 AM EDT

Περιγραφή

Pulled up in net; freshwater mussel with Zebra Mussels attached to shell.

Pyganodon grandis - Photo (c) Philippe Blais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Pyganodon grandis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

galloots13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 05:03 PM EST

Περιγραφή

This looks big.

Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) moviecoco568, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaverboy2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 11:11 AM EDT
Faxonius virilis - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

beaverboy2

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:57 PM EDT

Τόπος

Barrie, ON, Canada (Google, OSM)
Ποταμογλάρονο - Photo (c) Kentish Plumber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galloots13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 07:12 PM EST

Περιγραφή

Some sort of crayfish this gull was eating

Cambaridae - Photo (c) m_ignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Οικογένεια Cambaridae, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

five_lined

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:27 AM EDT
Faxonius - Photo (c) Ashour Rehana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Γένος Faxonius, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

five_lined

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:24 AM EDT
Faxonius - Photo (c) Ashour Rehana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Γένος Faxonius, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendavr

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:06 PM EDT

Περιγραφή

Recently emerged from backyard (artificial) pond.

Aeshnidae - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Οικογένεια Aeshnidae, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendavr

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 05:30 PM EDT

Περιγραφή

Adult seen at the backyard (artificial) pond.

Ischnura verticalis - Photo (c) Dave McShaffrey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Ischnura verticalis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spolnik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 08:27 PM EDT
Aeshna umbrosa - Photo (c) Guy Lemelin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Aeshna umbrosa, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 02:29 PM EDT
Cerioporus squamosus - Photo (c) jbushman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_langballe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 02:41 PM EDT
Ribes - Photo (c) Joshua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_langballe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 07:21 PM EDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avandy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Cornus racemosa - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Cornus racemosa, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaicken

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:21 PM EDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Dane Larsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humblestarling

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 03:46 PM EDT

Τόπος

Burlington (Google, OSM)
Hamamelis virginiana - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Hamamelis virginiana, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

kalkia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 12:51 PM EDT
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pdsmith: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 7463