Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrimar

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 04:10 ΜΜ EDT
Orthomorpha coarctata - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Orthomorpha coarctata, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aixacolibri

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 11:07 ΠΜ EDT
Orthomorpha coarctata - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Orthomorpha coarctata, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smulhaney

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 04:21 ΜΜ CST
Acanthocephala - Photo (c) Norm Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Γένος Acanthocephala, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φοινικοπάρουλα (Setophaga palmarum)

Παρατηρητής

brandon968

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 04:41 ΜΜ EST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lco

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 2, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)

Παρατηρητής

magana_trinidad

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 09:34 ΠΜ CST

Τόπος

Carmen, MX-CM, MX (Google, OSM)
Ρίκινος - Photo (c) Ruth Ripley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ruth Ripley
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Ρίκινος (Γένος Ricinus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulina_jacel

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 09:35 ΠΜ CST

Περιγραφή

Estaba en mi cocina, es grande y roja

Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaredcasta09

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 11:00 ΠΜ PDT

Τόπος

Tijuana, MX-BN, MX (Google, OSM)
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony814

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 04:57 ΜΜ CST
Stenomacra marginella - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Stenomacra marginella, Ένα μέλος του Πυρροκοροειδή (Υπεροικογένεια Pyrrhocoroidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_enrique31

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 10:13 ΠΜ CST

Περιγραφή

Orden Anura

Spea - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyran Leeker
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Γένος Spea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enrique465

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 02:20 ΠΜ CST
Colubridae - Photo (c) Dr Caesar Sengupta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr Caesar Sengupta
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Οικογένεια Colubridae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianaov

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 07:07 ΜΜ UTC
Sicyos edulis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Sicyos edulis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wicha

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 10:33 ΠΜ CDT
Theraphosinae - Photo (c) Miguel Diaz Anaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miguel Diaz Anaya
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Υποοικογένεια Theraphosinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanrudy

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 05:58 ΜΜ EST
Dasyprocta - Photo (c) Instituto Últimos Refúgios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Instituto Últimos Refúgios
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Γένος Dasyprocta, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

orlando192

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 06:27 ΠΜ CST
Δεκαοχτούρα - Photo (c) mattecasti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosalbaya77

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 04:41 ΜΜ CST
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vic-ologo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:49 ΜΜ CST
Membracis mexicana - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Membracis mexicana, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

kristen163

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 11:07 ΠΜ PST

Τόπος

Home (Google, OSM)
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)

Παρατηρητής

octavio92

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:49 ΜΜ CDT
Χελιδονίδες - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ale_ale

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 02:24 ΜΜ CST
Quiscalus mexicanus - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Quiscalus mexicanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

ale_ale

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 11:04 ΠΜ CST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikanava

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 05:32 ΜΜ CST
Campephilus guatemalensis - Photo (c) Matt Wyczalkowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Campephilus guatemalensis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 08:59 ΠΜ CST
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 09:54 ΠΜ CST
Toxostoma curvirostre - Photo (c) Tony Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Toxostoma curvirostre, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicaf1971

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:58 ΠΜ CST
Μεξικάνικος Γκρίζος Σκίουρος - Photo (c) Arnulfo Moreno-Valdez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arnulfo Moreno-Valdez
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Μεξικάνικος Γκρίζος Σκίουρος (Sciurus aureogaster)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogueadventurer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)
Heraclides thoas autocles - Photo (c) Jérémie Lapèze, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jérémie Lapèze
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Heraclides thoas ssp. autocles, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tereso30

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:00 ΜΜ CDT
Heraclides rumiko - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Heraclides rumiko, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_g

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 12:52 ΠΜ MDT

Περιγραφή

avistaiento

Heraclides rumiko - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Heraclides rumiko, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulgaray

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 01:19 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Parque El Capitán

Heraclides rumiko - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Heraclides rumiko, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josesgh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 01:05 ΜΜ CDT
Heraclides rumiko - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη pcrespo: Heraclides rumiko, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 1797