Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Eois scama

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2014 06:06 AM -05
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Eois scama, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bburgnaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 06:26 PM EDT
Muscoidea - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Υπεροικογένεια Muscoidea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bensmith605

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 04:22 PM EDT
Muscoidea - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Υπεροικογένεια Muscoidea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschauer

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 08:48 PM EDT
Lauxaniidae - Photo (c) Karen Yukich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Yukich
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Οικογένεια Lauxaniidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathie30

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 06:39 PM CDT
Mydidae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Οικογένεια Mydidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

sarah473

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bon9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 12:54 PM EST
Setophaga pinus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Setophaga pinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyrusli

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 10:27 AM EDT
Ceraturgus mitchelli - Photo (c) Eric Isley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Ceraturgus mitchelli, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

bufface

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 07:27 PM EDT
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 04:57 PM EST
Clogmia albipunctata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Clogmia albipunctata, Ένα μέλος του Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

distraughtbeing

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:31 AM EDT

Τόπος

Harrisonburg (Google, OSM)
Trypetoptera - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Γένος Trypetoptera, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschauer

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 08:48 PM EDT
Lonchaeidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Οικογένεια Lonchaeidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mama_x_two

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Trypetisoma - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Γένος Trypetisoma, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

the_little_elephant

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 09:11 AM EDT
Εμπιδίδες - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Εμπιδίδες (Οικογένεια Empididae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoutingforplants

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 04:19 PM EDT
Tachinidae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scoutingforplants

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 02:28 PM EDT

Περιγραφή

inat suggested Zodion

Zodion - Photo (c) Rui Andrade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Γένος Zodion, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hthrd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Heleomyzidae - Photo (c) Dustyn and Catherine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dustyn and Catherine
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Οικογένεια Heleomyzidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

searsfamily

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:27 AM EDT

Τόπος

Maidens, VA, US (Google, OSM)
Τίπουλα - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

fgwog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Τίπουλα - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melanie_monteclaro

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 09:16 AM EDT
Τίπουλα - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 09:03 AM EDT
Alypia octomaculata - Photo (c) crgillette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by crgillette
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Alypia octomaculata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

kjmccullen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 11:40 AM EST
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

jimdanzi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 11:42 AM EST
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vafishing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 03:24 PM EST

Τόπος

Woodlake, VA, USA (Google, OSM)
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

vafishing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 02:50 PM EST
Βουβόκυκνος - Photo (c) liana_joy04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by liana_joy04
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

vafishing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 02:50 PM EST
Βουβόκυκνος - Photo (c) liana_joy04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by liana_joy04
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

vafishing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 03:19 PM EST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vafishing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 03:13 PM EST

Τόπος

Woodlake, VA, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vafishing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 03:14 PM EST

Τόπος

Woodlake, VA, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vafishing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 05:00 PM EST

Τόπος

Woodlake, VA, USA (Google, OSM)
Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) Shenandoah  National Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται ()
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο (Zonotrichia albicollis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4372