Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

haileyxlynch29

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022

Περιγραφή

This bird was in the field of lily pads on the lake at Pocahontas state park. It was fully white and was pretty tall as it is well above the water.

Αργυροτσικνιάς - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliekazz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 11:41 AM EDT
Αμερικανικός Κιτρινολαίμης - Photo (c) Tony Varela Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Αμερικανικός Κιτρινολαίμης (Geothlypis trichas)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckykrva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 08:15 AM EDT
Coccyzus americanus - Photo (c) blackhill0850, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by blackhill0850
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Coccyzus americanus, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)

Παρατηρητής

prountrey

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 10:00 PM EDT
Ζυγόπτερα - Photo (c) Michael  Bok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conneechandler

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 02:26 PM EDT
Tramea lacerata - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Tramea lacerata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conneechandler

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 02:26 PM EDT
Tramea lacerata - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Tramea lacerata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvincemery

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 03:30 PM EDT
Tramea - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Γένος Tramea, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farran_gray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Ischnura posita - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Ischnura posita, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 03:11 PM EDT
Argia apicalis - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Argia apicalis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol23

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 11:38 AM EDT
Libellula vibrans - Photo (c) Seth Wollney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Libellula vibrans, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

granticadubia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 11:29 AM EDT

Τόπος

Radford, VA, USA (Google, OSM)
Hetaerina americana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Hetaerina americana, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cottagewitchva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Plathemis lydia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameron212

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 02:09 PM EDT
Apantesis - Photo (c) Kim Wagner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kim Wagner
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Γένος Apantesis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikelikins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 04:17 PM EDT
Calycopis cecrops - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Calycopis cecrops, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattwheeels

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:48 AM EDT

Τόπος

Midlothian (Google, OSM)
Atalopedes campestris - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Atalopedes campestris, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattwheeels

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:49 AM EDT
Atalopedes campestris - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Atalopedes campestris, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbeza31979

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:14 AM EDT
Hetaerina americana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Hetaerina americana, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbeza31979

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:14 AM EDT
Hetaerina americana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Hetaerina americana, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbeza31979

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 12:30 PM EDT
Argia sedula - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Argia sedula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyatanc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:15 PM EDT

Τόπος

Bon Air, VA, USA (Google, OSM)
Junonia coenia - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Junonia coenia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbeza31979

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 12:05 PM EDT
Enallagma exsulans - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Enallagma exsulans, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbeza31979

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:59 AM EDT
Hetaerina titia - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Hetaerina titia, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyatanc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:46 AM EDT
Asterocampa celtis - Photo (c) Matt Soucie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Soucie
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Asterocampa celtis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyatanc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:33 AM EDT
Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Plathemis lydia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 01:54 PM EDT
Chauliognathus pensylvanicus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Chauliognathus pensylvanicus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougrva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 01:17 PM EDT
Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Plathemis lydia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bzimmerman1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 08:36 AM EDT

Τόπος

Richmond (Google, OSM)
Erpetogomphus designatus - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Erpetogomphus designatus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chamelea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 11:55 AM EDT
Enallagma durum - Photo (c) ym1760, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ym1760
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Enallagma durum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfoster57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 07:25 AM EDT
Perithemis tenera - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Perithemis tenera, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holyegg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 04:32 PM EDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Erythemis simplicicollis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4307