Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itouchbugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 12:49 PM EST

Περιγραφή

Just a little guy, loved my garage

Limenitis arthemis astyanax - Photo (c) myiarchus22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Limenitis arthemis ssp. astyanax, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newfaze

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 02:39 PM EST

Περιγραφή

Barred owl (Strix varia) perched on branch in Pony Pasture park, Richmond, VA

Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:04 AM EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)
Phormia regina - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Phormia regina, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)

Παρατηρητής

sanstan3

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 09:28 AM EDT

Περιγραφή

Found on potato plant

Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 11:27 AM EDT
Phormia regina - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Phormia regina, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 02:49 PM EDT
Phormia regina - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Phormia regina, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avylynne

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dead by fungus

Phormia regina - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Phormia regina, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

stephisabroad

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 05:52 PM EDT
Tachinidae - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgessing

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 03:12 PM EDT
Phormia regina - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Phormia regina, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:37 PM EDT
Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιαρίδες (Οικογένεια Sciaridae)

Παρατηρητής

quantron

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 01:49 PM PDT
Σκιαρίδες - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by pbedell
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Σκιαρίδες (Οικογένεια Sciaridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jey42

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:04 PM UTC
Xylophagidae - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Οικογένεια Xylophagidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janiecw

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Ετικέτες

qt
Leskia - Photo (c) Marie Lou Legrand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Γένος Leskia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmmonk

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 10:58 AM EDT
Clusiidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Οικογένεια Clusiidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδίδες (Οικογένεια Empididae)

Παρατηρητής

a_coturnix

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 01:58 PM PDT
Εμπιδίδες - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Εμπιδίδες (Οικογένεια Empididae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)

Παρατηρητής

lucas558

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 09:47 AM -03

Τόπος

Itaí, SP, BR (Google, OSM)
Ασιλίδες - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 04:33 PM EDT
Physocephala floridana - Photo (c) ronthill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala floridana, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbelden

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2011 09:44 AM UTC
Protonotaria citrea - Photo (c) Laura Gooch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Protonotaria citrea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 04:33 PM EDT
Physocephala tibialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala tibialis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryhill

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 04:34 PM EDT
Physocephala furcillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala furcillata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugeyedbernie

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 12:01 PM EDT
Physocephala furcillata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala furcillata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

runshigleyrun

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018
Physocephala tibialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala tibialis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertcardona

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On mint flowers.

Physocephala tibialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala tibialis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 04:29 PM EDT

Τόπος

Wolf Trap, VA, USA (Google, OSM)
Physocephala tibialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala tibialis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briangratwicke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 06:23 PM EDT
Physocephala tibialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala tibialis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrybzdyk

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Physocephala tibialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala tibialis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

telbill

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 08:03 AM EDT
Physocephala tibialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala tibialis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msfishzle

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 08:40 AM EDT
Physocephala tibialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala tibialis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniejo25

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021
Physocephala tibialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala tibialis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jritzman88

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Physocephala tibialis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pbedell: Physocephala tibialis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3753