Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

warrenn

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 09:48 ΠΜ SAST

Τόπος

Orègue (Google, OSM)
Ψαλιδιάρης - Photo (c) OlegRozhko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by OlegRozhko
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 6, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη (Γένος Coccinella)

Παρατηρητής

lucie_d

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:51 ΜΜ CEST
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spongeman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

Snails on limestone outcopping in garden. Base of small hill covered in garrigue vegetation.

Pomatias elegans - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Pomatias elegans, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 01:56 ΜΜ CEST
Adela australis - Photo (c) bscrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bscrl
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Adela australis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyn2112

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 01:29 ΜΜ SAST
Astrantia major - Photo (c) .Bambo., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Astrantia major, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιθυμαλώ (Euphorbia characias)

Παρατηρητής

jeannevignon

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 04:29 ΜΜ SAST
Τιθυμαλώ - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Τιθυμαλώ (Euphorbia characias)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 8, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mashat

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 01:31 ΠΜ +05
Zygaena carniolica - Photo (c) Andrea Peterlongo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Peterlongo
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Zygaena carniolica, Ένα μέλος του Ζύγαινα (Γένος Zygaena)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 2, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagous

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2010 01:57 ΜΜ CEST
Zygaena lavandulae - Photo (c) Rafael Diez Corcuera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Zygaena lavandulae, Ένα μέλος του Ζύγαινα (Γένος Zygaena)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtch

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 12:41 ΜΜ CET
Diplotaxis erucoides - Photo (c) bluefern, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bluefern
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Diplotaxis erucoides, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσομούρα (Mullus barbatus)

Παρατηρητής

ariani

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 12:01 ΜΜ CET
Κουτσομούρα - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Κουτσομούρα (Mullus barbatus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariani

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 03:15 ΜΜ CET

Τόπος

Durrës, Albania (Google, OSM)
Κουτσομούρα - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Κουτσομούρα (Mullus barbatus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι (Spondyliosoma cantharus)

Παρατηρητής

spela

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2017 12:19 ΜΜ SAST
Σκαθάρι - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Σκαθάρι (Spondyliosoma cantharus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)

Παρατηρητής

fpacienza

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013
Ιππόκαμπος - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος Ο Κοινός (Hippocampus guttulatus)

Παρατηρητής

seahorses_of_the_world

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Περιγραφή

Roberto Strafella/Guylian Seahorses of the World 2018

Ιππόκαμπος Ο Κοινός - Photo (c) seahorses_of_the_world, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by seahorses_of_the_world
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Ιππόκαμπος Ο Κοινός (Hippocampus guttulatus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)

Παρατηρητής

seahorses_of_the_world

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Zeeland, NL (Google, OSM)

Περιγραφή

Ruth Teerlynck/Guylian Seahorses of the World 2018

Ιππόκαμπος - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)

Παρατηρητής

toni-ms

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό
Symphodus - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Γένος Symphodus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυτάκι (Diplodus puntazzo)

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 05:11 ΜΜ CEST
Μυτάκι - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Μυτάκι (Diplodus puntazzo)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλάσσια Πέρκα (Serranus scriba)

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 09:19 ΠΜ CEST
Θαλάσσια Πέρκα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Θαλάσσια Πέρκα (Serranus scriba)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γύλος (Coris julis)

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 04:56 ΜΜ CEST
Γύλος - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Γύλος (Coris julis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γωνηπτέριξ Η Κλεοπάτρα (Gonepteryx cleopatra)

Παρατηρητής

louisclouet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 04:04 ΜΜ CET
Γωνηπτέριξ Η Κλεοπάτρα - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη pbarry: Γωνηπτέριξ Η Κλεοπάτρα (Gonepteryx cleopatra)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20