Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 01:52 PM EDT
Phymata - Photo (c) Marko Rohlfs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marko Rohlfs
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Γένος Phymata, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 03:03 PM EDT
Renia - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Γένος Renia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louiseinva

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 09:40 AM EDT

Περιγραφή

iNat suggested Iridopsis and Genus Zale.
On the side of a shed near the edge of my woods with a creek. Looks like it may have been spider prey. Forgot to come back later to see if it was still there..

Zale - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Γένος Zale, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 08:00 PM ADT
Martania basaliata - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Martania basaliata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 08:00 PM ADT
Martania basaliata - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Martania basaliata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 05:16 PM -05

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Had a wonderful little nature walk with a group of folks at Native Plants and Prairies Day. This event is led by the North Texas Master Naturalists -- they do such a great job! After the walk, I went back into this little prairie to document some more of the plants and bugs we saw on the walk. Queen Anne's Lace is a dominant species here, but it sure is great for pollinators!

Eichlinia cucurbitae - Photo (c) Thomas Koffel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Koffel
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Eichlinia cucurbitae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2022
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 08:48 PM CDT
Arctioptera - Photo (c) FRANCISCO HERRERA, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by FRANCISCO HERRERA
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Γένος Arctioptera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roshan2010

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 07:42 AM EDT
Acrolophus - Photo (c) sdrov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sdrov
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Γένος Acrolophus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen220

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 03:29 AM EDT
Acrolophus mortipennella - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Acrolophus mortipennella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:21 PM EDT

Περιγραφή

Caught in bucket trap

Agrotis ipsilon - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Agrotis ipsilon, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 12:35 PM EDT
Adela ridingsella - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Adela ridingsella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 06:18 PM EDT
Microcrambus elegans - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Microcrambus elegans, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:04 PM EDT
Sphex ichneumoneus - Photo (c) Alan Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Wells
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Sphex ichneumoneus, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Celithemis eponina - Photo (c) lynne mathison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Celithemis eponina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:05 PM EDT
Deltochilum gibbosum - Photo (c) Gordon C. Snelling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gordon C. Snelling
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Deltochilum gibbosum, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 02:52 PM EDT
Tabanus atratus - Photo (c) j_albright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Tabanus atratus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 07:17 PM EDT
Archipini - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Φυλή Archipini, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ophiomachos (Γένος Gryllus)

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 03:12 PM EDT
Ophiomachos - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Ophiomachos (Γένος Gryllus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 10:30 AM EDT
Olethreutes - Photo (c) Stuart J. Marcus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart J. Marcus
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Γένος Olethreutes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 08:56 PM EDT
Euparthenos nubilis - Photo (c) lauraseale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Euparthenos nubilis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 10:29 AM EDT
Tingidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Οικογένεια Tingidae, Ένα μέλος του Μιριδοειδή (Υπεροικογένεια Miroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 03:29 PM EDT

Περιγραφή

Had tail that curled over its back like a scorpion

Panorpa - Photo (c) Luciano Giussani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Γένος Panorpa, Ένα μέλος του Μηκόπτερα (Τάξη Mecoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 03:27 PM EDT
Cryptocercus - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Girgente
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Γένος Cryptocercus, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 09:13 AM EDT
Campaea perlata - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Campaea perlata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:34 AM EDT
Protoboarmia porcelaria - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Protoboarmia porcelaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:38 AM EDT
Hulda impudens - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Allen Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Hulda impudens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:35 AM EDT
Herpetogramma - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Γένος Herpetogramma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:35 AM EDT
Protoboarmia porcelaria - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Protoboarmia porcelaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:38 AM EDT
Clepsis peritana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Clepsis peritana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbous

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:19 AM EDT
Catocala angusi - Photo (c) Robert Gilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Gilson
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Catocala angusi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 37718