Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:21 PM EDT

Περιγραφή

Constant tail pumping. Sorry about the shit photos.

Φοινικοπάρουλα - Photo (c) Ned Haight, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Φοινικοπάρουλα (Setophaga palmarum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 10:18 PM EDT
Papaipema rigida - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Papaipema rigida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 06:38 AM EDT
Papaipema unimoda - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dbeadle
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Papaipema unimoda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruchethan

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 11:30 PM IST
Eriocottidae - Photo (c) Joseph Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Οικογένεια Eriocottidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deepakcv

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 09:43 PM IST
Eriocottidae - Photo (c) Joseph Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Οικογένεια Eriocottidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hive

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 08:49 PM IST
Eriocottidae - Photo (c) Joseph Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Οικογένεια Eriocottidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naeempamparambil

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 10:25 PM IST
Eriocottidae - Photo (c) Joseph Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Οικογένεια Eriocottidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:46 PM EDT
Apantesis phalerata - Photo (c) timthorington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis phalerata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:29 PM EDT
Chrysodeixis includens - Photo (c) Mark Etheridge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Chrysodeixis includens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liani_yirka

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 07:30 AM EDT
Apantesis phalerata - Photo (c) timthorington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis phalerata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamera_spruill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 06:07 AM EDT
Apantesis - Photo (c) kent_miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Γένος Apantesis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsqrd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 06:35 PM EST
Apantesis vittata - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis vittata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsqrd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 06:39 PM EST
Apantesis vittata - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis vittata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobsap

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:05 PM EDT
Apantesis phalerata - Photo (c) timthorington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis phalerata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moondevg

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 09:34 AM CDT
Apantesis nais - Photo (c) Joe MDO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis nais, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwicker1125

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:11 AM EDT

Τόπος

Seagrove (Google, OSM)
Apantesis phalerata - Photo (c) timthorington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis phalerata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberenergy

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 05:44 AM CDT
Apantesis vittata - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis vittata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonahevans

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2006 12:15 PM CDT
Apantesis - Photo (c) kent_miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Γένος Apantesis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenglenca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 06:57 AM CST
Apantesis vittata - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis vittata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crazy_dog_mom

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 12:43 PM UTC
Apantesis vittata - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis vittata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidw5

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 07:15 PM UTC
Apantesis phalerata - Photo (c) timthorington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis phalerata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsqrd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 07:45 PM EST
Apantesis vittata - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis vittata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsqrd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 07:49 PM EST
Apantesis phalerata - Photo (c) timthorington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis phalerata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmpalmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 12:20 PM UTC
Apantesis phalerata - Photo (c) timthorington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis phalerata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberenergy

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 08:04 AM CDT
Apantesis vittata - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis vittata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristofz

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 11:25 PM EDT
Apantesis nais - Photo (c) Joe MDO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis nais, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destinylaskey

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:04 PM EDT

Τόπος

Palmyra (Google, OSM)
Apantesis phalerata - Photo (c) timthorington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis phalerata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerdddad

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 01:33 PM CDT
Apantesis - Photo (c) kent_miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Γένος Apantesis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjorday

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:14 PM UTC

Τόπος

Iola (Google, OSM)
Apantesis nais - Photo (c) Joe MDO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis nais, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doster2009

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 09:06 PM UTC
Apantesis nais - Photo (c) Joe MDO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_dennehy: Apantesis nais, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 36796