Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biogeek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:13 ΠΜ SAST
Pseudolychas ochraceus - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Pseudolychas ochraceus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantforbes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 11:08 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Parabuthus planicauda - Photo (c) david_taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by david_taylor
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Parabuthus planicauda, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke_goddard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 07:32 ΜΜ SAST
Opistophthalmus pallipes - Photo (c) Jean Audissou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Audissou
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opistophthalmus pallipes, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:41 ΜΜ SAST
Opisthacanthus capensis - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opisthacanthus capensis, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmaritz

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 03:36 ΜΜ SAST
Opistophthalmus pallipes - Photo (c) Jean Audissou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Audissou
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opistophthalmus pallipes, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

user_manuel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021
Parabuthus capensis - Photo (c) Willem Van Zyl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Willem Van Zyl
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Parabuthus capensis, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 07:19 ΜΜ SAST
Opisthacanthus validus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opisthacanthus validus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaredmeyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 12:03 ΜΜ SAST
Opistophthalmus macer - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opistophthalmus macer, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_johnstone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 08:36 ΜΜ SAST
Opistophthalmus glabrifrons - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opistophthalmus glabrifrons, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyhunter95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 11:24 ΠΜ SAST
Opistophthalmus pallipes - Photo (c) Jean Audissou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Audissou
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opistophthalmus pallipes, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyhunter95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 10:54 ΠΜ SAST
Opistophthalmus pallipes - Photo (c) Jean Audissou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Audissou
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opistophthalmus pallipes, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyhunter95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 09:54 ΠΜ SAST
Opistophthalmus pallipes - Photo (c) Jean Audissou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Audissou
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opistophthalmus pallipes, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielhooft

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 08:19 ΜΜ CAT
Uroplectes otjimbinguensis - Photo (c) Brendan O'Loughlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brendan O'Loughlin
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Uroplectes otjimbinguensis, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielhooft

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 08:22 ΜΜ CAT
Uroplectes otjimbinguensis - Photo (c) Brendan O'Loughlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brendan O'Loughlin
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Uroplectes otjimbinguensis, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 02:21 ΜΜ SAST
Parabuthus capensis - Photo (c) Willem Van Zyl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Willem Van Zyl
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Parabuthus capensis, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 02:57 ΜΜ SAST
Uroplectes carinatus - Photo (c) Cecile Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cecile Roux
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Uroplectes carinatus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jouberth

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 08:12 ΜΜ SAST
Uroplectes carinatus - Photo (c) Cecile Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cecile Roux
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Uroplectes carinatus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfinn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Arandis, NA-ER, NA (Google, OSM)
Parabuthus villosus - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Parabuthus villosus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matietie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:19 ΜΜ SAST
Opistophthalmus capensis - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opistophthalmus capensis, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:08 ΜΜ CAT

Τόπος

ǁKaras, NA (Google, OSM)

Περιγραφή

Unsure of identity

Parabuthus granulatus - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Parabuthus granulatus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve9062

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 09:41 ΠΜ SAST
Opisthacanthus capensis - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opisthacanthus capensis, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esi_bossman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 07:43 ΜΜ SAST
Uroplectes olivaceus - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Uroplectes olivaceus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afropavo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2015 03:13 ΜΜ SAST
Opisthacanthus capensis - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opisthacanthus capensis, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trevor43876

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:33 ΠΜ SAST
Opistophthalmus karrooensis - Photo (c) david_taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by david_taylor
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opistophthalmus karrooensis, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist85614

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 09:30 ΠΜ CAT

Τόπος

Palmwag, Namibia (Google, OSM)
Uroplectes planimanus - Photo (c) Grant Reed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grant Reed
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Uroplectes planimanus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjplantsman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 04:05 ΜΜ SAST
Opistophthalmus pallipes - Photo (c) Jean Audissou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Audissou
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opistophthalmus pallipes, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trenlyspence

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:09 ΜΜ SAST
Parabuthus planicauda - Photo (c) david_taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by david_taylor
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Parabuthus planicauda, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 12:24 ΜΜ SAST
Parabuthus villosus - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Parabuthus villosus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciushlatswayo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 04:11 ΜΜ SAST
Opistophthalmus glabrifrons - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Opistophthalmus glabrifrons, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 05:35 ΜΜ SAST
Parabuthus capensis - Photo (c) Willem Van Zyl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Willem Van Zyl
Η ταυτότητα του χρήστη paul_bester: Parabuthus capensis, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1773