Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ern6

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 07:14 PM UTC
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

ern6

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 07:55 AM UTC
Βελανιδιά - Photo (c) Sherpas 428, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορέα (Γένος Morus)

Παρατηρητής

ern6

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 02:55 AM UTC
Μορέα - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Μορέα (Γένος Morus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ern6

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 01:20 PM UTC
Photinia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Γένος Photinia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ern6

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 01:44 PM UTC
Dichondra - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Γένος Dichondra, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ern6

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 05:12 PM CDT
Tecoma stans - Photo (c) sergioniebla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by sergioniebla
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Tecoma stans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2017 12:51 PM CDT

Περιγραφή

Coralroot orchids. Not sure of the genus or species.

Corallorhiza wisteriana - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Corallorhiza wisteriana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ern6

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 01:32 PM UTC
Prunus persica - Photo (c) Evan M. Raskin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Evan M. Raskin
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Prunus persica, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ern6

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 06:58 PM UTC
Cocculus carolinus - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Cocculus carolinus, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

monica07

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:44 PM UTC
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stormiephillips

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 06:05 PM CDT
Βελανιδιά - Photo (c) Sherpas 428, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

rachel839

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 11:04 AM UTC
Castilleja - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Γένος Castilleja, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

landobaggins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 11:58 AM UTC
Nelumbo lutea - Photo (c) liz west, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Nelumbo lutea, Ένα μέλος του Πρωτεώδη (Τάξη Proteales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel839

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 11:09 AM UTC
Nothoscordum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Γένος Nothoscordum, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

rachel839

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 11:10 AM UTC
Polytaenia - Photo (c) CameliaTWU, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Γένος Polytaenia, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlibbycolon

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 08:08 PM UTC
Oenothera triloba - Photo (c) Gravitywave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Oenothera triloba, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ern6

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 10:48 AM UTC
Virentes - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Τμήμα Virentes, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hippiehikerchick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 11:12 AM UTC
Diospyros - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Halter
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Γένος Diospyros, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodriguezmal3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 11:14 AM UTC
Carya illinoinensis - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Carya illinoinensis, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yellowroses917

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 10:48 AM UTC
Coccyzus americanus - Photo (c) nwinograd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nwinograd
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Coccyzus americanus, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerzach

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 08:39 AM UTC
Amorpha - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Γένος Amorpha, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

rangerzach

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 08:32 AM UTC
Φραξός - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atassin

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2018 05:16 PM CST
Aesculus glabra arguta - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Aesculus glabra var. arguta, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanotyrannus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2018 11:24 AM CDT
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2020
Υποστηρικτικό
Asclepiadoideae - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Peter
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Υποοικογένεια Asclepiadoideae, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmthagar

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2015 10:54 AM CDT
Geum canadense - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Geum canadense, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jspeer

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 02:12 PM UTC
Lonicera albiflora - Photo (c) Brent Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Franklin
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Lonicera albiflora, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbenz

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 03:14 PM CDT
Silphium albiflorum - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Silphium albiflorum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbenz

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 03:14 PM CDT
Silphium - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Γένος Silphium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassiedt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 11:39 AM CST

Περιγραφή

Trying to learn to identify Texas plants in the winter time. Thin branches with small, circular yellow seed pods

Sapindus drummondii - Photo (c) Rick Travis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Travis
Η ταυτότητα του χρήστη paul-baldon: Sapindus drummondii, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 42