Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

costa53

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 09:32 ΠΜ AWST
Darwinia vestita - Photo (c) Alex Mitchell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia vestita, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdunnart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 09:18 ΠΜ AWST
Darwinia diosmoides - Photo (c) overlander (Gerald Krygsman), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by overlander (Gerald Krygsman)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia diosmoides, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boobook99

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 01:22 ΜΜ AWST
Darwinia diosmoides - Photo (c) overlander (Gerald Krygsman), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by overlander (Gerald Krygsman)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia diosmoides, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arjonker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2012

Περιγραφή

Darwinia leiostyla (Turcz.) Domin (1852)
Myrtaceae
native range is SW. Australia, Stirling range

Mt Trio, Stirling Range NP
Western Australia

Darwinia leiostyla - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia leiostyla, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanygirl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014
Darwinia leiostyla - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia leiostyla, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbergavin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2012
Darwinia hypericifolia - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia hypericifolia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanaqkd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018
Darwinia squarrosa - Photo (c) robert davis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by robert davis
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia squarrosa, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemfyre713

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Περιγραφή

very unsure of ID

Darwinia leiostyla - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia leiostyla, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclarke25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017
Darwinia wittwerorum - Photo (c) Geoff Derrin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia wittwerorum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

chrisjonkers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2018 01:52 ΠΜ AEDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

forsdick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 11:18 ΠΜ AWST
Pimelea physodes - Photo (c) Robert Siegel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Siegel
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Pimelea physodes, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ambikab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 12:14 ΜΜ AWST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo_innes

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 02:15 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Darwinia sp. Gibson

Darwinia - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Γένος Darwinia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherine456

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 10:37 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Darwinia sp. Gibson (R.D. Royce 3569)

Darwinia - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Γένος Darwinia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teaa981

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 05:17 ΜΜ AWST
Darwinia vestita - Photo (c) Alex Mitchell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia vestita, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjudy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 01:58 ΜΜ AWST
Darwinia speciosa - Photo (c) Lily Kumpe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lily Kumpe
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia speciosa, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 07:42 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Darwinia in the Tathra National Park off the Carnamah-Eneabba Road, Western Australia. August 2021.

Μυρτοειδή - Photo (c) Martin Heigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aussiecreature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 03:43 ΜΜ AWST
Darwinia purpurea - Photo (c) Patricia (Patty) Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patricia (Patty) Chan
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia purpurea, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffbyrne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2016 10:50 ΠΜ AWST

Περιγραφή

WA Herbarium collection Barcode 8924945

Darwinia purpurea - Photo (c) Patricia (Patty) Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patricia (Patty) Chan
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia purpurea, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aussiecreature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 11:45 ΠΜ AWST
Darwinia purpurea - Photo (c) Patricia (Patty) Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patricia (Patty) Chan
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia purpurea, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffbyrne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 03:46 ΜΜ AWST

Περιγραφή

WA Herbarium collection G Byrne Voucher 7654

Darwinia purpurea - Photo (c) Patricia (Patty) Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patricia (Patty) Chan
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia purpurea, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffbyrne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2006

Περιγραφή

WA Herbarium collection Barcode 7786743

Darwinia purpurea - Photo (c) Patricia (Patty) Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patricia (Patty) Chan
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia purpurea, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricksweeney

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Jamaica (Google, OSM)
Lagetta lagetto - Photo (c) Patrick Sweeney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patrick Sweeney
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Lagetta lagetto, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalist_cesar

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 10:24 ΠΜ CDT
Calvatia gigantea - Photo (c) Krystelle Denis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Krystelle Denis
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Calvatia gigantea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge202323

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 11:25 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found in moist soil. leaves are twisted stalks that are long and narrow with smooth texture. Also, it's attached to the stem by a short petiole. Leaves are alternately along the stem.

Streptopus - Photo (c) Randy Bodkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Randy Bodkins
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Γένος Streptopus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewyang1756

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 04:24 ΜΜ CDT

Περιγραφή

The plant is a clubmoss because of needle-like green leaves and the spores are at the base of the plant.

Spinulum annotinum - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Spinulum annotinum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewyang1756

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 10:37 ΠΜ CDT

Περιγραφή

This plant species is Royal Fern due to its double compound leaves and the spores on the tip of the leaf. It is also a very tall plant species.

Osmunda claytoniana - Photo (c) Kerry Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Osmunda claytoniana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 11:06 ΠΜ PDT
Calochortus kennedyi kennedyi - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Calochortus kennedyi var. kennedyi, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

visvaptllll

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 10:05 ΠΜ CDT
Carya ovata - Photo (c) bsalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Carya ovata, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidinis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:02 ΠΜ CST
Darwinia oederoides - Photo (c) Dustyn and Catherine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dustyn and Catherine
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia oederoides, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 531