Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexagemby

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 01:55 PM PDT

Περιγραφή

Stripped bark pattern around the trunk, very large diameter trunk, deep green needles, appear 2x pinnate (if I can use that terminology), needles branch off the leaf and there appears to be further branching of needles on needles. All consistent with western red cedar.

Thuja plicata - Photo (c) Nicholas Sly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Thuja plicata, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_morgan

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Calochortus amoenus - Photo (c) Steve Garvie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Calochortus amoenus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachakalogerakis-larue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 04:25 PM EDT

Περιγραφή

  1. Pinus Strobus

2.

3./Users/sachakalogerakis/Desktop/Eastern White Pine/Capture d’écran, le 2021-11-01 à 14.13.50.png
/Users/sachakalogerakis/Desktop/Eastern White Pine/Capture d’écran, le 2021-11-01 à 14.12.46.png

This tree was found in a picnic area of the Mont-Saint-Bruno National Park, amongst many similar trees.

  1. This White Pine was around 40m high.
  2. Domain: Eukarya
    Kingdom: Plantae

Pinus resinosa - Photo (c) timmenzies on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Pinus resinosa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marndt99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:06 PM CDT
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

citychickurbanfarming

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:51 PM CDT

Τόπος

Big Flats, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

A citrus smell in the area

Quercus velutina - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Quercus velutina, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviaharrisdvm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:58 PM UTC

Τόπος

Almond, WI, US (Google, OSM)
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treyncdc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 06:17 PM UTC
Cornus alternifolia - Photo (c) Frank  J. Comodeca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank J Comodeca
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Cornus alternifolia, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerwintermute

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Haematopis grataria - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Haematopis grataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονόμος (Γένος Chironomus)

Παρατηρητής

tylerwintermute

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Χειρονόμος - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Χειρονόμος (Γένος Chironomus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerwintermute

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 02:27 PM CDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Papilio - Photo (c) Dave Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Γένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

tylerwintermute

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 02:54 PM UTC
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerwintermute

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 03:00 PM UTC
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

tylerwintermute

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κλουβίδα - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerwintermute

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ganoderma - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Υπογένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerwintermute

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Amaryllidoideae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Υποοικογένεια Amaryllidoideae, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerwintermute

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Paeonia - Photo (c) Xavier Béjar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Γένος Paeonia, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerwintermute

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 03:17 PM CDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Pinus banksiana - Photo (c) pampoum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Pinus banksiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Pinus resinosa - Photo (c) timmenzies on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Pinus resinosa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 12:03 PM CDT
Pinus resinosa - Photo (c) timmenzies on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Pinus resinosa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:11 PM EDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 12:44 PM CDT

Περιγραφή

collected at 2021 Wisconsin Botanical Foray

Pinus banksiana - Photo (c) pampoum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Pinus banksiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:09 PM CDT
Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:37 PM CDT
Λεύκα - Photo (c) annam113, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmendels33

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 03:22 PM PST

Περιγραφή

3 individuals eating tomato plant

Manduca sexta - Photo (c) Richard  Crook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Manduca sexta, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmendels33

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:34 AM MDT

Περιγραφή

atop Inferno Cone

Mentzelia laevicaulis - Photo (c) Claire Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Mentzelia laevicaulis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 252