Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidinis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:02 ΠΜ CST
Darwinia oederoides - Photo (c) Dustyn and Catherine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dustyn and Catherine
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia oederoides, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pimelea

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

On the Talyuberlup Peak trail in the Stirling Range National Park.

Darwinia hypericifolia - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia hypericifolia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustycat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Darwinia oederoides - Photo (c) Dustyn and Catherine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dustyn and Catherine
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia oederoides, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

npk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017
Pimelea - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Γένος Pimelea, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019
Darwinia hypericifolia - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia hypericifolia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twoloos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014
Darwinia leiostyla - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia leiostyla, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessster78

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018
Darwinia hypericifolia - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia hypericifolia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

em_lamond

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022
Darwinia squarrosa - Photo (c) robert davis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by robert davis
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia squarrosa, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

em_lamond

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022
Darwinia squarrosa - Photo (c) robert davis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by robert davis
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia squarrosa, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019
Darwinia leiostyla - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia leiostyla, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielskatz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2005
Darwinia leiostyla - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia leiostyla, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2012

Περιγραφή

Photos not geotagged. Location somewhere along the Bluff Knoll trail.

Darwinia squarrosa - Photo (c) robert davis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by robert davis
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia squarrosa, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmagnacca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016
Darwinia collina - Photo (c) Geoff Derrin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia collina, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisclarke25

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2017 02:59 ΜΜ AEST
Darwinia vestita - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia vestita, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 01:56 ΜΜ AWST
Darwinia vestita - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia vestita, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thammer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Περιγραφή

Darwinia sphaerica - Photo (c) Patricia (Patty) Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patricia (Patty) Chan
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia sphaerica, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 10:47 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Darwinia along Boydell Road just off the Coogardie-Esperance Hwy north of Gibson, Western Australia. September 2021.

Darwinia - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Γένος Darwinia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna0803

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:23 ΜΜ AWST
Darwinia vestita - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia vestita, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

em_lamond

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Darwinia collina - Photo (c) Geoff Derrin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia collina, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:08 ΜΜ AEST
Darwinia vestita - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia vestita, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 10:45 ΠΜ UTC
Darwinia - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Γένος Darwinia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfield007

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 01:00 ΜΜ AWST
Darwinia sanguinea - Photo (c) lync, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia sanguinea, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlind164

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 05:30 ΜΜ AWST
Darwinia oldfieldii - Photo (c) tobyyy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tobyyy
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia oldfieldii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karnimwattana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 11:39 ΜΜ EST
Darwinia sanguinea - Photo (c) lync, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia sanguinea, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianaj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 05:07 ΜΜ AWST

Τόπος

Bremer Bay, WA, AU (Google, OSM)
Actinodium cunninghamii - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Actinodium cunninghamii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmagnacca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016
Darwinia helichrysoides - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia helichrysoides, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletrobin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 01:04 ΜΜ UTC
Pimelea - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Γένος Pimelea, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calwood2822

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 05:22 ΜΜ AWST
Darwinia sanguinea - Photo (c) lync, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia sanguinea, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritzmary

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 12:09 ΜΜ CST

Τόπος

Marbelup, WA, AU (Google, OSM)
Darwinia citriodora - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia citriodora, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 10:40 ΠΜ AWST
Darwinia pauciflora - Photo (c) Thomas Mesaglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Thomas Mesaglio
Η ταυτότητα του χρήστη patyagonia: Darwinia pauciflora, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 502