Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 12:35 PM EDT
Lysimachia terrestris - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Lysimachia terrestris, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:01 AM EDT

Τόπος

Hebron, CT, USA (Google, OSM)
Solidago bicolor - Photo (c) Judith Ellen Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Solidago bicolor, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:04 AM EDT

Τόπος

Hebron, CT, USA (Google, OSM)
Solidago caesia - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Solidago caesia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 10:42 AM EDT

Τόπος

Hebron, CT, USA (Google, OSM)
Persicaria virginiana - Photo (c) Something Cold, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Persicaria virginiana, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:19 AM EDT

Τόπος

Portland, CT, USA (Google, OSM)
Ageratina altissima - Photo (c) Bend in the Trail, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:04 PM EDT

Περιγραφή

on Alnus incana

Prociphilus tessellatus - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Prociphilus tessellatus, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:05 PM EDT
Alnus incana - Photo (c) Jean Besset, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sawyerb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 10:41 AM EDT
Βερονίκη - Photo (c) cpfeuillet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 03:39 PM EDT
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 02:58 PM EDT
Symphyotrichum pilosum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Symphyotrichum pilosum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 03:52 PM EDT
Symphyotrichum cordifolium - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Symphyotrichum cordifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cunningpa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 02:44 PM EDT

Τόπος

Branford, CT, US (Google, OSM)
Solidago caesia - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Solidago caesia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary989

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:35 AM EDT

Περιγραφή

Is this ghost pipe

Monotropa hypopitys - Photo (c) Sheldrake1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Monotropa hypopitys, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 01:27 PM EDT
Symphyotrichum pilosum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Symphyotrichum pilosum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmheberling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:56 PM EDT
Persicaria longiseta - Photo (c) Brad Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Persicaria longiseta, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanconnolly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:56 PM EDT
Lobelia cardinalis - Photo (c) randytoad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Lobelia cardinalis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 10:21 AM EDT

Τόπος

Portland, CT, USA (Google, OSM)
Erechtites hieraciifolius - Photo (c) Mary S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Erechtites hieraciifolius, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 09:48 AM EDT

Τόπος

Portland, CT, USA (Google, OSM)
Desmodium canadense - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Desmodium canadense, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 10:02 AM EDT

Τόπος

Portland, CT, USA (Google, OSM)
Hylodesmum nudiflorum - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Hylodesmum nudiflorum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:13 AM EDT

Περιγραφή

along woods road

Monotropa hypopitys lanuginosa - Photo (c) kady_bird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Monotropa hypopitys ssp. lanuginosa, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:44 PM EDT
Monotropa hypopitys lanuginosa - Photo (c) kady_bird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Monotropa hypopitys ssp. lanuginosa, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle2048

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 01:38 PM EDT

Τόπος

Hampton, CT, USA (Google, OSM)
Monotropa hypopitys lanuginosa - Photo (c) kady_bird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Monotropa hypopitys ssp. lanuginosa, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

bryanconnolly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:21 AM EDT
Λεβιθόχορτο - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 10:45 AM EDT

Τόπος

Norfolk, CT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

the distinction between peltate isidia of lepidophora and squamulose isidia of evansiana gives me a headache. near a stream.

Peltigera evansiana - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Peltigera evansiana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 03:26 PM EDT
Umbilicariaceae - Photo (c) Paul Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Οικογένεια Umbilicariaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanaegarrison

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 12:04 PM EDT

Τόπος

Southwest Harbor (Google, OSM)
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apaecht

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 11:43 AM EDT
Erechtites hieraciifolius - Photo (c) Mary S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Erechtites hieraciifolius, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smmccarthy

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 08:56 AM EDT
Erechtites hieraciifolius - Photo (c) Mary S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Erechtites hieraciifolius, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanybwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 03:31 PM EDT
Abutilon theophrasti - Photo (c) John Beetham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Abutilon theophrasti, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 11:51 AM EDT
Mentha canadensis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patricksweeney: Mentha canadensis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1389