Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

thundershot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:26 PM EDT

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trpf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Solidago flexicaulis - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Solidago flexicaulis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trpf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Acer nigrum - Photo (c) allenwoodliffe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Acer nigrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trpf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Sanguinaria canadensis - Photo (c) Haley Appleman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Sanguinaria canadensis, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillar511

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 04:07 PM EDT
Thuja occidentalis - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Thuja occidentalis, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 11:29 AM EDT
Frangula alnus - Photo (c) Sten Porse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Frangula alnus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajkel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:02 PM EDT

Τόπος

Belwood (Google, OSM)
Pinus resinosa - Photo (c) timmenzies on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Pinus resinosa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajkel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:36 PM EDT

Τόπος

Belwood (Google, OSM)
Actaea pachypoda - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Actaea pachypoda, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

sophiekrolikowski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 05:35 PM UTC
Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

caterpillar511

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 04:51 PM EDT
Άγριο Γεράνι - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktheide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 05:09 PM EDT
Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) - Photo (c) Serhii Koniakin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_buck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Uvularia grandiflora - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Uvularia grandiflora, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aloeveras

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 10:41 AM EDT
Hepatica acutiloba - Photo (c) Steve Proffitt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Hepatica acutiloba, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossddickson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 04:01 PM EDT
Asarum canadense - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Asarum canadense, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary_klymko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 05:55 PM EDT
Prunus serotina - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Prunus serotina, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary_klymko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 06:11 PM EDT
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnklymko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 02:12 PM ADT
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnklymko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 02:26 PM ADT
Pilea pumila - Photo (c) hernandezjm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Pilea pumila, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnklymko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 02:48 PM ADT
Solidago caesia - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Solidago caesia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnklymko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 03:02 PM ADT
Hydrophyllum virginianum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Hydrophyllum virginianum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossddickson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 09:35 AM EDT
Hydrophyllum canadense - Photo (c) bendingtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Hydrophyllum canadense, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossddickson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 09:47 AM EDT
Asarum canadense - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Asarum canadense, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossddickson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 09:56 AM EDT
Solidago flexicaulis - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Solidago flexicaulis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahenns

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:24 PM EDT
Hydrophyllum canadense - Photo (c) bendingtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Hydrophyllum canadense, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλερού (Securigera varia)

Παρατηρητής

sue_ann_campbell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 03:02 PM UTC
Καβαλερού - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Καβαλερού (Securigera varia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trpf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildman529

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 04:38 PM EDT
Impatiens glandulifera - Photo (c) john_barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Impatiens glandulifera, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

juliereid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 02:30 PM EDT
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) Maria Wheeler-Dubas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossddickson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 09:56 AM EDT
Actaea pachypoda - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Actaea pachypoda, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cody379

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 11:11 AM EDT
Hesperis matronalis - Photo (c) Owen Wolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickstrzalkowski: Hesperis matronalis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 423