Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:26 PM CEST
Gobius xanthocephalus - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Gobius xanthocephalus, Ένα μέλος του Γοβιός (Γένος Gobius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύρυγχη Σακοράφα (Syngnathus tenuirostris)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 07:40 PM CEST
Μακρύρυγχη Σακοράφα - Photo (c) Pascal GIRARD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Μακρύρυγχη Σακοράφα (Syngnathus tenuirostris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 07:59 PM CEST
Sepiolidae - Photo (c) Poul Erik Rasmussen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Οικογένεια Sepiolidae, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Σουπιά (Sepia officinalis)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 07:55 PM CEST
Κοινή Σουπιά - Photo (c) Bernat Garrigós, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Κοινή Σουπιά (Sepia officinalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαρμαρογωβιός (Pomatoschistus marmoratus)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:01 PM CEST
Μαρμαρογωβιός - Photo (c) Roberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Μαρμαρογωβιός (Pomatoschistus marmoratus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:29 PM CEST
Nereiphylla paretti - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Nereiphylla paretti, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπαρμπούνι (Mullus surmuletus)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:19 PM CEST
Μπαρμπούνι - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Μπαρμπούνι (Mullus surmuletus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαρίδα (Penaeus kerathurus)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:54 PM CEST
Γαρίδα - Photo (c) paubatllev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Γαρίδα (Penaeus kerathurus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:05 PM CEST
Arnoglossus laterna - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Arnoglossus laterna, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:24 PM CEST
Discocelis tigrina - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Discocelis tigrina, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:28 PM CEST
Cliona celata - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Cliona celata, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:09 PM CEST
Buglossidium luteum - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Buglossidium luteum, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:15 PM CEST
Anemonia viridis - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Anemonia viridis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:36 PM CEST
Thysanozoon brocchii - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Thysanozoon brocchii, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαρμαρομουδιάστρα (Torpedo marmorata)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 09:08 PM CEST
Μαρμαρομουδιάστρα - Photo (c) Bernat Garrigós, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Μαρμαρομουδιάστρα (Torpedo marmorata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:35 PM CEST
Yungia aurantiaca - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Yungia aurantiaca, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:32 PM CEST
Zebrus - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Γένος Zebrus, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσομούρα (Mullus barbatus)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:04 PM CEST
Κουτσομούρα - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Κουτσομούρα (Mullus barbatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 08:44 PM CEST
Doto koenneckeri - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Doto koenneckeri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 09:53 AM CEST

Περιγραφή

depth : 15 m

Mycteroperca rubra - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Mycteroperca rubra, Ένα μέλος του Επινεφελίνες (Υποοικογένεια Epinephelinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόστικτο Χταπόδι (Callistoctopus macropus)

Παρατηρητής

isea_org

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 12:06 PM EEST
Λευκόστικτο Χταπόδι - Photo (c) Dennis Rabeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Λευκόστικτο Χταπόδι (Callistoctopus macropus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isea_org

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 10:06 PM EEST
Felimare orsinii - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Felimare orsinii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isea_org

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 12:08 PM EEST
Pleurobranchus testudinarius - Photo (c) Aleksander Golemaj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Pleurobranchus testudinarius, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvieomnes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 10:56 AM UTC

Τόπος

Ajaccio, France (Google, OSM)

Περιγραφή

more than 10 iindividuals seen while snorkelling

Elysia timida - Photo (c) gianfrs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Elysia timida, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 09:45 AM BST
Felimare villafranca - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Felimare villafranca, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 11:36 AM GMT
Berthella ocellata - Photo (c) Antoni López-Arenas i Cama, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Berthella ocellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 11:21 AM GMT
Thuridilla hopei - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Thuridilla hopei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προσκυνητής (Cratena peregrina)

Παρατηρητής

sylvieomnes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:01 AM EEST
Προσκυνητής - Photo (c) Eric Burgers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Προσκυνητής (Cratena peregrina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγελαδίτσα (Peltodoris atromaculata)

Παρατηρητής

sylvieomnes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 08:54 AM EEST
Αγελαδίτσα - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Αγελαδίτσα (Peltodoris atromaculata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προσκυνητής (Cratena peregrina)

Παρατηρητής

sylvieomnes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:17 AM EEST
Προσκυνητής - Photo (c) Eric Burgers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pascal_girard: Προσκυνητής (Cratena peregrina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 338