Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:36 AM CDT
Andropogon gerardi - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Andropogon gerardi, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbugvilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 01:49 PM CST

Περιγραφή

Dang is it sornut tho

Andropogon gerardi - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Andropogon gerardi, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλόμος (Γένος Verbascum)

Παρατηρητής

ericbugvilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 09:18 AM CST

Τόπος

Markham, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Droop

Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbugvilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 10:22 AM CST

Τόπος

Markham, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Fall collection

Lespedeza capitata - Photo (c) Mathias Hughey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mathias Hughey
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Lespedeza capitata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbugvilly

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

ericbugvilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 04:28 PM CST

Περιγραφή

Maybe or Zzia?

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbugvilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:47 PM CST

Περιγραφή

A new pain seed

Cenchrus longispinus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Cenchrus longispinus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbugvilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:34 PM CST
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Sporobolus rigidus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbugvilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:27 PM CST

Περιγραφή

Neat!

Cycloloma atriplicifolium - Photo (c) Nova Patch (they/them), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nova Patch (they/them)
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Cycloloma atriplicifolium, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbugvilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:16 PM CST
Oenothera - Photo (c) betsy_irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by betsy_irwin
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Γένος Oenothera, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbugvilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:15 PM CST
Ammophila breviligulata - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Ammophila breviligulata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbugvilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:13 PM CST

Περιγραφή

This place seems like a different continent

Ammophila breviligulata - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Ammophila breviligulata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 10:07 AM CDT
Euphorbia maculata - Photo (c) Chalon Boesel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chalon Boesel
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Euphorbia maculata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 04:00 PM CDT
Astragalus canadensis - Photo (c) Nathan Grosse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Grosse
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Astragalus canadensis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 04:56 PM CDT

Περιγραφή

Small population

Mentha canadensis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Mentha canadensis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 04:59 PM CDT

Περιγραφή

Frequent but scattered in areas with very sparse vegetation in higher sections of shallow marsh on a slag field

Leucospora multifida - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Leucospora multifida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 05:18 PM CDT
Euthamia graminifolia - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dendroica cerulea
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Euthamia graminifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 05:32 PM CDT

Περιγραφή

Look at all the little obi wans

Leucospora multifida - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Leucospora multifida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 05:36 PM CDT
Leucospora multifida - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Leucospora multifida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 05:38 PM CDT

Περιγραφή

Edge of a large population in a slagfield, in shallow marsh with a moderately diverse assemblage including stunted phragmites

Carex viridula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Randal
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Carex viridula, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 05:55 PM CDT
Hedeoma hispida - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Hedeoma hispida, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:02 PM CDT

Περιγραφή

Small population

Carex viridula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Randal
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Carex viridula, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:14 PM CDT
Senna hebecarpa - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Senna hebecarpa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 04:20 PM CDT
Panicum capillare - Photo (c) Harry Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Panicum capillare, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 04:05 PM CDT
Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 04:04 PM CDT
Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 03:26 PM CDT
Polygala verticillata - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Polygala verticillata, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 04:24 PM CDT
Hedeoma hispida - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Hedeoma hispida, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 12:22 PM CST

Περιγραφή

?

Cakile edentula - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Cakile edentula, Ένα μέλος του Κακίλη (Γένος Cakile)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 03:25 PM CDT

Περιγραφή

Common in this area, growing in higher ground with dense turf of Sporobolus vaginiflorus and other low grasses

Polygala verticillata - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla
Η ταυτότητα του χρήστη partspermillion: Polygala verticillata, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1006