Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 07:57 AM IST
Rhipidura albogularis - Photo (c) Jayant M Deshpande, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Rhipidura albogularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 07:58 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Terpsiphone paradisi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 07:58 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Terpsiphone paradisi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 07:58 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Terpsiphone paradisi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 08:09 AM IST
Ficedula albicilla - Photo (c) Sahana M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Ficedula albicilla, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 08:06 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Terpsiphone paradisi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 08:18 AM IST
Ficedula albicilla - Photo (c) Sahana M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Ficedula albicilla, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 08:08 AM IST
Ficedula albicilla - Photo (c) Sahana M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Ficedula albicilla, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 08:07 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Terpsiphone paradisi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 08:06 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Terpsiphone paradisi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 08:22 AM IST
Terpsiphone paradisi - Photo (c) Rohith Srinivasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Terpsiphone paradisi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 08:38 AM IST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 09:51 AM IST
Μαυροκέφαλη Πάπια - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 09:56 AM IST
Μαυροκέφαλη Πάπια - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 09:56 AM IST
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:09 AM IST
Corvus macrorhynchos - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Corvus macrorhynchos, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:01 AM IST
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:01 AM IST
Μαυροκέφαλη Πάπια - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:09 AM IST
Porphyrio poliocephalus - Photo (c) il_photo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Porphyrio poliocephalus, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:00 AM IST
Μαυροκέφαλη Πάπια - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:16 AM IST
Ardea intermedia - Photo (c) ONG OeBenin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Ardea intermedia, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:12 AM IST
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:18 AM IST
Γελαδάρης - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:19 AM IST
Porphyrio poliocephalus - Photo (c) il_photo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Porphyrio poliocephalus, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:20 AM IST
Haliastur indus - Photo (c) Dezmond Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Haliastur indus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:22 AM IST
Γελαδάρης - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:23 AM IST
Haliastur indus - Photo (c) Dezmond Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Haliastur indus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:23 AM IST
Haliastur indus - Photo (c) Dezmond Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Haliastur indus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:28 AM IST
Prinia inornata - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Prinia inornata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varunvaze

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014 10:28 AM IST
Prinia inornata - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paragkokane: Prinia inornata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 557