Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xxaneggs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:30 PM EDT

Τόπος

Montréal (Google, OSM)
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elis70

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 02:22 PM EEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polinasokolova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:10 PM +05
Araneus quadratus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Araneus quadratus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miijaa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 08:59 AM EEST
Ebrechtella tricuspidata - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Ebrechtella tricuspidata, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crapfou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:56 PM EEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist29623

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:12 PM +03
Evarcha - Photo (c) Lukas Jonaitis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Γένος Evarcha, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malinaj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:25 PM CEST
Larinioides sclopetarius - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Larinioides sclopetarius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvillaca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:36 AM CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orkan_myra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 09:19 PM EEST
Olios argelasius - Photo (c) Petros Papadopoulos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Olios argelasius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nedwards86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:57 PM BST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothyfriend

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:31 PM BST
Drapetisca socialis - Photo (c) japulgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Drapetisca socialis, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcohuang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 02:52 PM EEST
Macaroeris nidicolens - Photo (c) Nadja Baumgartner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Macaroeris nidicolens, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcohuang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:46 PM EEST
Pseudicius - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Γένος Pseudicius, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafabau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 09:12 AM CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)
Olios argelasius - Photo (c) Petros Papadopoulos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Olios argelasius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_hell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μετέλλινα (Γένος Metellina)

Παρατηρητής

marcohuang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 10:40 AM EEST
Μετέλλινα - Photo (c) Jarvo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Μετέλλινα (Γένος Metellina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 09:05 PM CEST
Zoropsis spinimana - Photo (c) albissers_grund, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Zoropsis spinimana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcohuang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 08:50 AM EEST
Carrhotus xanthogramma - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Carrhotus xanthogramma, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swooshborg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:50 PM CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eccythump

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 06:44 PM BST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djpope

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 05:55 PM BST
Steatoda grossa - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davel313uk

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 06:28 PM UTC

Τόπος

Cheltenham, UK (Google, OSM)
Steatoda nobilis - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Steatoda nobilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekremmcahitdodu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:37 PM +03
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocolori

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:39 PM BST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:07 PM CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:14 PM CEST

Περιγραφή

Höhlenausgang (alter Stollen)
Cave exit

Metellina merianae - Photo (c) alphis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Metellina merianae, Ένα μέλος του Μετέλλινα (Γένος Metellina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:00 PM CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:00 PM CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinga_nowak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:13 AM UTC

Τόπος

Rzędków, Polska (Google, OSM)
Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μετέλλινα (Γένος Metellina)

Παρατηρητής

michgrub97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:17 PM EEST
Μετέλλινα - Photo (c) Jarvo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolosol: Μετέλλινα (Γένος Metellina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 71134