Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

teresa649

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:53 AM CEST
Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruba

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 04:09 PM CEST
Onychogomphus uncatus - Photo (c) 103917170835602529469, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Romão
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Onychogomphus uncatus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruba

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 03:48 PM CEST
Libellula fulva - Photo (c) Degtyarev Nikolai Ivanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Degtyarev Nikolai Ivanovich
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Libellula fulva, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

teresa649

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:42 AM CEST
Μαύρο Φίδι Της Γυάρου - Photo (c) Florian DENIS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Florian DENIS
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

robangutan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:41 AM CEST
Λαφίτης Του Ασκληπιού - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruba

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:09 PM CEST
Lacerta bilineata - Photo (c) Paolo Refolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paolo Refolo
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

bruba

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:48 PM CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruba

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 02:24 PM CEST
Convallaria majalis - Photo (c) prellinchen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Convallaria majalis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruba

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 02:35 PM CEST
Procambarus clarkii - Photo (c) fra298, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Procambarus clarkii, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

bruba

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 03:57 PM CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruba

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:21 PM CEST
Natrix helvetica - Photo (c) Wolfgang Wüster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wolfgang Wüster
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Natrix helvetica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

lladda

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 06:21 PM CEST
Μαύρο Φίδι Της Γυάρου - Photo (c) Florian DENIS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Florian DENIS
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lladda

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Vipera aspis - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Vipera aspis, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Η Φλαιάς (Lycaena phlaeas)

Παρατηρητής

alessandraserini

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 11:17 AM CEST
Λύκαινα Η Φλαιάς - Photo (c) Ronald Werson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ronald Werson
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Λύκαινα Η Φλαιάς (Lycaena phlaeas)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandraserini

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 11:50 AM CEST
Issoria lathonia - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Issoria lathonia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecilio6

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 03:21 PM CEST
Callophrys rubi - Photo (c) Konstantin Samodurov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Samodurov
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Callophrys rubi, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertopegolo

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022

Τόπος

Molinetto (Google, OSM)
Esox lucius - Photo (c) Manuel Sánchez-Mateos Paniagua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Esox lucius, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simone_bocca

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Canis lupus italicus - Photo (c) Gilles PRETET, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Canis lupus ssp. italicus, Ένα μέλος του Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robangutan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 03:22 PM CET

Περιγραφή

2

Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι - Photo (c) ramonamom, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι (Mareca penelope)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robangutan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 03:22 PM CET
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρωμοκούναβο (Mustela putorius)

Παρατηρητής

burchvif

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 09:01 PM CEST

Περιγραφή

le foto sono state fatte con fototrappola

Βρωμοκούναβο - Photo (c) Peter Trimming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Βρωμοκούναβο (Mustela putorius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burchvif

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 11:47 AM CEST
Lycaena dispar - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Lycaena dispar, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burchvif

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 05:18 PM CET

Περιγραφή

presente dal 2012

Ευρασιατικός Ασβός - Photo (c) janconl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by janconl
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Ευρασιατικός Ασβός (Meles meles)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grazianognocchi

Ημερομηνία

Μάιος 5, 1988

Τόπος

Camaguey, Cuba (Google, OSM)
Pelecanus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Γένος Pelecanus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grazianognocchi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 10:33 AM CET

Τόπος

Marano Ticino (Google, OSM)

Περιγραφή

Impronte di tasso

Ευρασιατικός Ασβός - Photo (c) janconl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by janconl
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Ευρασιατικός Ασβός (Meles meles)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grazianognocchi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 09:00 AM CEST
Mutinus elegans - Photo (c) robertopegolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by robertopegolo
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Mutinus elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcsibille

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

ZSC Baraggia di Candelo - Riserva naturale delle Baragge.
L'esemplare presenta lievi segni di schiacciamento: potrebbe essere stato investito da una bicicletta.

Στεφανοφόρος - Photo (c) Daniel Branch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Branch
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνομυωξός (Muscardinus avellanarius)

Παρατηρητής

robangutan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Βουνομυωξός - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Βουνομυωξός (Muscardinus avellanarius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 03:58 PM CEST

Περιγραφή

Sympetrum fonscolombii

Sympetrum fonscolombii - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by elisabraz
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Sympetrum fonscolombii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Stylurus (Gomphus ) flavipes

Stylurus flavipes - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη paolilli: Stylurus flavipes, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 71