Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarlinlant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 05:14 PM AST
Centrosema virginianum - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Centrosema virginianum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 10:27 AM CDT
Gecarcinus ruricola - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Gecarcinus ruricola, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmguzman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 07:33 PM AST
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarlinlant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 12:47 PM AST
Achryson surinamum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Achryson surinamum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-soriano-vargas

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 11:37 PM CDT

Τόπος

Trinidad, Cuba (Google, OSM)
Phoenicopterus ruber - Photo (c) Diana Robinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Phoenicopterus ruber, Ένα μέλος του Φοινικοπτερόμορφα (Τάξη Phoenicopteriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-soriano-vargas

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 12:24 AM CDT

Τόπος

Trinidad, Cuba (Google, OSM)
Tyrannus dominicensis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Tyrannus dominicensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irembotte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 07:02 PM AST
Diphthera festiva - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Diphthera festiva, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2017 03:02 PM CST
Setophaga tigrina - Photo (c) Irv, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Setophaga tigrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2016 10:43 AM CST
Setophaga tigrina - Photo (c) Irv, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Setophaga tigrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2016 09:46 AM CDT
Setophaga tigrina - Photo (c) Irv, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Setophaga tigrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016 08:03 AM CDT
Setophaga tigrina - Photo (c) Irv, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Setophaga tigrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_dive_diva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 09:35 AM EDT
Gecarcinus ruricola - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Gecarcinus ruricola, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brystrange

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:20 AM AST
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierobdelillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 12:32 AM AST
Eleutherodactylus - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Γένος Eleutherodactylus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chacled

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Independencia, DO (Google, OSM)

Περιγραφή

2-10

Mammillaria prolifera - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Mammillaria prolifera, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emelyherreraarias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 04:04 PM AST
Microcentrini - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Φυλή Microcentrini, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 06:44 AM AST
Heterochroma berylloides - Photo (c) Jiri Hodecek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jiri Hodecek
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Heterochroma berylloides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

johannyalcantara04

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:21 PM AST
Τιπουλοειδή - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)
Amazona ventralis - Photo (c) Pedro Genaro Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Genaro Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Amazona ventralis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lourguisathinaacostagonzlez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:13 PM AST
Latiblattella - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Γένος Latiblattella, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarlinlant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 03:29 PM AST
Cyclocephala - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Γένος Cyclocephala, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalpeshkrishna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 07:57 AM AST
Μικρή Ινδική Μαγκούστα - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Μικρή Ινδική Μαγκούστα (Urva auropunctata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lourguisathinaacostagonzlez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:13 PM AST
Blattella germanica - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Blattella germanica, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierobdelillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:53 PM AST
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarletbaez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:49 PM AST
Cyclocephala - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Γένος Cyclocephala, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lourguisathinaacostagonzlez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 08:41 AM AST
Acanthocerus cruciger - Photo (c) adebio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Acanthocerus cruciger, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daironcuevasriveras

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:17 AM AST
Scolopendra alternans - Photo (c) Hans Böckler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hans Böckler
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Scolopendra alternans, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lourguisathinaacostagonzlez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 08:53 AM AST
Papilio demoleus - Photo (c) Denis Makhnovsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Makhnovsky
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Papilio demoleus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίδια (Ανθυποτάξη Gryllidea)

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:36 AM AST
Γρυλλίδια - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Γρυλλίδια (Ανθυποτάξη Gryllidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanie2339

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:47 PM AST
Microcentrini - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη paniaguanaturalista: Φυλή Microcentrini, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 16696