Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah1365

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Primula maguirei - Photo (c) Laurie Hendricks Fifield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula maguirei, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_cactus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Primula maguirei - Photo (c) Laurie Hendricks Fifield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula maguirei, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_cactus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Primula maguirei - Photo (c) Laurie Hendricks Fifield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula maguirei, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorjirinzin

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 12:31 PM +06

Τόπος

Chukha, Bhutan (Google, OSM)
Primula tanneri - Photo (c) Rinzin Dorji, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula tanneri, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorjirinzin

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 12:31 PM +06

Τόπος

Chukha, Bhutan (Google, OSM)
Primula - Photo (c) Данил романюта, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Γένος Primula, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah1365

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Primula cusickiana maguirei - Photo (c) Laurie Hendricks Fifield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula cusickiana var. maguirei [inactive], Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_cactus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Primula cusickiana maguirei - Photo (c) Laurie Hendricks Fifield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula cusickiana var. maguirei [inactive], Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_cactus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Primula cusickiana maguirei - Photo (c) Laurie Hendricks Fifield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula cusickiana var. maguirei [inactive], Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

massi_pettavino

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:10 AM SAST
Primula marginata - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula marginata, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

nicolereno

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 05:48 PM MDT

Περιγραφή

Trying to identify this flower correctly. Can someone please confirm?

Matthiola longipetala - Photo (c) en:User:Al-Bargit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Matthiola longipetala, Ένα μέλος του Μαθιόλα (Γένος Matthiola)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldsparrow

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 12:08 PM UTC
Primula mistassinica - Photo (c) forestlab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula mistassinica, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 11:25 AM UTC
Primula mistassinica - Photo (c) forestlab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula mistassinica, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah1365

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Primula maguirei - Photo (c) Laurie Hendricks Fifield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula maguirei, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorjirinzin

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021

Τόπος

Chukha, Bhutan (Google, OSM)
Primula scapigera - Photo (c) Anirban Datta-Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula scapigera, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_cactus

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 09:10 AM MST

Περιγραφή

Growing in a hanging garden.

Primula specuicola - Photo (c) Craig Ontl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula specuicola, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:23 PM MDT

Τόπος

Moab, UT, US (Google, OSM)
Primula specuicola - Photo (c) Craig Ontl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula specuicola, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phuentsho

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 11:49 AM +06

Τόπος

Trashigang, Bhutan (Google, OSM)
Primula denticulata - Photo (c) Suresh Ghimire, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula denticulata, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phuentsho

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 08:31 AM +06

Τόπος

Bumthang, Bhutan (Google, OSM)
Primula whitei - Photo (c) Phuentsho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula whitei, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsheringg

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 02:19 PM +06
Primula whitei - Photo (c) Phuentsho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula whitei, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_cactus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Primula maguirei - Photo (c) Laurie Hendricks Fifield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula maguirei, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_cactus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Primula maguirei - Photo (c) Laurie Hendricks Fifield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula maguirei, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phuentsho

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 08:00 AM +06

Τόπος

Bumthang, Bhutan (Google, OSM)
Primula gracilipes - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula gracilipes, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phuentsho

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 08:45 AM +06

Τόπος

Bumthang, Bhutan (Google, OSM)
Primula bhutanica - Photo (c) Rand Rudland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula bhutanica, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phuentsho

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 12:28 PM +06

Τόπος

Trashigang, Bhutan (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula strumosa, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsheringg

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 01:17 PM +06
Primula bracteosa - Photo (c) dragondan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula bracteosa, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phuentsho

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 12:34 PM +06

Τόπος

Trashigang, Bhutan (Google, OSM)
Primula bhutanica - Photo (c) Rand Rudland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula bhutanica, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramblinghemlock

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 11:55 AM MDT
Primula specuicola - Photo (c) Craig Ontl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula specuicola, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramblinghemlock

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 12:24 PM MDT

Περιγραφή

so many here!

Primula specuicola - Photo (c) Craig Ontl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula specuicola, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramblinghemlock

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 11:42 AM MDT
Primula specuicola - Photo (c) Craig Ontl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Primula specuicola, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

brynjones2

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 02:12 PM PDT
Σαξιφράγκα - Photo (c) Len Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη pam_eveleigh: Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 92