Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Liatris squarrosa - Photo (c) Kate Goodenough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Goodenough
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Liatris squarrosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Agrimonia incisa - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Agrimonia incisa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raleighdarnell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 02:44 PM CDT
Lygodium japonicum - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Lygodium japonicum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raleighdarnell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 03:42 PM CDT
Hibiscus moscheutos - Photo (c) jgall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jgall
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Hibiscus moscheutos, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pencil5757

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 10:07 AM CDT
Drosera capillaris - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Drosera capillaris, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 02:38 PM CDT
Helianthus angustifolius - Photo (c) Devin Moon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Devin Moon
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Helianthus angustifolius, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 02:14 PM CDT

Τόπος

Call, Call, TX, US (Google, OSM)
Lobelia puberula - Photo (c) Steven J. Baskauf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Lobelia puberula, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

embrenhar

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2004 03:31 PM CDT
Silene subciliata - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Keith
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Silene subciliata, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 11:01 AM CDT

Τόπος

Jasper, TX, US (Google, OSM)
Agalinis purpurea - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Agalinis purpurea, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

j346

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:10 AM CDT

Τόπος

Jasper, TX, US (Google, OSM)
Carya - Photo (c) Mizzou CAFNR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Γένος Carya, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dscheffler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:48 PM CDT
Callicarpa americana - Photo (c) CameliaTWU, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollypritch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 08:22 AM CDT
Asclepias verticillata - Photo (c) eknuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eknuth
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Asclepias verticillata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandee_chrane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:11 AM CDT
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) flwildbeauty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by flwildbeauty
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Cephalanthus occidentalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)

Παρατηρητής

spqnancy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 07:47 AM CDT
Ξάνθιο Το Χοιράδιον - Photo (c) Shiwalee Samant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shiwalee Samant
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroletmn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 08:44 AM CDT
Ambrosia trifida - Photo (c) Eadie Schillinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eadie Schillinger
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Ambrosia trifida, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroletmn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 09:55 AM CDT
Lycoris radiata - Photo (c) Y.K.Tarabagani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Lycoris radiata, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krissyleigh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 09:33 AM CDT
Αναρριχητική Σάλπιγγα - Photo (c) Gary House, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary House
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Αναρριχητική Σάλπιγγα (Campsis radicans)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keep-tx-wild

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 03:05 PM CDT
Lycoris radiata - Photo (c) Y.K.Tarabagani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Lycoris radiata, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tefaa18

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 12:12 PM CDT
Sida rhombifolia - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Sida rhombifolia, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 06:03 PM CDT
Asclepias viridis - Photo (c) F. Douglas Martin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Asclepias viridis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Croton glandulosus - Photo (c) cassi saari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cassi saari
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Croton glandulosus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Croton michauxii - Photo (c) Siddarth Machado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Siddarth Machado
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Croton michauxii, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Lespedeza hirta - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Lespedeza hirta, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

genipwr65

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 04:30 PM PDT

Περιγραφή

White leaves, bright pink stalk stem. Not sure what it is. Beautiful though.

Aesculus californica - Photo (c) Claudia Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claudia Vieira
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Aesculus californica, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katyswiere

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 12:40 PM CDT
Tiedemannia filiformis - Photo (c) Tom Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Tiedemannia filiformis, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laflamme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 08:47 AM CDT
Crinum americanum - Photo (c) ethanbaldwin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ethanbaldwin
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Crinum americanum, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappelbaum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:18 AM CDT
Melothria pendula - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Melothria pendula, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barefootbandit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:00 AM CDT
Cnidoscolus texanus - Photo (c) 106584015630019574849, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by gaberlunzi
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Cnidoscolus texanus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Asclepias perennis - Photo (c) Andy Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Newman
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Asclepias perennis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drbh2o

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 03:17 PM CDT
Arundinaria gigantea - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη palustrisphotography: Arundinaria gigantea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4580