Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noonan6napls

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 10:12 AM EDT
Hydrophyllum - Photo (c) birdmitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Γένος Hydrophyllum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

andrewcarricato

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 12:29 PM PDT

Τόπος

Whistler (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacjaramilla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 06:32 AM UTC
Laminariales - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Τάξη Laminariales, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 12:17 PM PST

Περιγραφή

??

Myxomycetes - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Ομοταξία Myxomycetes, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

kaileelencioni

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 04:01 PM PDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

tonguetide

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 12:42 PM PST

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 01:33 PM PST
Bucephala - Photo (c) Gidzy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Γένος Bucephala, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

lgottlieb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 09:18 AM PST

Τόπος

Lagunitas, CA, US (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bixbycu

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 06:21 PM PDT
Myxomycetes - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Ομοταξία Myxomycetes, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

joerich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 02:32 PM PST

Τόπος

Lincoln, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I have no unearthly idea of what laid this scat. The gray hair laden "stuff" on the right appears to be scat from some carnivore, but what the reddish stuff is, I have no clue. Probably should have collected some samples and looked at more closely. Anyone have any clues?

Ζώα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storybag

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 12:14 PM PST
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

nt88

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 09:05 PM PDT
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

alyejidnef

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 03:38 PM PST
Lycogala - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Γένος Lycogala, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2018 11:40 AM PDT

Περιγραφή

Some kind of jellyskin lichen like a Leptogium or Lichinella, perhaps.

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2017 12:14 PM PST
Ροδοφύκη - Photo (c) Heather Fulton-Bennett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biobryan

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 11:24 AM PDT
Phaeophyceae - Photo (c) Emma Forsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Ομοταξία Phaeophyceae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2017 01:33 PM PDT

Περιγραφή

Moss or lichen. Appressed onto flaky sandstone bank. More bluish-green than other mosses and lichen near it

Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meandering_isabel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 02:49 PM PST

Τόπος

Goleta, CA, USA (Google, OSM)
Malacothrix - Photo (c) Steve Berardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Γένος Malacothrix, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

slitelysassy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 08:01 AM PDT
Ζωή - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

gmuniz211

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 09:55 AM PST
Χλωρόφυτα - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsug1747

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 03:33 PM UTC
Tunicata - Photo (c) Daniel Vaulot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Υποσυνομοταξία Tunicata, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

abdiel11

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 02:16 PM UTC
Πολύχαιτοι - Photo (c) sarah faulwetter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucy294

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 03:46 PM PST
Corallinales - Photo (c) Alison Northup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Τάξη Corallinales, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

yapadaryko

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 11:35 AM PST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

maureen2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 11:59 AM PST
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bree11141

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 09:55 AM PST

Περιγραφή

Bulblike, narrow, thin

Phaeophyceae - Photo (c) Emma Forsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Ομοταξία Phaeophyceae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byersconspiracy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 02:35 PM UTC
Phaeophyceae - Photo (c) Emma Forsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Ομοταξία Phaeophyceae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byersconspiracy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 01:52 PM UTC
Phaeophyceae - Photo (c) Emma Forsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Ομοταξία Phaeophyceae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 04:28 PM PST

Περιγραφή

Deer Creek
Not sure if this is a plant or some sort of algae growing on this rock

Phaeophyceae - Photo (c) Emma Forsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Ομοταξία Phaeophyceae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 01:34 PM HST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paloma: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 77721