Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmicmicrowave

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 05:09 PM EEST
Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_heaney

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 03:28 PM UTC
Pholiota - Photo (c) Jessie Kyler Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jessie Kyler Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Γένος Pholiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxwell22

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 10:35 AM CEST
Sarcoscypha - Photo (c) cejodioya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Γένος Sarcoscypha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harleymathieson

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 09:40 PM BST
Gyromitra - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Γένος Gyromitra, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny212

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 02:53 PM UTC
Auricularia auricula-judae - Photo (c) charmainet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Auricularia auricula-judae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marnifer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 02:59 PM CEST
Hypholoma - Photo (c) Sydney Fisher Larson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sydney Fisher Larson
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Γένος Hypholoma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπέλο Της Μάγισσας (Hygrocybe conica)

Παρατηρητής

marnifer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 04:26 PM CEST
Καπέλο Της Μάγισσας - Photo (c) kmohatt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kmohatt
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Καπέλο Της Μάγισσας (Hygrocybe conica)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hokubalazs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018 02:11 PM CEST
Aleuria aurantia - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Aleuria aurantia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carebes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 02:52 PM CEST
Cortinarius - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewwray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:04 PM CEST
Oudemansiella mucida - Photo (c) Harry Harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Oudemansiella mucida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπέλο Της Μάγισσας (Hygrocybe conica)

Παρατηρητής

carebes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 04:14 PM CEST
Καπέλο Της Μάγισσας - Photo (c) kmohatt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kmohatt
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Καπέλο Της Μάγισσας (Hygrocybe conica)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaine346

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:36 AM BST
Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillsiss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 01:39 PM CEST
Phaeolus schweinitzii - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Phaeolus schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanessa_27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:20 AM UTC
Sarcoscypha - Photo (c) cejodioya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Γένος Sarcoscypha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidorlovich

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:10 AM NZST
Gymnopilus purpuratus - Photo (c) Felix Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Felix Collins
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Gymnopilus purpuratus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eosthusiast

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 09:49 AM NZST

Περιγραφή

On wood in mixed native bush. Basically omnipresent, both on living and dead trees

Armillaria novae-zelandiae - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Armillaria novae-zelandiae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eosthusiast

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 11:58 AM NZST

Περιγραφή

On dead wood in beech forest

Mycena roseoflava - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Mycena roseoflava, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

sam438

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 03:52 PM NZST

Περιγραφή

Hygrocybe firma?

Υγροκύβη - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam438

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 02:50 PM NZST
Armillaria novae-zelandiae - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Armillaria novae-zelandiae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam438

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 02:56 PM NZST
Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam438

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 03:20 PM NZST

Περιγραφή

Think these were growing out of slightly submerged wood at base of tree (not sure of sp.)

Hygrocybe rubrocarnosa - Photo (c) Shirley Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shirley Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Hygrocybe rubrocarnosa, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskdouch

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 12:41 PM AEST
Ionomidotis australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Ionomidotis australis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancslass

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022

Περιγραφή

Maybe? Growing in large group from under a sycamore root. Slightly sweet smell.

Gerronema waikanaense - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Gerronema waikanaense, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancslass

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 03:35 PM NZDT

Περιγραφή

Growing on top of large macrocarpa stump

Gymnopilus purpuratus - Photo (c) Felix Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Felix Collins
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Gymnopilus purpuratus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

citizenyoza

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 11:21 AM NZST
Favolaschia claudopus - Photo (c) Greg Bellion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Bellion
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Favolaschia claudopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubenmita

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 09:59 AM NZDT
Hericium novae-zealandiae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by thankyou
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Hericium novae-zealandiae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubenmita

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 06:33 AM NZDT

Περιγραφή

Under beech.
The purple-edge gills seemed very distinctive.

Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubenmita

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 06:52 AM NZDT
Beauveria - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Γένος Beauveria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubenmita

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:37 AM NZDT
Pluteus readiarum - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Pluteus readiarum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubenmita

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 08:49 AM NZDT

Περιγραφή

Under beech

Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pallantejm: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 483