Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 11:10 AM EST
Stereum lobatum - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Stereum lobatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavann

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 09:10 PM EDT

Τόπος

Emerson, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a decaying Cottonwood log (Populus deltoides); spore print was black, spores are about 8 x 4-5 microns; the white fuzz in the pictures is from the Cottonwood trees. There weren't any noticeable mica-like scales on the caps but we had a hard rain recently and I'm told they get knocked off the cap pretty easily.

Coprinellus micaceus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Coprinellus micaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bt012008

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:57 PM EDT
Hypholoma fasciculare - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Hypholoma fasciculare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bt012008

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 02:11 PM EDT
Hypholoma fasciculare - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Hypholoma fasciculare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bronwynroe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 02:59 PM EDT
Ischnoderma resinosum - Photo (c) sdifalco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sdifalco
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Ischnoderma resinosum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebloc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 02:08 PM EDT

Περιγραφή

Tooth fungus on dead standing tree of unknown species

Radulomyces copelandii - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Radulomyces copelandii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catverde

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 12:09 PM EST
Trametes conchifer - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Trametes conchifer, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catverde

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 11:40 AM EST
Auricularia americana - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Auricularia americana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catverde

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 01:20 PM EST
Flammulina velutipes - Photo (c) Joseph O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Flammulina velutipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie_moriarity

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 01:12 PM UTC
Pleurotus ostreatus - Photo (c) tessa_in_the_woods_on_my_island, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie_moriarity

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 01:42 PM EDT

Τόπος

Bay Shore, NY, USA (Google, OSM)
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) joshl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)

Παρατηρητής

julie_moriarity

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 03:28 PM UTC

Τόπος

Astoria, NY (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in my blueberry pot

Λευκοκόπρινος - Photo (c) Ashok Kashyap, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashok Kashyap
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie_moriarity

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 03:10 PM UTC

Τόπος

Bay Shore, NY, USA (Google, OSM)
Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie_moriarity

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 04:29 PM UTC

Τόπος

Bay Shore, NY, USA (Google, OSM)
Phallus ravenelii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Phallus ravenelii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie_moriarity

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 03:51 PM UTC

Τόπος

Lincoln, RI, USA (Google, OSM)
Fomitopsis betulina - Photo (c) Richard Jacob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Richard Jacob
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Fomitopsis betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie_moriarity

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:54 AM UTC

Τόπος

Lincoln, RI, USA (Google, OSM)
Pluteus cervinus - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Pluteus cervinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie_moriarity

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:55 AM UTC

Τόπος

Lincoln, RI, USA (Google, OSM)
Exsudoporus frostii - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Exsudoporus frostii, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie_moriarity

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 12:01 PM UTC

Τόπος

Lincoln, RI, USA (Google, OSM)
Russula parvovirescens - Photo (c) Kathie Hodge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Russula parvovirescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dixonrohr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 07:07 AM EDT
Hypholoma fasciculare - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Hypholoma fasciculare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dixonrohr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 01:51 PM EDT
Trametes cinnabarina - Photo (c) dacookid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Trametes cinnabarina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dixonrohr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 02:18 PM EDT

Περιγραφή

Salmon to Reddish Brown Spores

Pluteus cervinus - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Pluteus cervinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthz

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 12:15 PM UTC

Τόπος

Rhinebeck, NY (Google, OSM)

Περιγραφή

Amanita muscaria var. guessowii?

Amanita amerirubescens - Photo (c) paintloripaint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Σύνθετο Amanita amerirubescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthz

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 12:13 PM EDT
Strobilomyces strobilaceus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Strobilomyces strobilaceus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 11:39 AM EDT
Phallaceae - Photo (c) karthikeyan-r, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by karthikeyan-r
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Οικογένεια Phallaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2018 03:36 PM EDT
Scleroderma citrinum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Scleroderma citrinum, Ένα μέλος του Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nxbadillo

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 02:00 PM EDT

Περιγραφή

Color: White/Brown Edges

Cap: Scrobiculate Texture, Convex Surface; progressed to a green when handled

Pores: Cream White, finely dotted white with pores; decurrent attachment

Stipe: not discernible (I was not able to completely dig out from tree)

Miscellaneous: moist/watery when cut and slightly fragrant; was laden in drops of liquid (guttate)

Niveoporofomes spraguei - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Niveoporofomes spraguei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nxbadillo

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020

Περιγραφή

Cap: Like a Burnt Orange/Reddish Brown center of cap; fringes of cap are lightbrown; approximately 3cm wide

Gills: Close, adnate gills directly attached to stipe

Stipe: Smooth textured stem with no apparent annulus, with a bulbous base; approxiamately 3cm tall

Misc.: Due to the similiar measurements of height and width, I am making the guess of some sort of Russulales.

Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nxbadillo

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020

Περιγραφή

Cap: Brown Flat Scales or Patches on Yellowish White Cap; Conical Shape; approximately 4.5 cm in diameter

Gills: Close, adnexed attachment og gills; no partial veil remaining

Stipe: Sheathing annulus, with a fibrous stem and club shaped base; rizomorphs present in base of Fungus

Substrate: Found in Soil but near the base of an unidentified tree stump

Spore Print: White

Misc: stained yellow when cut, but not including the majority of the base

Leucoagaricus americanus - Photo (c) Amanita77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Leucoagaricus americanus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nxbadillo

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020

Περιγραφή

Cap: Pale Yellow Convex/(Slightly sunken plane) Cap with a somewhat velvety texture

Underside: While Distinguishable in decurrent attachment (not too sure is this vocabulary applies), there were no gills or pores. Vertical part of the fungus was smooth in texture.

Substrate: Was rooted in the soil, but am hypothesizing it may have been in relationship to root structure of a European Beech

Meripilus sumstinei - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Meripilus sumstinei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

south40

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 07:11 AM EDT

Περιγραφή

Growing on hardwood mulch in home garden. Three inches tall, fluted.

Lysurus mokusin - Photo (c) Cindy Howland-Hodson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cindy Howland-Hodson
Η ταυτότητα του χρήστη pabloski: Lysurus mokusin, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 31