Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruicaratao

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Cordulegaster boltonii - Photo (c) Steve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Cordulegaster boltonii, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruicaratao

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 10:45 PM WEST
Hyla molleri - Photo (c) David Perez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Hyla molleri, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruicaratao

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 06:09 PM WEST
Thalictrum - Photo (c) hayleec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Γένος Thalictrum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpdossm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Exuvia

Macromia splendens - Photo (c) franciscodocampo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by franciscodocampo
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Macromia splendens, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpdossm

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 02:38 PM WEST
Coenagrion scitulum - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Coenagrion scitulum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filipe_manuel

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:12 AM WEST
Berberomeloe castuo - Photo (c) eliegaget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eliegaget
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Berberomeloe castuo, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia1117

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 10:53 AM WEST
Aeshnidae - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Οικογένεια Aeshnidae, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filipe_manuel

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:47 PM WEST

Τόπος

Paul da Gouxa (Google, OSM)
Brachythemis impartita - Photo (c) ONG OeBenin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ONG OeBenin
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Brachythemis impartita, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κιστικόλη (Cisticola juncidis)

Παρατηρητής

cfigueiredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 03:26 PM WEST
Ευρωπαϊκή Κιστικόλη - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Ευρωπαϊκή Κιστικόλη (Cisticola juncidis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

cfigueiredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 01:48 PM WEST
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έλανος (Elanus caeruleus)

Παρατηρητής

cfigueiredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Castelo Branco, PT (Google, OSM)
Έλανος - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Έλανος (Elanus caeruleus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

ricardo979

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:52 PM WEST
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβηρικός Λαγός (Lepus granatensis)

Παρατηρητής

d_i_g_o_show

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 07:01 PM WEST

Περιγραφή

Chopped paw of a hare that was run over.

Ιβηρικός Λαγός - Photo (c) Alexandre H. Leitão, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexandre H. Leitão
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Ιβηρικός Λαγός (Lepus granatensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana579

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 03:56 PM WEST
Rana iberica - Photo (c) Pazos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pazos
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Rana iberica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauralopes

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 02:08 AM WEST
Pelophylax perezi - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Pelophylax perezi, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emanueltavares

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 11:30 AM WEST

Τόπος

516 Arouca Bridge (Google, OSM)
Psammodromus algirus - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Psammodromus algirus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

jonnyvanbatman

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 04:06 PM WEST
Κοινό Ξεφτέρι - Photo (c) Stanislav Murashkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Stanislav Murashkin
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινο Ελάφι (Cervus elaphus)

Παρατηρητής

cpachec

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 08:42 PM WEST
Κόκκινο Ελάφι - Photo (c) andrewmelton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andrewmelton
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Κόκκινο Ελάφι (Cervus elaphus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra)

Παρατηρητής

elisabraz

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Beja, PT (Google, OSM)
Κοινή Γαλιάντρα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Κοινή Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

saracoutinho

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 08:24 AM WEST

Περιγραφή

O pássaro com o canto muito rápido. Pássaro pequeno, gosta de cantar no cimo das árvores.

Σκαρθάκι - Photo (c) Pavel Shukov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Shukov
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Σκαρθάκι (Serinus serinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροψάρονο (Sturnus unicolor)

Παρατηρητής

saracoutinho

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 08:43 AM WEST

Περιγραφή

Melro?

Μαυροψάρονο - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creaturesnapper
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Μαυροψάρονο (Sturnus unicolor)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horaciocosta

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 09:05 AM WEST

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)
Pelophylax perezi - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Pelophylax perezi, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροτσιροβάκος (Curruca melanocephala)

Παρατηρητής

ruidferreira

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 07:45 PM WEST
Μαυροτσιροβάκος - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creaturesnapper
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Μαυροτσιροβάκος (Curruca melanocephala)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

ruidferreira

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 06:50 PM WEST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

ruidferreira

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

ruidferreira

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Δεντροκελάδα - Photo (c) Carles Pastor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Carles Pastor
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

goncaloalmeida

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Évora, PT (Google, OSM)
Σαμιαμίδι - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpdossm

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 10:58 AM WEST
Rana iberica - Photo (c) Pazos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pazos
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Rana iberica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

philruff

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 09:13 AM WEST

Τόπος

Gaeiras (Google, OSM)
Σκαρθάκι - Photo (c) Pavel Shukov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Shukov
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Σκαρθάκι (Serinus serinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_cordeiro

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 12:40 PM WEST
Pelophylax perezi - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη p_alves: Pelophylax perezi, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6349