Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astra_the_dragon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 09:38 ΠΜ IST

Τόπος

Ramat Gan, Israel (Google, OSM)

Περιγραφή

little. maybe 1cm wide

Choreutis aegyptiaca - Photo (c) Oswald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oswald
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Choreutis aegyptiaca, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eransachsdomidiano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 09:16 ΜΜ +03

Τόπος

Fikus Street (Google, OSM)

Περιγραφή

Location name very appropriate....

Choreutis sexfasciella - Photo (c) mango201188, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mango201188
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Choreutis sexfasciella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaelorgad

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 01:07 ΜΜ IDT

Τόπος

Hebron, PS-WE, PS (Google, OSM)

Περιγραφή

Pseudochazara telephassa
סטירית המערות

Pseudochazara thelephassa - Photo (c) Mehmet Çelik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mehmet Çelik
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Pseudochazara thelephassa, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 08:31 ΠΜ IDT
Hycleus ornatus - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Frumkin
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Hycleus ornatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eransachsdomidiano

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 06:35 ΜΜ +03
Smaragdina scutellaris - Photo (c) מושית אלון-מוזס, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by מושית אלון-מוזס
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Smaragdina scutellaris, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abedalsalam

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2017 11:36 ΠΜ IST
Tropinota hirta suturalis - Photo (c) centaur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by centaur
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Tropinota hirta ssp. suturalis, Ένα μέλος του Σκαθάρι Της Μηλιάς (Tropinota hirta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_wei

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2019 12:28 ΠΜ PST

Τόπος

Tzfat, Israel (Google, OSM)
Ocnogyna loewii - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Ocnogyna loewii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amir42

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 11:02 ΠΜ SAST
Scaurus puncticollis - Photo (c) centaur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by centaur
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Scaurus puncticollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eransachsdomidiano

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 10:45 ΜΜ +03

Περιγραφή

Unidentified moth

Choreutis aegyptiaca - Photo (c) Oswald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oswald
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Choreutis aegyptiaca, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itai

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 11:57 ΜΜ +03

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Lucanus cervus judaicus - Photo (c) Oz Rittner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oz Rittner
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Lucanus cervus ssp. judaicus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sausubel

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018

Τόπος

HaDarom, IL (Google, OSM)

Περιγραφή

Unidentified Caterpillar

Acronicta dentinosa - Photo (c) Heiner Ziegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heiner Ziegler
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Acronicta dentinosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pennyflip

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2019 12:38 ΜΜ SAST
Tropinota vittula - Photo (c) נדב גופר, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by נדב גופר
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Tropinota vittula, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arieldaliot

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 10:55 ΠΜ SAST
Protaetia cuprea ignicollis - Photo (c) Naya Hassan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Naya Hassan
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Protaetia cuprea ssp. ignicollis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliaezrov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 01:34 ΜΜ SAST
Agapanthia pustulifera - Photo (c) Uriah Resheff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uriah Resheff
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Agapanthia pustulifera, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astra_the_dragon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 01:23 ΜΜ +03
Ascotis selenaria - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Ascotis selenaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidhowdon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 06:24 ΜΜ IST

Περιγραφή

On of several similar looking moths that evening.

Choreutis sexfasciella - Photo (c) mango201188, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mango201188
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Choreutis sexfasciella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2010 11:10 ΠΜ CEST
Deudorix livia - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Karim Haddad
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Deudorix livia, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathaw

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 12:19 ΜΜ SAST
Ascotis selenaria - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Ascotis selenaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avichairan

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 11:03 ΠΜ IST

Τόπος

Ein Harod, Israel (Google, OSM)
Oxythyrea noemi - Photo (c) Dmitry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dmitry
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Oxythyrea noemi, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017 01:46 ΜΜ SAST

Τόπος

Jenin, PS-WE, PS (Google, OSM)
Oxythyrea noemi - Photo (c) Dmitry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dmitry
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Oxythyrea noemi, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smoghead

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 11:16 ΠΜ EET

Τόπος

Wadi Kelt (Google, OSM)
Pygopleurus - Photo (c) Özgür Koçak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Özgür Koçak
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Γένος Pygopleurus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)

Παρατηρητής

alonre

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2017 12:13 ΜΜ +03

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Euchloe ausonia - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Euchloe ausonia, Ένα μέλος του Ανθοχαριδίνοι (Φυλή Anthocharidini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nina23

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Israel (Google, OSM)
Problepsis ocellata - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Problepsis ocellata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reutbpe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2016 12:36 ΜΜ +03

Τόπος

28 Ani'am (Google, OSM)

Περιγραφή

אתמול בערב עוד רפרף במרפסת

Cymbalophora oertzeni - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Gould
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Cymbalophora oertzeni, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aviadscheinin

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2015 11:46 ΠΜ SAST

Τόπος

HaDarom, IL (Google, OSM)
Hyles livornica - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Hyles livornica, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royrivlin

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2016 10:28 ΠΜ SAST

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)

Περιγραφή

טוואי התהלוכה

Lasiocampa - Photo (c) António Pena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Γένος Lasiocampa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γωνηπτέριξ (Γένος Gonepteryx)

Παρατηρητής

omerweiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2016 10:07 ΠΜ HST

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Γωνηπτέριξ Η Κλεοπάτρα - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Γωνηπτέριξ Η Κλεοπάτρα (Gonepteryx cleopatra)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)

Παρατηρητής

omerweiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2016 08:26 ΠΜ HST

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Πιερίδα Του Λάχανου - Photo (c) Freyja Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freyja Brown
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaniv-levy

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2016 02:01 ΜΜ +03

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Ophiusa tirhaca - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Ophiusa tirhaca, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)

Παρατηρητής

yaronmalka

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2017 12:00 ΜΜ UTC

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Πιερίδα Του Λάχανου - Photo (c) Freyja Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freyja Brown
Η ταυτότητα του χρήστη ozrittner: Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 130