Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

matthewtobey1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 03:46 PM EST
Κοκκινόουρη Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράκι Του Κούπερ (Accipiter cooperii)

Παρατηρητής

hamiltonlimey

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 12:23 PM EDT
Γεράκι Του Κούπερ - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Γεράκι Του Κούπερ (Accipiter cooperii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

paultavares

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 12:46 PM EDT

Ετικέτες

Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmcheatle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021
Bucephala albeola - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morwenna_wakefield

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 12:21 PM EST

Τόπος

Bayfront Park (Google, OSM)
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkinder832

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2013 03:55 PM EDT
Bucephala albeola - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaseckert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 01:45 PM UTC
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blkillin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 12:55 PM EST
Poecile atricapillus - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Poecile atricapillus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamthornebirderboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 10:02 AM EST
Καναδέζικος Τσοπανάκος - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Καναδέζικος Τσοπανάκος (Sitta canadensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remusjames

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 11:26 PM UTC

Τόπος

Hamilton (Google, OSM)
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plush63

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 05:41 PM EDT

Περιγραφή

Red flying insect. Possibly beetle.

Melittia cucurbitae - Photo (c) Thomas Koffel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Melittia cucurbitae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leelee2644

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 12:12 PM EDT
Hemaris thysbe - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Hemaris thysbe, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odrog

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 02:37 PM EDT
Platanus occidentalis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sricher

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 02:14 PM EDT

Περιγραφή

Showed to us by a coworker from the Fishway

Petromyzon marinus - Photo (c) NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Petromyzon marinus, Ένα μέλος του Άγναθα (Υπερομοταξία Agnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 10:59 AM EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamckeyl

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 05:13 PM EDT
Leonurus cardiaca - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Leonurus cardiaca, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paigebucci

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 08:36 PM EDT

Τόπος

Bayfront Park (Google, OSM)
Catalpa speciosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Catalpa speciosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

paigebucci

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 08:35 PM EDT

Τόπος

Bayfront Park (Google, OSM)
Βουβόκυκνος - Photo (c) liana_joy04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgshaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 11:58 AM EDT
Podophyllum peltatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Podophyllum peltatum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

trinitysy

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 06:54 PM EDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

wiggiecb

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 07:28 AM EDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) moviecoco568, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarrettblair1

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020
Tyrannus tyrannus - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Tyrannus tyrannus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerissa_glb

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 10:50 AM EDT

Τόπος

Dundurn Castle (Google, OSM)
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη owl_eagle: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23