Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

ohumifusa

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Induvidual was hit by car

Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Popov / Александр Попов
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

gimariemo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 07:39 ΜΜ UTC
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

williamwolfie

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 09:34 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Phone couldn't capture color of it, but I observed that it had reddish fur and white beloe its eyes, consistent with a red fox

Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Popov / Александр Попов
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτομυγαλή (Sorex cinereus)

Παρατηρητής

beckyb9438

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)
Σταχτομυγαλή - Photo (c) crgillette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by crgillette
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Σταχτομυγαλή (Sorex cinereus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτομυγαλή (Sorex cinereus)

Παρατηρητής

craighemsath

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 10:32 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found dead along the sidewalk

Σταχτομυγαλή - Photo (c) crgillette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by crgillette
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Σταχτομυγαλή (Sorex cinereus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

maegan26

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

poop 💩

Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

abigail678

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

bigballer69

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)
Ζωή - Photo (c) Paul Sorensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Sorensen
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wapsilady

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 02:10 ΜΜ HST

Περιγραφή

Skull and vertebrae

Mustela richardsonii - Photo (c) Christian Back, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Back
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Mustela richardsonii, Ένα μέλος του Μουστέλα (Γένος Mustela)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

robert1736

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 01:16 ΜΜ UTC
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

tuck5

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 09:55 ΠΜ CDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

baileymorse

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 03:28 ΜΜ UTC
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

jordantovar

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 03:03 ΜΜ CDT
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

okipper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:01 ΠΜ CDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snyders

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 08:23 ΜΜ CDT

Τόπος

Tripoli, IA, US (Google, OSM)
Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Jean-Sébastien Chartier-Dumais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jean-Sébastien Chartier-Dumais
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

blakeb2010

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:42 ΠΜ CDT
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hleab

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 04:54 ΜΜ CDT
Σκαπτοποντικός Των Λιβαδιών - Photo (c) Jerry Cannon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jerry Cannon
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Σκαπτοποντικός Των Λιβαδιών (Microtus pennsylvanicus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

faith_daziyure

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 09:47 ΠΜ CDT

Περιγραφή

footprint found .. not sure on what it is

Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

bradyn7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 12:39 ΜΜ CDT
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

hwirth98

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:19 ΜΜ CDT

Περιγραφή

little baby fell into my window well…I got it out

Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

french_31

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 08:33 ΠΜ CDT
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

chavaa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

caleb33866

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:15 ΠΜ CDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) unknownalloy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

amay1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:53 ΜΜ CDT
Μοσχοποντικός - Photo (c) Paul Jacyk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Jacyk
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

mysumboiu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Unalived possum

Πόσουμ Της Βιρτζίνια - Photo (c) Michelle Herman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michelle Herman
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madelyn_lanee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 05:52 ΜΜ CDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafcroncher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 05:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Deer mouse carcass

Peromyscus - Photo (c) Winsten Slowswakey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winsten Slowswakey
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Γένος Peromyscus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτομυγαλή (Sorex cinereus)

Παρατηρητής

daniel_edwards

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 06:08 ΜΜ CDT
Σταχτομυγαλή - Photo (c) crgillette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by crgillette
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Σταχτομυγαλή (Sorex cinereus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

payten4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Θηλαστικό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

em625nature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 05:35 ΜΜ CDT

Τόπος

Williams, IA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Much larger than Coyote, with a fluffier coat and rounded features. Huge & muscular. Confident it was not a domestic dog. So upset we couldn’t get a photo because we were driving on the interstate. 1 mile before the Mason City exit walking in the ditch.

Would love to know if anyone else saw this so we can confirm our suspicions!!!

Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ossifrage94: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Αντισυμβατική

Στατιστικά

  • 3613