Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2008 01:31 PM CST
Poliocrania exsul - Photo (c) Ned Haight, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Poliocrania exsul, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2008 01:27 PM CST
Mniotilta varia - Photo (c) Holly Merker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Holly Merker
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Mniotilta varia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azamatshackleford

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 12:35 PM CST
Florisuga mellivora - Photo (c) The Lilac Breasted Roller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Florisuga mellivora, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ara macao

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάρτιος 2008

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)
Ara macao - Photo (c) Barbara Olson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barbara Olson
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Ara macao, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joellikestophoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 04:48 PM CST
Ramphastos sulfuratus - Photo (c) aguilargm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aguilargm
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Ramphastos sulfuratus, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azamatshackleford

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 08:38 AM CST
Buteogallus anthracinus - Photo (c) world_lineage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by world_lineage
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Buteogallus anthracinus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ara macao

Παρατηρητής

chris_ca

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)
Ara macao - Photo (c) Barbara Olson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barbara Olson
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Ara macao, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariobv87

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:49 PM CST
Patagioenas flavirostris - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Patagioenas flavirostris, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

turtleagent21

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 09:11 AM CST
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azamatshackleford

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 12:35 PM CST
Colibri cyanotus cabanidis - Photo (c) Johannes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Johannes
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Colibri cyanotus ssp. cabanidis, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fm5050

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:44 AM CST
Colibri cyanotus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Colibri cyanotus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fm5050

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:46 AM CST
Myioborus miniatus - Photo (c) kurtongman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kurtongman
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Myioborus miniatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fm5050

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:36 AM CST
Zonotrichia capensis - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Zonotrichia capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2008 05:28 PM CST
Phaethornis longirostris - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Annika Lindqvist
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Phaethornis longirostris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ara macao

Παρατηρητής

endersarthropods

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)
Ara macao - Photo (c) Barbara Olson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barbara Olson
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Ara macao, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2008 11:58 AM CST
Tigrisoma mexicanum - Photo (c) Will Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Tigrisoma mexicanum, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 05:53 AM CST
Momotus lessonii - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Momotus lessonii, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosannems

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 03:31 PM CST
Euphonia hirundinacea - Photo (c) Maris Pukitis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Euphonia hirundinacea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosannems

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 05:20 PM CST
Momotus lessonii - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Momotus lessonii, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffry_torres

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2019
Chlorophanes spiza - Photo (c) Eduardo Skinner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Chlorophanes spiza, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffry_torres

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020
Eubucco bourcierii - Photo (c) Theresa Bayoud, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Theresa Bayoud
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Eubucco bourcierii, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clart

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 08:13 PM CST
Ramphastos sulfuratus - Photo (c) aguilargm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aguilargm
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Ramphastos sulfuratus, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 04:41 PM CST
Ramphastos sulfuratus - Photo (c) aguilargm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aguilargm
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Ramphastos sulfuratus, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonplewis

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 07:13 PM CST
Icterus pustulatus - Photo (c) FRANCISCO MIGUEL FARRIOLS ESTRADA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FRANCISCO MIGUEL FARRIOLS ESTRADA
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Icterus pustulatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2008 08:54 AM CST
Ceratopipra mentalis - Photo (c) angel_castillo_birdingtours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by angel_castillo_birdingtours
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Ceratopipra mentalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2008 10:33 AM CST
Trogon rufus - Photo (c) marvtorrez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Trogon rufus, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

snail_hiker

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 10:24 AM CST
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snail_hiker

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)
Ramphastos ambiguus - Photo (c) Jay Taft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Ramphastos ambiguus, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snail_hiker

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:38 AM CST
Pteroglossus torquatus - Photo (c) christian_nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by christian_nunes
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Pteroglossus torquatus, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snail_hiker

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:32 AM CST
Stilpnia larvata - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oscarua1989: Stilpnia larvata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1619