Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munenori_yamakawa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:22 PM JST
Atractomorpha lata - Photo (c) Abner Bucol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Atractomorpha lata, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i164

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021
Tenodera sinensis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoshi-mokyu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Tenodera sinensis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikedak28

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2013 05:24 PM HKT

Περιγραφή

Specimen with no backlegs

Phaulula daitoensis - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Phaulula daitoensis, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hide-tube

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 03:14 PM JST
Tenodera sinensis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaurita01

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 12:30 PM JST
Chorthippus maritimus maritimus - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Chorthippus maritimus ssp. maritimus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chandru28

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 03:48 PM JST
Meloimorpha japonica - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Meloimorpha japonica, Ένα μέλος του Γρυλλοειδή (Υπεροικογένεια Grylloidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tosakah

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:59 AM UTC

Τόπος

長池公園 (Google, OSM)
Gonista bicolor - Photo (c) Chiho Matsuzawa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Gonista bicolor, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tosakah

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:35 AM UTC

Τόπος

長池公園 (Google, OSM)
Hexacentrus hareyamai - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Hexacentrus hareyamai, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanbrod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Patanga japonica - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Patanga japonica, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i164

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021
Phaulula macilenta - Photo (c) harum.koh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Phaulula macilenta, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael2790

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 04:33 PM JST
Saptha divitiosa - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Saptha divitiosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol_kwok

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 11:24 AM HKT
Saptha divitiosa - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Saptha divitiosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lipenghsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2013 07:47 AM CST
Fejervarya sakishimensis - Photo (c) Zhang Xiaofeng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Fejervarya sakishimensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

o_lidenbrock

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 04:52 PM JST
Indotyphlops braminus - Photo (c) honeyroll_ahmad_sah, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Indotyphlops braminus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gearchon

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020
Plestiodon kishinouyei - Photo (c) jjds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Plestiodon kishinouyei, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gearchon

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 09:08 PM JST
Indotyphlops braminus - Photo (c) honeyroll_ahmad_sah, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Indotyphlops braminus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canis_lobos

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Plestiodon barbouri - Photo (c) Susan Myers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Plestiodon barbouri, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hu4231

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 09:44 AM UTC
Scincella boettgeri - Photo (c) Geir Drange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Scincella boettgeri, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesbucek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 11:11 PM JST
Indotyphlops braminus - Photo (c) honeyroll_ahmad_sah, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Indotyphlops braminus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanbrod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Patanga japonica - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Patanga japonica, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i164

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021
Hierodula patellifera - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Hierodula patellifera, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i164

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021
Hierodula patellifera - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Hierodula patellifera, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sola_na

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:58 AM JST
Teleogryllus emma - Photo (c) orthoptera-jp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Teleogryllus emma, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)

Παρατηρητής

sola_na

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 03:50 PM JST
Loxoblemmus - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Γένος Loxoblemmus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sola_na

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 11:44 AM JST
Tenodera sinensis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

sola_na

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 09:17 AM JST
Phaneroptera nigroantennata - Photo (c) Σ64, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Phaneroptera nigroantennata, Ένα μέλος του Φανερόπτερα (Υπογένος Phaneroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanbrod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Tenodera sinensis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanbrod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Tenodera angustipennis - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Tenodera angustipennis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

se1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 04:17 PM UTC
Hierodula patellifera - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη orthoptera-jp: Hierodula patellifera, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6304