Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggroen

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 01:42 ΜΜ SAST
Libellula fulva - Photo (c) Degtyarev Nikolai Ivanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Degtyarev Nikolai Ivanovich
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Libellula fulva, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sasumma

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 02:02 ΜΜ CEST
Libellula fulva - Photo (c) Degtyarev Nikolai Ivanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Degtyarev Nikolai Ivanovich
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Libellula fulva, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

ana1822

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 10:20 ΠΜ WEST
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 12:06 ΜΜ SAST
Leucorrhinia pectoralis - Photo (c) marcel-silvius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Leucorrhinia pectoralis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Πυραμοειδής (Anacamptis pyramidalis)

Παρατηρητής

sonnekke

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 05:38 ΜΜ CEST
Ανακαμπτίς Η Πυραμοειδής - Photo (c) Zeynel Cebeci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Ανακαμπτίς Η Πυραμοειδής (Anacamptis pyramidalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torwart

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:10 ΠΜ CEST
Brachytron pratense - Photo (c) marcel-silvius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Brachytron pratense, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulschrijvershof

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 09:08 ΠΜ CEST
Brachytron pratense - Photo (c) marcel-silvius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Brachytron pratense, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)

Παρατηρητής

caretaker

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 12:08 ΜΜ CEST

Τόπος

Ljubljana (Google, OSM)
Δασική Οξιά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kateosullivan

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 01:24 ΜΜ CEST
Aconitum - Photo (c) Emilio Concari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emilio Concari
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Γένος Aconitum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kateosullivan

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 01:24 ΜΜ CEST
Aconitum lycoctonum - Photo (c) ahmedm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ahmedm
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Aconitum lycoctonum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudolphous

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:01 ΜΜ CEST

Τόπος

Warmond, Nederland (Google, OSM)
Glyceria maxima - Photo (c) Jens-Christian Svenning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jens-Christian Svenning
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Glyceria maxima, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winterling

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:08 ΜΜ CEST
Carex rostrata - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Carex rostrata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fausto

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Fiume Adda

Oxygastra curtisii - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Oxygastra curtisii, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loesinpanama

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 02:47 ΜΜ IST

Περιγραφή

Ivy

Κισσός - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Κισσός (Γένος Hedera)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loesinpanama

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 02:48 ΜΜ IST

Περιγραφή

Willow?

Salix caprea - Photo (c) Colin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Salix caprea, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loesinpanama

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 02:55 ΜΜ IST

Περιγραφή

Baardmos

Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

loesinpanama

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 02:49 ΜΜ IST

Περιγραφή

Robbertskruid

Άγριο Γεράνι - Photo (c) Elvira de Lange, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elvira de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

partyhugo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:51 ΜΜ CEST
Ceratocapnos claviculata - Photo (c) Bas Kers (NL), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Ceratocapnos claviculata, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

partyhugo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:27 ΜΜ CEST
Claytonia sibirica - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Claytonia sibirica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

partyhugo

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 04:10 ΜΜ CEST

Τόπος

Zwolle (Google, OSM)
Valerianella locusta - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Valerianella locusta, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

partyhugo

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 04:12 ΜΜ CEST

Τόπος

Zwolle, NL-OV, NL (Google, OSM)
Argentina anserina - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Argentina anserina, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orion_05

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 07:49 ΠΜ CEST
Ευρωπαϊκός Συκοφάγος - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Ευρωπαϊκός Συκοφάγος (Oriolus oriolus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroline-nature

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 05:04 ΜΜ CEST
Lapsana - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Γένος Lapsana, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

orion_05

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 08:19 ΠΜ CEST
Γαλαζολαίμης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larswillighagen

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 01:05 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκή Σφήκα - Photo (c) IronChris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanna86

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 05:39 ΜΜ CEST

Τόπος

Roelofarendsveen (Google, OSM)
Papaver cambricum - Photo (c) Maurice Maynard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice Maynard
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Papaver cambricum, Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

orion_05

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 09:26 ΠΜ CEST
Σιταρήθρα - Photo (c) Ani Sarkisyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ani Sarkisyan
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 04:58 ΜΜ CEST
Nephrotoma appendiculata - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Nephrotoma appendiculata, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

sylb

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 10:45 ΠΜ EEST
Πολυκόμπι Των Τελμάτων - Photo (c) Eric Verna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Eric Verna
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίλοπας (Γένος Aegilops)

Παρατηρητής

konstakal

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:04 ΠΜ EEST
Αιγίλοπας - Photo (c) Vengolis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη optilete: Αιγίλοπας (Γένος Aegilops)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3457