Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 05:00 PM MSK
Χουχουριστής Των Ουραλίων - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Χουχουριστής Των Ουραλίων (Strix uralensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrg800

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:21 AM AEST
Petroica rosea - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Petroica rosea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

pmeisenheimer

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 05:52 PM CDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

james_greer

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 01:53 PM EEST
Λευκός Πελαργός - Photo (c) cotallononocot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

naturequ33r

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 11:41 AM EDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

sfc155

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 08:10 AM EDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Ralf Nowak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

alexis_amphibian

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 06:46 PM MDT

Ετικέτες

Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Ralf Nowak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainaeddy15

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 07:45 AM PDT
Haematopus bachmani - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Haematopus bachmani, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoguillen

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 08:15 AM -05
Dryocopus lineatus - Photo (c) angel_castillo_birdingtours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by angel_castillo_birdingtours
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Dryocopus lineatus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Παρατηρητής

sfc155

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 09:38 AM EDT
Ευρασιατική Χαλκόκοτα - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulzc

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 10:29 AM PDT

Περιγραφή

Adult and 3 juveniles

Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

paulzc

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 02:23 PM PDT
Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

gualabear

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 01:19 PM EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature1111

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:36 AM PDT
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

jdanner

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 09:13 AM AKDT
Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 04:34 PM MDT
Χειμωνοβουτηχτάρι - Photo (c) Magnus Lindberg - Close to nature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_castillo_birdingtours

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 08:48 AM CDT

Τόπος

Colonia Yucatán (Google, OSM)
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 09:31 PM PDT
Τυτώ - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Τυτώ (Tyto alba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

sfreeman7

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 11:59 AM EDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Ralf Nowak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpuchima

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 10:00 AM -04
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notoriousbiologist

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Pithecophaga jefferyi - Photo (c) Casey Clark Sumalinog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Casey Clark Sumalinog
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Pithecophaga jefferyi, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

giovannifostini

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 07:46 AM CEST
Τσίφτης - Photo (c) Oddfeel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oddfeel
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pa_tone

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 05:56 PM CST
Ramphastos sulfuratus - Photo (c) aguilargm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aguilargm
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Ramphastos sulfuratus, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)

Παρατηρητής

yakov_oskanov

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2017 10:11 AM MSK
Σπιτοχελίδονο - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

camile890

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 07:57 PM AKDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pa_tone

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 09:07 AM CST
Pteroglossus torquatus - Photo (c) christian_nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by christian_nunes
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Pteroglossus torquatus, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

andrewbazdyrev

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 11:49 AM +07
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

andrewbazdyrev

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 11:49 AM +07
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

andrewbazdyrev

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 11:28 AM +07
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)

Παρατηρητής

naturpel

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 10:54 AM WEST
Σταχτοπετρόκλης - Photo (c) nfeddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nfeddu
Η ταυτότητα του χρήστη olushadurak: Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 72